Primera experiència Co-Crea al Campus Docent Sant Joan de Déu

Primera experiència Co-Crea al Campus Docent Sant Joan de Déu

Els estudiants del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars d´Infermeria – Virtual han estat els primers alumnes a participar a l’activitat Co-Crea, dins de les noves instal·lacions del Campus Docent ubicades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

L’activitat Co-Crea ha estat impulsada per l’equip docent del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars d´Infermeria – Virtual i amb el recolzament de la Comissió d’Innovació i Docència del Campus Docent, coordinada per la Dra. Esther Insa. Durant l’experiència els estudiants han pogut posar en pràctica els coneixements apresos en les classes teòriques, desenvolupar habilitats socials i fomentar la creativitat de manera col·laborativa. 

L’experiència s’ha basat en una activitat gamificada, és a dir durant la seva realització s’ha fet ús de tècniques, elements i dinàmiques pròpies dels jocs i l’oci, però en aquest cas aplicades a activitats no recreatives amb la finalitat de potenciar la motivació dels estudiant i reforçar les seves habilitats per a solucionar un problema o assolir un objectiu. L’activitat s’ha implementat com a estratègia per a reduir l’estrès que viuen els estudiants abans de la realització d’un examen pràctic, i en els propers mesos es pretén fer-la extensiva a altres cursos impartits al Campus Docent.

Aquesta ha estat la primera experiència Co-Crea realitzada al Campus Docent, com a premi per l’equip vencedor i la resta de participants s’ha publicat en aquesta noticia la fotografia de tot el grup d’estudiants.

No hi ha vots encara