Consumo de cocaína en los jóvenes

Colección Profesionalidad Digital 4
 
El llibre presenta el testimoniatge de 12 joves (7 nois i 5 noies) de 18 a 35 anys que van ser entrevistats amb la finalitat de conèixer la seva experiència de consum de cocaïna. Al moment de l'entrevista, alguns mai havien provat aquesta droga mentre que uns altres només l'havien usat una única vegada i la resta la consumien esporàdica o habitualment.
La transcripció completa de les dotze entrevistes, es va lliurar com a document adjunt a la tesi doctoral "Patrons de consum de cocaïna en els joves" presentada per Josefina Patiño Masó en la Universitat de Girona.
L'experiència personal de cadascun dels protagonistes, ofereix un esbós sobre com perceben la perillositat del consum de cocaïna, de quins són els beneficis que troben en el consum d'aquesta substància, la facilitat o dificultat per accedir a aquesta droga, la visió sobre els consumidors de cocaïna, les característiques dels seus consums inicials i actual, i les repercussions en l'entorn.
El contingut de les seves narracions, pot facilitar als professionals de la salut així com a persones interessades en aquest àmbit, un coneixement detallat de les raons, pensaments, percepcions i experiències d'aquests joves en relació al consum de cocaïna i una oportunitat per comprendre millor els costos a nivell individual i comunitari que suposa l'ús d'aquesta droga.
Al seu torn, el document reflecteix alguns dels punts clau a tenir en compte per orientar la prevenció del consum d'aquesta droga entre la població jove.

Características del libro:

Descàrrega on line
Disponible en format pdf / epub / mobi
No hi ha vots encara