Atenció Espiritual en Societats Plurals

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

L’abordatge del benestar de l’ésser humà des del marc de l’atenció integral, que té en compte la seva dimensió espiritual, és avui dia un repte important al qual s’enfroten tots els professionals que treballen en els àmbits sanitari i social.

En aquest sentit es fa cada cop més necessari aprofundir en la comprensió del fenomen espiritual des de les diverses disciplines vigents les quals ens poden ajudar a copsar-ne la seva riquesa i complexitat així com també la importància de la seva dimensió sanadora en els processos de salut i integració social.

Tenint en compte el grau de secularització de la nostra societat i els nous llenguatges espirituals i formes religioses que van sorgint, i que transcendeixen la tradició catòlica fins ara vigent, es fa necessari trobar nous marcs conceptuals, noves estratègies i noves eines que permetin acostar-se a la persona que pateix i acompanyar-la en la seva situació de sofriment i vulnerabilitat de la manera més adequada possible.

Aquests estudis pretenen oferir uns fonaments sòlids a nivell conceptual que ens ajudin a comprendre l’ésser humà en totes les seves dimensions posant l’èmfasi en la dimensió espiritual. També pretenen acostar-nos i fer més comprensibles les expressions religioses vigents actualment en la nostra cultura. Alhora volen suggerir noves estratègies i donar noves eines que ens permetin acompanyar, en la nostra acció professional, tant en el camp de la salut com en el social, la dimensió sanadora i integradora de l’espiritualitat humana.