Pla d’acció tutorial

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DELS ESTUDIS DE GRAU EN INFERMERIA 

El Pla d’Acció Tutorial és el marc que regula l’organització de la tutorització dels estudiants. La finalitat més important és afavorir la integració i participació dels estudiants en la institució educativa, realitzant un seguiment personalitzat del seu procés d’aprenentatge i orientant-lo vers el seu futur professional.

Objectius del Pla d’Acció Tutorial:

 • Acollir, informar i acompanyar a l’estudiant al començar els estudis.
 • Facilitar l’adaptació al món universitari.
 • Establir una comunicació amb l’estudiant continuada i personalitzada.
 • Ajudar a l’estudiant a reflexionar sobre el seu aprenentatge: dificultats, dubtes, projectes de futur.
 • Orientar l’estudiant en la consecució progressiva de les competències i resultats d’aprenentatge.
 • Donar suport en el procés d’aprenentatge i ajudar a l’estudiant a analitzar i resoldre dificultats i problemes que se li plantegin.
 • Fomentar l’ús de fonts d’informació validades i adequades al seu interès i objectius d’aprenentatge
 • Potenciar la capacitat d’aprenentatge autònom de l’estudiant.
 • Avaluar la realització de la carpeta d’aprenentatge de l’estudiant.
 • Orientar i avaluar la realització del Treball Final de Grau.
 • Orientar sobre la inserció en el món laboral, al finalitzar els estudis.

Organització de les tutories:

Cada estudiant té assignat un tutor/a des del començament de primer curs, i fins al final dels estudis. Cada tutor/a té assignats quatre estudiants al començament de cada primer curs de Grau.

L’assignació de tutor/a es fa per sistema aleatori simple al començament de primer curs.

Es realitzen tutories individuals i de grup durant els quatre cursos acadèmics. Les tutories són:

 • D’acollida i informació: Inici del primer curs  (aquesta tutoria es realitza amb tot el grup classe)
 • D’orientació, acompanyament i ajut en els estudis: Durant tots els cursos
 • D’orientació professional: Quart curs

Les tutories són presencials, i obligatòries, i es realitzen en les dates programades a principis de curs. Durant el curs acadèmic es poden realitzar les tutories virtuals  o presencials que tutor/a i estudiant desitgin.

Periòdicament, perquè la seva consecució sigui eficaç, i s’assoleixin el objectius proposats, es realitzen reunions amb tot l’equip docent per avaluar-lo i proposar, si s’escau, les accions de millora corresponents. El desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial és responsabilitat de la coordinadora del PAT.