Indicadors de qualitat de l'ensenyament

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta els següents indicadors de qualitat:

AdjuntMida
PDF icon 00.index_5.pdf57.89 KB
PDF icon 01.fi01-impacte_activitats_captacio_2.pdf58.93 KB
PDF icon 02.fi02-nombre_estudiants_matriculats_interval_nota_acces_2.pdf91.4 KB
PDF icon 03.fi03-percentatge_estudiants_matric_via_acces_2.pdf60.72 KB
PDF icon 04.fi04-nombre_places_ofertes_nou_acces_grau_2.pdf55.65 KB
PDF icon 05.fi05-percentatge_estudiants_demanen_placa_1a_opcio_2.pdf55.67 KB
PDF icon 06.fi06-nota_tall_titulacio_2.pdf62.35 KB
PDF icon 07.fi07-percentatge_estudiants_nou_ingres_intervals_credits_ordinaris_matriculats_2.pdf54.77 KB
PDF icon 08.fi08-relacio_places_sol.licitades_respecte_ofertades_2.pdf55.18 KB
PDF icon 09.fi09-proporcio_setmanes_lectives_disponibles_relacio_setmanes_efectives_2.pdf55.1 KB
PDF icon 10.fi10-percentatge_classes_realitzades_relacio_classes_programades_2.pdf56.97 KB
PDF icon 11.fi11-nombre_de_tutories_realitzades_2.pdf57.09 KB
PDF icon 12.fi12-percentatge_docencia_impartida_per_professors_2.pdf57.27 KB
PDF icon 13.fi13-percentatge_dhores_de_docencia_impartida_per_doctors_2.pdf54.8 KB
PDF icon 14.fi14-percentatge_dhores_per_modalitat_docent_a_cada_assignatura_2.pdf56.44 KB
PDF icon 15.fi15-numero_convenis_amb_centres_de_practiques_2.pdf54.68 KB
PDF icon 16.fi16-satisfaccio_global_dels_estudiants_de_grau_en_finalitzar_la_carrera_2.pdf54.97 KB
PDF icon 17.fi17-taxa_de_rendiment_per_assigantura_i_curs_2.pdf63.1 KB
PDF icon 18.fi18-metodes_davaluacio_emprats_2.pdf86.19 KB
PDF icon 19.fi19-taxa_de_rendiment_per_assignatura_i_curs_assignatures_2.pdf100.18 KB
PDF icon 20.fi20-taxa_de_satisfaccio_mitja_amb_la_docencia_per_curs_i_global_2.pdf65.39 KB
PDF icon 21.fi21-taxa_de_satisfaccio_mitja_amb_la_formacio_practica_per_curs_i_global_2.pdf61.88 KB
PDF icon 22.fi22-valoracio_mitja_de_la_satisfaccio_amb_les_competencies_adquirides_2.pdf54.89 KB
PDF icon 23.fi23-satisfaccio_global_respecte_al_pas_2.pdf55.22 KB
PDF icon 24.fi24-percentatge_resposta_de_les_enquestes_2.pdf54.84 KB
PDF icon 25.fi25-percentatge_satisfaccio_respecte_formacio_rebuda_als_exalumnes_que_han_marxat_fa_1_any_2.pdf54.7 KB
PDF icon 26.fi26-grau_de_satisfaccio_dels_tutors_del_pat_2.pdf53.39 KB
PDF icon 27.fi27-qualificacio_mitja_dels_titulats_2.pdf55.25 KB
PDF icon 28.fi28-durada_mitja_dels_estudis_fins_finalitzacio_de_carrera_2.pdf54.38 KB
PDF icon 29.fi29-percentatge_estudiants_que_accedeixen_al_mercat_laboral_en_menys_de_6_mesos_2.pdf55.2 KB
PDF icon 30.fi30-percentatge_destudiants_amb_contracte_a_lany_de_titulacio_2.pdf54.66 KB
PDF icon 31.fi31-numero_de_convenis_amb_universitats_per_mobilitat_2.pdf55.19 KB
PDF icon 32.fi32-grau_de_satisfaccio_dels_estudiants_en_relacio_al_pla_dacollida_2.pdf58.97 KB
PDF icon 33.fi33-percentatge_estudiants_que_abandonen_2.pdf57.43 KB
PDF icon 34.fi34-grau_de_satisfaccio_dels_estudiants_de_grau_amb_el_pat_2.pdf54.19 KB
PDF icon 35.fi35-utilitzacio_aulari_2.pdf55.73 KB
PDF icon 36.fi36-percentatge_satisfaccio_dels_usuaris_sobre_la_qualitat_de_les_instal.lacions_i_equipaments_2.pdf54.81 KB
PDF icon 37.fi37-satisfaccio_del_personal_de_lescola_2.pdf55.35 KB
PDF icon 38.fi38-percentatge_doctorants_de_personal_a_temps_complet_2.pdf55.8 KB
PDF icon 39.fi39-percentatge_doctors_de_personal_a_temps_complet_2.pdf56.28 KB
PDF icon 40.fi40-produccio_cientifica_num_comunicacions_publicacions_i_ponencies_2.pdf54.61 KB
PDF icon 41.fi41-numero_recerques_en_proces_2.pdf54.38 KB