Indicadores de calidad de los ciclos formativos

A través de este formulario indícanos tus dudas y consultas sobre la formación que desarrolla el Campus Docent Sant Joan de Déu o bien sobre el centro.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

A través de este formulario indícanos las dudas y/o sugerencias referentes a tu formación. Te responderemos a la mayor brevedad.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta los siguientes indicadores de calidad para los Ciclos Formativos (última actualitzación 13 de diciembre de 2019):

AdjuntoTamaño
Icono PDF INDEX: Indicadors de Processos17.93 KB
Icono PDF FI_01: Impacte de les activitats de portes obertes als Cicles Formatius30.47 KB
Icono PDF FI_01(2) : Vies d'informació, com ens han conegut (mail, web, telefon, presencial)14.21 KB
Icono PDF FI_02: Percentatge d'alumnes matriculats per via d'informació14.53 KB
Icono PDF FI_03 : Percentatge d'alumnes matriculats de CFGM (TCAI) que accedeixen per diferents vies13.7 KB
Icono PDF FI_04: Percentatge d'alumnes matriculats de CFGS DAS que accedeixen per diferents vies15.03 KB
Icono PDF FI_05: Percentatge d'alumnes que tenen tota la documentació de matrícula complimentada14.56 KB
Icono PDF FI_06: Proporció del currículum académic executat al final del curs13.86 KB
Icono PDF FI_07: Percentatge de documentació de planificació realizada abans de l'inici del curs13.25 KB
Icono PDF FI_08: Percentatge de programes de curs publicats a la plataforma Moodle abans de l'inici de curs14.78 KB
Icono PDF FI_09: Percentatge de planificació del Pla d'acció tutorial (Educació en Valors i dessenvolupament personal), executades15.87 KB
Icono PDF FI_10: Proporció del currículum académic executat al final del curs16.89 KB
Icono PDF FI_11: Percentatge del curriculum executat en llengua anglesa15.28 KB
Icono PDF FI_12:Nombre d'activitats anuals executades del Pla Transversal de valors en els Cicles Formatius12.84 KB
Icono PDF FI_13: Percentatge d'execució de les activitats d'avaluació inicial12.52 KB
Icono PDF FI_14: Percentatge execució de reunions de l'Atenció de la Diversitat15.58 KB
Icono PDF FI_16: Percentatge execució d'hores del programa Pas a Pas16.23 KB
Icono PDF FI_17: Percentatge d'alumnes que superen les unitats formatives matriculades15.93 KB
Icono PDF FI_18: Percentatge d'alumnes que superen els crèdits del curs16.06 KB
Icono PDF FI_19: Grau de satisfacció dels alumnes en vers la docència17.94 KB
Icono PDF FI_20: Proporció d'alumnes titulats en relació als matriculats14.53 KB
Icono PDF FI_21: Grau de satisfacció dels alumnes en relació al pla d'acollida14.95 KB
Icono PDF FI_22: Nombre d'activitats d'integració família-escola executades16.51 KB
Icono PDF FI_23: Percentatge de famílies que assisteixen a la jornada d'acollida a l'inici de curs16.62 KB
Icono PDF FI_24: Percentatge de famílies que assisteixen a la jornada de cloenda de final de cicle14.88 KB
Icono PDF FI_25: Percentatge d'assistència dels alumnes matriculats en el Pla d'acollida14.21 KB
Icono PDF FI_26: Percentatge participació alumnes en la selecció dels delegats13.8 KB
Icono PDF FI_27: Percentatge d'alumnes de TCAI que abandonen el cicle13.85 KB
Icono PDF FI_28: Percentatge d'alumnes de DAS que abandona el cicle formatiu17.41 KB
Icono PDF FI_29: Percentatge de faltes d'assistència en els Cicles13.29 KB
Icono PDF FI_30: Percentatge de crèdits no avaluats en els Cicles per absències superiors al 20%12.47 KB
Icono PDF FI_31: Percentatge d'alumnes que han finalitzat el Cicle Formatiu i continuen estudis al curs següent.12.9 KB
Icono PDF FI_32: Percentatge d'alumnes de Cicles amb tutorització individual16.95 KB
Icono PDF FI_33: Percentatge d'alumnes que han superat les proves específiques d'accès a la Universitat14.31 KB
Icono PDF FI_34: Percentatge d'execucions de Juntes d'Escola 13 KB