Programa d’intercanvi Erasmus

L’escola està adherida al programa de mobilitat universitària Erasmus Estudis, Erasmus Pràctiques i Convenis Específics.

 • Coordinadora: Dra. Anna Ramió Jofre

 • Col·aboradora: Dra. Mª José Morera Pomarede

Actualment té establert conveni d’intercanvi amb:

Noruega

 • Universitat de Hogskolen Stord/Haugesund College

 • Norwegian University of Science and Technology

Itàlia

 • Università degli Studi di Roma “Sapienza” (Roma)

 • Università Tor Vergatta (Roma)

 • Hospital San Ambrogio (Milan)

 • Campus Bologna. Università di Bologna

 • Campus Rimini. Università di Bologna

Irlanda

 • Universitat de Galway

Brasil

 • Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem Riverao Preto

Perú

 • Universidad Católica Los Ángeles Chimbote Filial-Piura

 • Universidad César Vallejo SAC

 • Universidad Nacional de Piura

Els períodes en què es realitzen els intercanvis estan lligats a les assignatures d’Estades clíniques i Practicum que es cursen en el 3er i 4art curs del Grau. En cada cas es pot valorar si al mateix temps pot cursar alguna assignatura teòrica que pugui obtenir el reconeixement com a assignatura optativa.

Hi ha un sistema d’ajuts econòmics units a les places assignades. Per a cada curs acadèmic hi ha la informació concreta sobre ajuts a la pàgina Web de mobilitat de la Universitat de Barcelona.  

Els/les estudiants que decideixen optar per una plaça ERASMUS han de complimentar la documentació de la pàgina web i aportar els documents específics. L’escola selecciona als/a les estudiants que en el curs acadèmic posterior faran una estada d’estudis ERASMUS, en base als criteris que s’especifiquen a continuació.

Criteris de selecció

 • Coneixement de la llengua del país de destí

 • Ponderació de l’expedient acadèmic

 • Tenir aprovats els crèdits per poder realitzar les Estades Clíniques II o III i/o Pràcticum

 • Estar al corrent dels pagaments dels estudis

 • Motivació

La informació sobre les estades i el període per poder fer la inscripció s’ha de fer seguint les següents etapes:

 1. Entrar a la web de la Universitat de Barcelona.

 2. Apartat: Mobilitat internacional d’estudiants UB.

 3. I a: EUI Sant Joan de Déu.

El Campus Docent Sant Joan de Déu tramita voluntàriament a tots els estudiants que realitzen el Programa Erasmus una assegurança per malaltia i accident. El Campus facilitarà el número de la pòlissa a cada estudiant abans de marxar a realitzar les pràctiques fora del país.