Màster en Atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta els següents indicadors per als estudis de Màster en Atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life.
 

AdjuntMida
PDF icon FI_01: Impacte de les activitats de captació180.88 KB
PDF icon FI_02: Percentatge d'estudiants per via d'accés (titulacions)189.25 KB
PDF icon FI_03: Relació places sol·licitades respecte les ofertades181.82 KB
PDF icon FI_04: Proporció de setmanes lectives disponibles en relació a setmanes efectives181.22 KB
PDF icon FI_05: Percentatge de classes realitzades en relació a les classes programades182.05 KB
PDF icon FI_06: Nombre de tutories realitzades181.37 KB
PDF icon FI_07: Percentatge de docència impartida per professors181.57 KB
PDF icon FI_08: Percentatge d'hores de docència impartida per doctors181.3 KB
PDF icon FI_09: Satisfacció global dels estudiants de Màster en finalitzar la titulació182.77 KB
PDF icon FI_10: Taxa de rendiment per assignatura i curs166.36 KB
PDF icon FI_11 : Mètodes d'avaluació emprats181.85 KB
PDF icon FI_12: Taxa de satisfacció mitja amb la docència per matèria i global200.78 KB
PDF icon FI_13: Taxa de satisfacció mitja amb la formació pràctica 170.22 KB
PDF icon FI_14: Valoració mitja de la satisfacció amb les competències adquirides166.93 KB
PDF icon FI_15: Satisfacció global respecte al PAS166.69 KB
PDF icon FI_16: Percentatge resposta de les enquestes166.81 KB
PDF icon FI_17: Grau de satisfacció del professorat166.54 KB
PDF icon FI_18: Qualificació mitja dels graduats166.51 KB
PDF icon FI_19: Durada mitja dels estudis fins la finalització del Màster166.77 KB
PDF icon FI_20: Grau de satisfacció dels estudiants en relació al pla d'acollida172.51 KB
PDF icon FI_21: Percentatge estudiants que abandonen 166.27 KB
PDF icon FI_22: Grau de satisfacció dels estudiants amb el PAT166.72 KB
PDF icon FI_23: Percentatge satisfacció dels usuaris sobre la qualitat de les instal·lacions i equipaments166.76 KB
PDF icon FI_24: Grau de satisfacció del professorat en relació al PAT - TFM166.86 KB