El Superior General de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu visita el Campus Docent

El Superior General de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu visita el Campus Docent

El Germà Jesús Etayo, Superior General de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, va visitar el passat 16 de febrer les instal·lacions del Campus Docent, i va poder conversar amb l'equip directiu i el personal docent i d'administració i serveis.

La visita canònica començà amb una primera reunió amb els membres de la Junta de Govern del Campus Docent, durant la qual la Dra. Amèlia Guilera, directora del Campus, va presentar les dades més rellevants dels últims 5 anys. Entre les més significatives va destacar: el nou pla estratègic, l'evolució de la plantilla i els doctorats, les acreditacions aconseguides, l'impuls en la recerca, el canvi de pla d'estudis d'Infermeria, l'evolució de la nota de tall, les dades globals de l'activitat docent, la mobilitat d'estudiants amb el Programa Erasmus i la implantació de dos màsters universitaris i un cicle formatiu en format virtual. També es van destacar les tres línies estratègiques del Campus: innovació docent, solidaritat i cooperació i la virtualitat.

En paraules de la Dra. Guilera “El Campus està format per un grup de persones que amb el seu treball han aconseguit consolidar el Grau en Infermeria i els Cicles Formatius com a part de la seva identitat i com a centre de referència en l’àmbit docent.”

La segona reunió va tenir lloc amb gran part de l'equip docent i d'administració i serveis del Campus Docent. En aquesta segona part els Germans Jesús Etayo i José Luis Fonseca, provincial de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Provincia d'Aragó-Sant Rafael, van tenir l'oportunitat de saludar i agrair a tot el personal el treball realitzat i la seva incorporació progressiva en temes de cooperació, voluntariat i solidaritat.

Durant la jornada el Germà Jesús Etayo va destacar que “Només les institucions que tenen arrels, són les que persistiran en el temps”.

No hi ha vots encara