Indicadores de calidad de los ciclos formativos

A través de este formulario indícanos tus dudas y consultas sobre la formación que desarrolla el Campus Docent Sant Joan de Déu o bien sobre el centro.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

A través de este formulario indícanos las dudas y/o sugerencias referentes a tu formación. Te responderemos a la mayor brevedad.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta los siguientes indicadores de calidad para los Ciclos Formativos (última actualitzación 16 de enero de 2019):

AdjuntoTamaño
Icono PDF INDEX: Indicadors de Processos18.13 KB
Icono PDF FI_01: Impacte de les activitats de portes obertes als Cicles Formatius28.48 KB
Icono PDF FI_01(2) : Vies d'informació, com ens han conegut (mail, web, telefon, presencial)14.12 KB
Icono PDF FI_02: Percentatge d'alumnes matriculats per via d'informació17.08 KB
Icono PDF FI_03 : Percentatge d'alumnes matriculats de CFGM (TCAI) que accedeixen per diferents vies15.62 KB
Icono PDF FI_04: Percentatge d'alumnes matriculats de CFGS DAS que accedeixen per diferents vies14.9 KB
Icono PDF FI_05: Percentatge d'alumnes que tenen tota la documentació de matrícula complimentada13.96 KB
Icono PDF FI_07: Percentatge de documentació de planificació realizada abans de l'inici del cur16.73 KB
Icono PDF FI_08: Percentatge de programes de curs publicats a la plataforma Moodle abans de l'inici de curs14.14 KB
Icono PDF FI_09: Percentatge de planificació del Pla d'acció tutorial (Educació en Valors i dessenvolupament personal), executades16.31 KB
Icono PDF FI_10: Proporció del currículum académic executat al final del curs16.41 KB
Icono PDF FI_11: Percentatge del curriculum executat en llengua anglesa13.51 KB
Icono PDF FI_12:Nombre d'activitats anuals executades del Pla Transversal de valors en els Cicles Formatius15.21 KB
Icono PDF FI_13: Percentatge d'execució de les activitats d'avaluació inicial14.83 KB
Icono PDF FI_14: Percentatge execució de reunions de l'Atenció de la Diversitat13.57 KB
Icono PDF FI_15: Percentatge execució de reunions equip docent15.74 KB
Icono PDF FI_16: Percentatge execució d'hores del programa Pas a Pas13.44 KB
Icono PDF FI_17: Percentatge d'alumnes que superen les unitats formatives matriculades14.99 KB
Icono PDF FI_18: Percentatge d'alumnes que superen els crèdits del curs17.59 KB
Icono PDF FI_19: Grau de satisfacció dels alumnes en vers la docència15.02 KB
Icono PDF FI_20: Proporció d'alumnes titulats en relació als matriculats16.28 KB
Icono PDF FI_21: Grau de satisfacció dels alumnes en relació al pla d'acollida15.83 KB
Icono PDF FI_22: Nombre d'activitats d'integració família-escola executades12.63 KB
Icono PDF FI_23: Percentatge de famílies que assisteixen a la jornada d'acollida a l'inici de curs15 KB
Icono PDF FI_24: Percentatge de famílies que assisteixen a la jornada de cloenda de final de cicle14.84 KB
Icono PDF FI_25: Percentatge d'assistència dels alumnes matriculats en el Pla d'acollida15.85 KB
Icono PDF FI_26: Percentatge participació alumnes en la selecció dels delegats13.55 KB
Icono PDF FI_27: Percentatge d'alumnes de TCAI que abandonen el cicle13.85 KB
Icono PDF FI_28: Percentatge d'alumnes de DAS que abandona el cicle formatiu14.18 KB
Icono PDF FI_29: Percentatge de faltes d'assistència en els Cicles20 KB
Icono PDF FI_30: Percentatge de crèdits no avaluats en els Cicles per absències superiors al 20%19.43 KB
Icono PDF FI_31: Percentatge d'alumnes que han finalitzat el Cicle Formatiu i continuen estudis al curs següent.15.3 KB
Icono PDF FI_32: Percentatge d'alumnes de Cicles amb tutorització individual18.37 KB
Icono PDF FI_33: Percentatge d'alumnes que han superat les proves específiques d'accès a la Universitat15.82 KB
Icono PDF FI_34: Percentatge d'execucions de Juntes d'Escola 13.32 KB
Icono PDF FI_35: Percentatge alumnes Pas a Pas de 1er de TCAI que promocionen de curs13.5 KB
Icono PDF FI_36: Percentatge d'alumnes de Pas a Pas de 2on de TCAI que es titulen13.54 KB
Icono PDF FI_37: Nombre de derivacions de l'equip d'atenció psicopedagógica14.02 KB
Icono PDF FI_38: Percentatge execució activitats d'orientació laboral14.72 KB
Icono PDF FI_39: Percentatge execució activitats d'orientació academica als alumnes de Cicles15.87 KB
Icono PDF FI_40: Percentatge d'inserció laboral dels alumnes de Cicles Formatius12.87 KB
Icono PDF FI_41: Nombre d'intervencions en el grup classe de l'equip d'atenció Psicopedagogica16.44 KB
Icono PDF FI_42: Percentatge d'alumnes que han finalitzat el Cicle de Grau Superior i continuen al curs següent els estudis universitàris 13.88 KB
Icono PDF FI_43: Nombre d'activitats formatives cursades a institucions del centre13.43 KB
Icono PDF FI_44: Nombre d'activitats formatives impartides al centre13.44 KB