Formación desde la práctica reflexiva del paciente crítico. Módulo A: Valoración y abordaje de la vía aérea al paciente crítico

A través de este formulario indícanos tus dudas y consultas sobre la formación que desarrolla el Campus Docent Sant Joan de Déu o bien sobre el centro.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

A través de este formulario indícanos las dudas y/o sugerencias referentes a tu formación. Te responderemos a la mayor brevedad.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen. 

Presentació

Mòdul inicial, centrat en la valoració i estabilització de la via aèria, d'un itinerari formatiu basat en el maneig pràctic del pacient crític a l'entorn d'UCI, urgències i emergències. Dissenyat en un total de 5 mòduls, basats en patrons ABCD, eminentment pràctics i orientats a aquells professionals que ingressen a unitats d'alta complexitat, i que busquen millorar les seves competències professionals.

Objectius

 • Adquirir destresa en la valoració de la via aèria del pacient crític
 • Reconèixer l'obstrucció de la via aèria i les tècniques de permeabilització
 • Dominar la tècnica de ventilació manual
 • Adquirir destresa en la tècnica d'intubació orotraqueal
 • Practicar les alternatives a la intubació orotraqueal en vies aèries difícils
 • Mostrar una actitud reflexiva davant les actuacions realitzades
 • Integrar les diferències socioculturals en la planificació de les cures al pacient crític

A qui va dirigit

Graduats/de Diplomats/des en Infermeria

Idioma d'impartició

Castellà / català

Continguts

 1. Repàs anatòmic de la via aèria
 2. Identificació de la via aèria no permeable o en risc Desobstrucció i permeabilització de la via aèria (aspiració de secrecions, obertura manual, cànula orofaríngia)
 3. Control de la via aèria en traumatismes
 4. Ventilació manual
 5. Aïllament de la via aèria: intubació orotraqueal
 6. Algoritme de decisió a l'aïllament de via aèria fallit
 7. Alternatives a la via aèria difícil: ajuts a la laringoscòpia, dispositius supraglòtics i accés quirúrgic

Metodologia docent

El curs s'estructura en 5 fases formatives. Inclou una part de treball autònom de l’estudiant i classes interactives online amb resolució de casos clínics. Al final de curs es farà una classe presencial amb aplicació pràctica dels coneixements adquirits, en format tallers amb grups reduïts

Edicions

Primera edició:

Del 02/05/2023 a 01/06/2023

Segona edició:

Properament

Criteris d'Avaluació

Assistència al 80% de cadascuna de les fases. Participació activa a les classes.

Acreditació

El Campus Docent Sant Joan de Déu expedirà el títol formatiu

Professorat

Daniel Martinez Millan.

Infermer d'emergències, Sistema d'Emergències Mèdiques.

Coordinador Màster d'Emergències i Catàstrofes UAB.

Instructor SVA.

Matrícula

Dates: Del 20/03/2023 a 11/04/2023

Documentació necessària per a la matrícula:

 • Sol·licitud de matrícula implementada.
 • Fotocopia DNI.

Resolució d'estudiants admesos: es notificarà l'admissió en el curs com a més tard una setmana abans del seu inici.1a El procés de selecció dels candidats serà per ordre de data de pagament de matrícula.

Contacte

campus.masterpost@sjd.edu.es

 

AdjuntoTamaño
Icono PDF Impreso de preinscripción105.66 KB