Treball final de màster

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El TFM consistirà en un treball autònom i individual, orientat a l'articulació integrada dels continguts teòrics, les habilitats i les competències adquirides al llarg del màster, a través d'una proposta d'investigació, estudi o innovació i millora institucional socioeducativa, a partir de les temàtiques abordades al llarg del màster.

El TFM es desenvoluparà a partir de la següent planificació:

  1. Realització de dues sessions informatives i d'orientació sobre el TFM (A la primera sessió es facilitarà tota la informació necessària (normativa, planificació, calendari i avaluació) per al desenvolupament del TFM . A la segona s'assignarà a cada estudiant un professor- tutor.

  2. Realització i seguiment del TFM (Assignat el tutor, l'estudiant lliurarà, en el termini de 15 dies, una proposta de TFM i la planificació (cronograma) prevista del treball) .

  3. Presentació del TFM (A partir del calendari establert, l'estudiant presentarà el TFM finalitzat amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data de defensa establerta per la Comissió de Treball de Fi de Màster).

Avaluació del TFM

Normativa general de la UB