Informació econòmica del centre en cas de baixa

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

1. Estudiants de trasllat

  • L’estudiant comunica a secretaria l’acceptació en un altre centre mitjançant una carta.
  • Comprovació de tots els pagaments realitzats. En cas de deute, se li comunica l’import i es demana el justificant del pagament. No es lliurarà cap document a l’estudiant si no està al corrent de pagament.
  • L’estudiant ha de formalitzar la baixa a secretaria.
  • S’inicien els tràmits del trasllat.

2. Estudiants de nou ingrés i altres cursos de grau

Motius de baixa:

  • Canvi d’universitat: Pots consultar les teves condicions de cancel·lació a les notificacions descrites a la teva matrícula.
  • Malaltia greu de l'estudiant: Pots consultar les teves condicions de cancel·lació a les notificacions descrites a la teva matrícula.

NOU INGRÉS:

  • Pots consultar les teves condicions de cancel·lació a les notificacions descrites a la teva matrícula.

ALTRES CURSOS DE GRAU:

  • L’estudiant ha de formalitzar la baixa a secretaria.
  • Si l’estudiant és de segon curs, es fa la comprovació de tots els pagaments realitzats. En cas de deute se li comunica l'import pendent de pagament. Fins que no estigui totalment abonat no se li pot tramitar cap documentació (certificat de pagament). Se li demana el justificant de pagament del deute.
  • Per modificacions en la matrícula ordinària, ja sigui per ampliació o anul·lació d’assignatures, fins el 30 de setembre del curs acadèmic vigent i sempre amb el vist-i-plau del Cap d’Estudis, l’import de les assignatures anul·lades serà retornat a l’estudiant.