Vídeo de presentació del Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries

Vídeo de presentació del  Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries

Aquest cicle té com a objectiu formar tècnics documentalistes amb la capacitat de donar respostes a les necessitats que s’originen en un sistema sanitari dinàmic, tot cercant l’excel·lència professional dels seus estudiants.

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries està dividit en dos cursos acadèmics; durant els quals els professionals del Campus Docent acompanyaran l’alumne en el seu procés d’aprenentatge per a assolir les habilitats i capacitats que l’ajudaran a desenvolupar-se dins de l’entorn laboral d’un centre sanitari.

En finalitzar els seus estudis, els alumnes del Campus seran capaços de definir i organitzar els processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa actual, així com intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients, i de gestió administrativa en centres sanitaris.

En paraules de la cap d’estudis del cicle formatiu, Olga Rodrigo: “Aquesta formació habilita al futur professional per treballar en quatre àrees diferenciades del sistema sanitari: l’atenció a l’usuari, l’arxiu i la gestió de documentació clínica, la codificació clínica i el suport a la recerca biomèdica.”

No hi ha vots encara