Comunicat vaga - dimecres 8 de novembre

Comunicat vaga - dimecres 8 de novembre

En relació amb la convocatòria de vaga d'avui dimecres 8 de novembre, la Junta de direcció del Campus Docent Sant Joan de Déu ha decidit de mantenir la programació d’activitats acadèmiques de les titulacions universitàries.

Per tal de garantir el lliure exercici del dret de vaga, queden ajornades totes les activitats acadèmiques avaluables i les que requereixen assistència obligatòria.

El desenvolupament de les activitats acadèmiques queda supeditat en tot moment a l’evolució dels esdeveniments, de manera que es pugui adaptar a les circumstàncies particulars que es puguin produir.

No hi ha vots encara