El professor Carlos Nebot obté el títol de Doctor

El professor Carlos Nebot obté el títol de Doctor

El passat 5 de juliol, el Dr. Carlos Nebot Bergua, professor titular del Campus Docent Sant Joan de Déu, va presentar la seva tesi doctoral titulada “La experiencia y vivencia del aprendizaje clínico en el Grado en Enfermería. Estrategia para la mejora de la calidad docent”.

Gràcies a aquesta investigació s’han pogut conèixer quines són les vivències i necessitats expressades pels diferents actors involucrats en l’aprenentatge clínic en el Grau d’Infermeria: estudiants, infermers assistencials i tutors de pràctiques. A més, d’identificar tots aquells factors i situacions que provoquen estrès i preocupació a l’estudiant abans i durant la pràctica clínica.

Així mateix aquesta tesi doctoral ha permès avaluar l’acció educativa en l’àmbit de l’aprenentatge clínic del Grau en Infermeria i aconseguir el coneixement aplicat necessari per establir un diagnòstic que permeti identificar aspectes de millora de l’acció docent/educativa. 

Per  donar resposta als objectius de la recerca, es va realitzar un estudi mixte, és a dir, una combinació de la metodologia qualitativa i quantitativa, utilitzant el principi de la triangulació, a través de diferents instruments (entrevistes, grups focals i qüestionaris), diferents agents (infermeres assistencials docents, tutors i estudiants de pràctiques) i diferents mètodes. La mostra analitzada durant aquesta recerca va ser de 441 participants.

Durant l’elaboració de la tesi s’ha publicat un article derivat de part de la investigació “Investigación de los factores estresantes en los estudiantes de grado de Enfermería antes de inciar su formación práctica.

La tesi ha estat dirigida per la Dra. Núria Roca i Caparà, professora del Campus Docent i tutoritzada per la Dra. Mª Teresa Icart Iserm de la Universitat de Barcelona. I ha obtingut la qualificació d’Excel·lent Cum Laude.

Amb la presentació d’aquesta tesi el Campus Docent suma un professor més amb el grau de doctor, essent en aquests moments 12.

 
No hi ha vots encara