Estudis avançats en exclusió social.

El Campus Docent Sant Joan de Déu ofereix la 2a ed. del Màster Universitari  pel curs 2016 - 2017:  Màster d'ESTUDIS AVANÇATS EN EXCLUSIÓ SOCIAL, i que respon al interès de promoure investigadors i pràctiques socials especialitzades capaces de donar resposta a les situacions d´exclusió social pròpies del nostre temps.
Aquest Màster té el propòsit de formar, d'una banda, investigadors capaços d'identificar, analitzar i proposar accions que impulsin els drets propis a un estat de dret i a una societat del benestar des d ́una visió globalitzadora; i de l'altra, capacitar professionals en el disseny, avaluació i gestió de programes institucionals i equips professionals que treballen en situacions d’exclusió social dins del marc de les actuals polítiques públiques.
El Màster té un total de 60 crèdits teòrics i pràctics. Els crèdits inclouen matèries relacionades amb les bases conceptuals de l´́exclusió social, una línia d'especialització professionalitzadora, i una línia d'especialització en la recerca.

1.1. Objectius de la titulació

Objectius generals del títol

A partir de l'enfocament general del títol es concreten tres objectius generals que estructuren la proposta formativa:

  • Dotar l'estudiant d'eines teòriques i metodologies d'investigació en Ciències Socials necessàries per a l'anàlisi de l'exclusió i la desigualtat social en el món contemporani.
  • Formar l'estudiant en modalitats de diagnòstic i avaluació de situacions socials complexes orientades a la presa de decisions comunitàries, institucionals i professionals.
  • Capacitar l'estudiant en coneixements i tècniques de disseny, gestió i supervisió de programes i equips d'intervenció social en contextos d'exclusió.

Més informació a la web de la Universitat de Barcelona

Tríptic informatiu

 

 

 

AdjuntMida
Tríptric Màster exclusió social - Curs 2016/17732.57 KB