Cicles Formatius

Dins el context de l’actual situació de crisi econòmica que estem patim en aquests moments, la nova Formació Professional constitueix un camí ràpid i efectiu d’entrada al  món laboral. Aixó és especialment evident en el cas d’aquelles professions més relacionades  amb l’àmbit de la salut on, ara per ara, hi ha una forta demanda de tot tipus de professionals qualificats.

El Campus Docent Sant Joan de Déu, ofereix des del curs 2007-08 el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria i des del curs 2010-11 el Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Documentació i Administracions Sanitàries. Aquest últim permet l’accés a la Universitat.