Màster en Atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta els següents indicadors per als estudis de Màster en Atenció emocional a l’infant hospitalitzat segons el model Child Life (última actualització 16 de gener de 2019).

AdjuntMida
PDF icon INDEX: Indicadors de processos del Campus Docent Joan de Déu. Màster Child Life24.9 KB
PDF icon FI_01: Impacte de les activitats de captació182.55 KB
PDF icon FI_02: Percentatge d'estudiants per via d'accés (titulacions)184.52 KB
PDF icon FI_03: Relació places sol·licitades respecte les ofertades183.44 KB
PDF icon FI_04: Proporció de setmanes lectives disponibles en relació a setmanes efectives182.1 KB
PDF icon FI_05: Percentatge de classes realitzades en relació a les classes programades183.14 KB
PDF icon FI_06: Nombre de tutories realitzades183.49 KB
PDF icon FI_07: Percentatge de docència impartida per professors182.57 KB
PDF icon FI_08: Percentatge d'hores de docència impartida per doctors182.4 KB
PDF icon FI_09: Satisfacció global dels estudiants de Màster en finalitzar la titulació183.91 KB
PDF icon FI_10: Taxa de rendiment per assignatura i curs167.2 KB
PDF icon FI_11 : Mètodes d'avaluació emprats182.3 KB
PDF icon FI_12: Taxa de satisfacció mitja amb la docència per matèria i global202.45 KB
PDF icon FI_13: Taxa de satisfacció mitja amb la formació pràctica 171.33 KB
PDF icon FI_14: Valoració mitja de la satisfacció amb les competències adquirides167.28 KB
PDF icon FI_15: Satisfacció global respecte al PAS166.91 KB
PDF icon FI_16: Percentatge resposta de les enquestes167.15 KB
PDF icon FI_17: Grau de satisfacció del professorat166.88 KB
PDF icon FI_18: Qualificació mitja dels graduats166.79 KB
PDF icon FI_19: Durada mitja dels estudis fins la finalització del Màster167.08 KB
PDF icon FI_20: Grau de satisfacció dels estudiants en relació al pla d'acollida172.79 KB
PDF icon FI_21: Percentatge estudiants que abandonen 166.66 KB
PDF icon FI_22: Grau de satisfacció dels estudiants amb el PAT167.06 KB
PDF icon FI_23: Percentatge satisfacció dels usuaris sobre la qualitat de les instal·lacions i equipaments167.58 KB
PDF icon FI_24: Grau de satisfacció del professorat en relació al PAT - TFM167.13 KB