Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo

Colección Profesionalidad Digital 5
 
En aquesta nova edició, vostè trobarà la informació més actualitzada sobre el costructo impulsiu, la seva fonamentació teòrica i les seves les seves aplicacions clíniques, a més d'un dels paradigmes teòrics de més rellevància en l'àmbit de les addiccions.
La impulsividad és un tret del temperament o personalitat que ha estat present, en un o un altre grau, al llarg de tota l'evolució de l'ésser humà encara que, no sempre, hauríem d'atribuir-li directament una connotació negativa o improductiva com, en ocasions, així la hi coneix.
En psicologia s'utilitza un terme hipotètic denominat "arousal" que tracta de descriure els processos que subjeuen en el control de l'alerta, la vigília i l'activació.
El concepte d'arousal admet diversos significats. Així, es parla d'arousal comportamental per significar el mateix que nivell d'activitat. Però es pot parlar també d'arousal cortical, en aquest cas la referència és a l'activació de les neurones corticales a través del sistema activador reticular (SAR) i implicaria també l'activació autònoma. D'altra banda es coneix l'important paper que tenen els lòbuls frontals com a reguladors i organitzadors del llenguatge i, per tant, dels actes voluntaris de l'individu.
Tots i cadascun dels capítols que comprèn aquesta obra són, en si mateixos, una destacada font d'informació, que constitueixen no només una excel·lent introducció per a neòfits, sinó també, una actualització del constructo per a experts. Agrair a tots els autors el seu gran esforç i rigor professional que ho han fet possible.
Espero de cor que aquest llibre i el seu contingut ajudi a esclarir una mica més aquest domini.

Característiques del llibre:

Descàrrega on line
Disponible en format epub / mobi
No hi ha vots encara