Informació econòmica del centre en cas de baixa

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

1. Estudiants de trasllat

 • L’estudiant comunica a secretaria l’acceptació en un altre centre mitjançant una carta.
 • Comprovació de tots els pagaments realitzats. En cas de deute, se li comunica l’import i es demana el justificant del pagament. No es lliurarà cap document a l’estudiant si no està al corrent de pagament.
 • L’estudiant ha de formalitzar la baixa a secretaria.
 • S’inicien els tràmits del trasllat.

2. Estudiants de nou ingrés i altres cursos de grau

Motius de baixa:

 • Canvi d’universitat: devolució econòmica del 100%.
 • Malaltia greu de l'estudiant: devolució econòmica del 100%.

NOU INGRÉS:

 • L’estudiant ha de formalitzar la baixa a secretaria.
 • Si l’estudiant és de nou ingrés (primer curs) i ha fet algun pagament, ha de portar el comprovant del mateix, el número de compte bancari on vol la devolució i ser titular o cotitular d’aquest compte, per tal que la cap d’administració procedeixi al corresponent abonament. Aquesta devolució es farà depenent del motiu de la baixa de l’estudiant.
 • Per baixa per motius personals, es farà devolució del 100% fins al 30 de setembre.

ALTRES CURSOS DE GRAU:

 • L’estudiant ha de formalitzar la baixa a secretaria.
 • Si l’estudiant és de segon curs, es fa la comprovació de tots els pagaments realitzats. En cas de deute se li comunica l'import pendent de pagament. Fins que no estigui totalment abonat no se li pot tramitar cap documentació (certificat de pagament). Se li demana el justificant de pagament del deute.