Estudis avançats en exclusió social.

El Campus Docent Sant Joan de Déu ofereix la 3a ed. del Màster Universitari  pel curs 2017 - 2018: Màster d'ESTUDIS AVANÇATS EN EXCLUSIÓ SOCIAL, i que respon al interès de promoure investigadors i pràctiques socials especialitzades capaces de donar resposta a les situacions d'exclusió social pròpies del nostre temps.

Aquest Màster té el propòsit de formar, d'una banda, investigadors capaços d'identificar, analitzar i proposar accions que impulsin els drets propis a un estat de dret i a una societat del benestar des d ́una visió globalitzadora; i de l'altra, capacitar professionals en el disseny, avaluació i gestió de programes institucionals i equips professionals que treballen en situacions d’exclusió social dins del marc de les actuals polítiques públiques.
El Màster té un total de 60 crèdits teòrics i pràctics. Els crèdits inclouen matèries relacionades amb les bases conceptuals de l'exclusió social, una línia d'especialització professionalitzadora, i una línia d'especialització en la recerca.

Més informació a la web de la Universitat de Barcelona

Vídeo informatiu

Tríptic informatiu

 

AdjuntMida
Tríptric Màster exclusió social - Curs 2017/181.66 MB