Quality Indicators in the Nursing Degree

Through this form tell us your questions and queries about the training that develops the Docent Sant Joan de Déu Campus or about the center.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Through this form, indicate the doubts, suggestions or problems you have encountered in your training. We will respond as soon as possible.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

The Campus Docent Sant Joan de Déu presents the following indicators for undergraduate studies in Nursing Degree (last updated December 4, 2020):

AttachmentSize
PDF icon ÍNDEX: Indicadors de processos (del FI_01 al FI_26)46.72 KB
PDF icon FI_01: Impacte de les activitats de captació160.35 KB
PDF icon FI_02: Nombre d'estudiants matriculats per intervals nota accés180.67 KB
PDF icon FI_03: Percentatge d'estudiants matriculats per via d'accés49.17 KB
PDF icon FI_04: Nombre de places ofertes de nou accés Grau Infermeria92.83 KB
PDF icon FI_05: Percentatge d'estudiants que demanen plaça en primera opció60.64 KB
PDF icon FI_06: Nota de tall de la titulació72.76 KB
PDF icon FI_07: Percentatge d'estudiants de nou ingrés per intervals de crèdits ordinaris matriculats59.04 KB
PDF icon FI_08: Relació places sol·licitades respecte les ofertades59.33 KB
PDF icon FI_09: Proporció de setmanes lectives disponibles amb relació a setmanes efective60.24 KB
PDF icon FI_10: Percentatge de classes realitzades amb relació a les classes programades61.37 KB
PDF icon FI_11: Nombre de tutories realitzades63.98 KB
PDF icon FI_12: Percentatge de docència impartida per professors 64.44 KB
PDF icon FI_13: Percentatge d'hores de docència impartida per doctors61.1 KB
PDF icon FI_14: Percentatge d'hores per modalitat docent a cada assignatura64.56 KB
PDF icon FI_15: Número convenis amb centres de pràctiques58.81 KB
PDF icon FI_16: Satisfacció global dels estudiants de grau en finalitzar la carrera59.98 KB
PDF icon FI_17: Taxa de rendiment per assignatura i curs (mitjana) (% de matrícules, notables..)67.39 KB
PDF icon FI_18: Mètodes d'avaluació emprats (examens, casos..)104.13 KB
PDF icon FI_19: Taxa de rendiment per assignatura i curs (assignatures) (% de matrícules, notables..)89.86 KB
PDF icon FI_20: Taxa de satisfacció mitja amb la docència per curs i global70.43 KB
PDF icon FI_21: Taxa de satisfacció mitja amb la formació pràctica per curs i global68.77 KB
PDF icon FI_22: Valoració mitja de la satisfacció amb les competències adquirides60.11 KB
PDF icon FI_23: Satisfacció global respecte al PAS60.23 KB
PDF icon FI_24: Percentatge resposta de les enquestes61.07 KB
PDF icon FI_25: Percentatge de satisfacció respecte la formació rebuda als exalumnes que han marxat fa 1 any59.92 KB
PDF icon FI_26: Grau de satisfacció dels tutors de PAT57.57 KB
PDF icon ÍNDEX: Indicadors de processos (del FI_27 al FI_41)46.06 KB
PDF icon FI_27: Qualificació mitja dels titulats60.34 KB
PDF icon FI_28: Durada mitja dels estudis fins la finalització de la carrera60.46 KB
PDF icon FI_29: Percentatge estudiants que accedeixen al mercat laboral <6 mesos58.53 KB
PDF icon FI_30: Percentatge d'estudiants amb contracte a l'any de la titulació57.03 KB
PDF icon FI_31: Número de convenis amb universitats per mobilitat60.48 KB
PDF icon FI_32: Grau de satisfacció dels estudiants en relació al pla d'acollida 62.6 KB
PDF icon FI_33: Percentatge d'estudiants que abandonen65.91 KB
PDF icon FI_34: Grau de satisfacció dels estudiants de Grau amb el PAT60.16 KB
PDF icon FI_35: Utilització aulari68.99 KB
PDF icon FI_36: Percentatge satisfacció dels usuaris sobre la qualitat de les instal·lacions i equipaments60.45 KB
PDF icon FI_37: Satisfacció del personal de l'escola62.24 KB
PDF icon FI_38: Percentatge doctorands de personal del Grau en Infermeria a temps complet 64.44 KB
PDF icon FI_39: Percentatge doctors dels docents del Grau en Infermeria a temps complet63.95 KB
PDF icon FI_40: Producció científica, Nº comunicacions, publicacions i ponències ralitzades61.93 KB
PDF icon FI_41: Número recerques en procés60.87 KB