Clínica Rinològica Maria Colomé

A través de este formulario indícanos tus dudas y consultas sobre la formación que desarrolla el Campus Docent Sant Joan de Déu o bien sobre el centro.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

A través de este formulario indícanos las dudas y/o sugerencias referentes a tu formación. Te responderemos a la mayor brevedad.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

Clínica Rinològica Maria Colomé, centre especialitzat en fisiopatologia i cirurgia funcional i estètica ofereix contracte laboral per treballar 2 tardes setmanals a alumne de 1er o 2on d’infermeria. Les tasques a realitzar, seran:

  • Obrir història clínica i protocols.
  • Ajudar a la captura d’imatges i gestió documentació fotogràfica.
  • Realitzar proves funcionals respiratòries (Espirometria, Rinomanometría, Rinometría acústica, test de sacarina, audiometries, impedanciometries,...)(Formació en el nostre centre)
  • Atenció telefònica al pacient, recepció i gestió de l’agenda.
  • Facturació d’actes mèdics.
  • Inventari de material fungible necessari per a la consulta.

Interessats enviar CV a: administracio@clinicarinologica.com
Persona de contacte: Montse Gros