Professorat

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

1r Curs - CFGM Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria (LOGSE)

 

Tutor/a

Grup

E-mail

Telèfon

Sra. Marta Frutos Becerra

1r. CFGM TCAI

marta.frutos@sjd.edu.es

 

 

PAS

Càrrec

E-mail

Telèfon

Sra. Pilar Guardia Gil

Secretària docent

pilar.guardia@sjd.edu.es

 

Sra. Anais Martín Gómez

Secretària

anais.martin@sjd.edu.es.

932800949

Sra. Cassy Valenzuela Rubio

Secretària

cassy.valenzuela@sjd.edu.es

932800949

 

Crèdit

Titular

E-mail

Professorat

C1. Operacions administratives i documentació sanitària

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

 

rosa.gaya@sjd.edu.es

 

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

 

C2. El ser humà davant la malaltia

Sra. Marta Frutos Becerra

marta.frutos@sjd.edu.es

Sra. Marta Frutos Becerra

C3. Benestar del pacient

Sra. Marta Mínguez Pallarés

martaflorina.minguez@sjd.edu.es

Sra. Marta Mínguez Pallarés

C4. Cures bàsiques d'infermeria

Sra. Marta Mínguez Pallarés

Sra. Marta Frutos Becerra

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

martaflorina.minguez@sjd.edu.es

marta.frutos@sjd.edu.es

rosa.gaya@sjd.edu.es

Sra. Marta Mínguez Pallarés

Sra. Marta Frutos Becerra

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

C6. Higiene del medi hospitalari i neteja del material

Sra. Marta Callarisa Roca

 

marta.callarisa@sjd.edu.es

Sra. Marta Callarisa Roca

 

C9. Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica

Sr. Ivan Espejo Redondo

ivan.espejo@sjd.edu.es

Sr. Ivan Espejo Redondo

C10. Relacions en l'entorn de treball

Sr. Albert Barbany Hurtado

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

albert.barbany@sjd.edu.es

rosa.gaya@sjd.edu.es

Sr. Albert Barbany Hurtado

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

 

2n. Curs - CFGM Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria  (LOGSE)

 

Tutor/a

Grup

E-mail

Telèfon

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

2n. CFGM TCAI

rosa.gaya@sjd.edu.es

 

 

PAS

Càrrec

E-mail

Telèfon

Sra. Pilar Guardia Gil

Secretària docent

pilar.guardia@sjd.edu.es

 

Sra. Anais Martín Gómez

Secretària

anais.martin@sjd.edu.es.

932800949

Sra. Cassy Valenzuela Rubio

Secretària

cassy.valenzuela@sjd.edu.es

932800949

 

Crèdit

Titular

E-mail

Professorat

C1. Operacions administratives i documentació sanitària

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

 

rosa.gaya@sjd.edu.es

 

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

 

C5. Primers auxilis

Sra. Marta Frutos Becerra

marta.frutos@sjd.edu.es

Sra. Marta Frutos Becerra

C8. Educació per a la salut

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

rosa.gaya@sjd.edu.es

 

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

C11. Formació i orientació laboral

Sr. Albert Barbany Hurtado

albert.barbany@sjd.edu.es

Sra. Albert Barbany Hurtado

C12. Formació en centres de Treball

Sr. Albert Barbany Hurtado

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

albert.barbany@sjd.edu.es

rosa.gaya@sjd.edu.es

Sr. Albert Barbany Hurtado

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

C13. Crèdit de síntesi

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

rosa.gaya@sjd.edu.es

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

C14. Cures auxiliars d'infermeria al nen i adolescent hospitalitzat

Sra. Margarita Casas Luna

margarita.casas@sjd.edu.es

Sra. Margarita Casas Luna

 

CFGM Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (LOGSE)

 

Tutor/a

Grup

E-mail

Telèfon

Sra. Marta Mínguez Pallarés

TCAE-virtual

martaflorina.minguez@sjd.edu.es

 

 

PAS

Càrrec

E-mail

Telèfon

Sra. Pilar Guardia Gil

Secretària docent

pilar.guardia@sjd.edu.es

 

Sra. Anais Martín Gómez

Secretària

anais.martin@sjd.edu.es.

932800949

Sra. Cassy Valenzuela Rubio

Secretària

cassy.valenzuela@sjd.edu.es

932800949

 

Crèdit

Titular

E-mail

Professorat

C1. Operaciones Administrativas

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

 

rosa.gaya@sjd.edu.es

 

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

 

C2. El ser humano ante la enfermedad

Sra. Marta Frutos Becerra

marta.frutos@sjd.edu.es

Sra. Marta Frutos Becerra

C3. Bienestar del paciente: higiene, reposo y movimiento

Sra. Marta Mínguez Pallarés

martaflorina.minguez@sjd.edu.es

Sra. Marta Mínguez Pallarés

C4. Cuidados básicos de enfermería

Sra. Marta Mínguez Pallarés

Sra. Natalia Deamo Zurera

martaflorina.minguez@sjd.edu.es

natalia.deamo@sjd.edu.es

Sra. Marta Mínguez Pallarés

Sra. Natalia Deamo Zurera

C5. Primeros Auxilios

Sra. Marta Frutos Becerra

marta.frutos@sjd.edu.es

Sra. Marta Frutos Becerra

C6. Higiene del medio hospitalario

Sra. Marta Callarisa Roca

 

marta.callarisa@sjd.edu.es

Sra. Marta Callarisa Roca

 

C7. Apoyo psicológico al paciente/cliente

Sra. Marta Callarisa Roca

marta.callarisa@sjd.edu.es

Sra. Marta Callarisa Roca

C8. Educación para la salud

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

rosa.gaya@sjd.edu.es

 

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

C9. Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica

Sr. Ivan Espejo Redondo

ivan.espejo@sjd.edu.es

Sr. Ivan Espejo Redondo

C10. Relaciones en el equipo de trabajo

Sra. Maria Montes Peñarroya

maria.montes@sjd.edu.es

Sra. Maria Montes Peñarroya

C11. Formación y orientación laboral

Sra. Maria Montes Peñarroya

maria.montes@sjd.edu.es

Sra. Maria Montes Peñarroya

C12. Formación en centros de Trabajo

Sr. Albert Barbany Hurtado

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

Sra. Marta Mínguez Pallarés

albert.barbany@sjd.edu.es

rosa.gaya@sjd.edu.es

martaflorina.minguez@sjd.edu.es

Sr. Albert Barbany Hurtado

Sra. Rosa Gaya Cortadellas

Sra. Marta Mínguez Pallarés

C13. Crédito de síntesis

Sra. Marta Mínguez Pallarés

martaflorina.minguez@sjd.edu.es

Sra. Marta Mínguez Pallarés

C14. Cuidados de enfermería al niño hospitalizado

Sra. Natalia Deamo Zurera

natalia.deamo@sjd.edu.es

Sra. Natalia Deamo Zurera