Práctica Avanzada en Enfermería del Dolor, Anestesia y Quirófano

A través de este formulario indícanos tus dudas y consultas sobre la formación que desarrolla el Campus Docent Sant Joan de Déu o bien sobre el centro.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

A través de este formulario indícanos las dudas y/o sugerencias referentes a tu formación. Te responderemos a la mayor brevedad.

Image CAPTCHA
Introduce los caracteres que se muestran en la imagen.

 

Presentació

Aquesta formació ofereix la possibilitat d’obtenir una titulació Màster en Pràctica Avançada en Infermeria del Dolor, Anestèsia i Quiròfan. Així mateix, és pot cursar qualsevol dels mòduls vinculats (1,2 i 3) de forma separada, i obtenir la titulació de Diploma d’Expert/a.

Objectius generals

  • Formar professionals infermers que donin una atenció de qualitat a la persona sotmesa a un procés quirúrgic i /o amb anestèsia i/o maneig del dolor de diferents etiologies.

Idioma d'impartició

Castellà / Català

Perfil d'admissió

  • Graduats/des o Diplomats/des en Infermeria

Pla docent

El pla docent es diferent en funció de la titulació a la que es vol optar.

1. Títol de Màster de Formació Permanent en Pràctica Avançada en Infermeria del Dolor, Anestèsia i Quiròfan

El curs, amb un total de 60 ECTS, s’estructura en un curs acadèmic en format de 5 Mòduls. Els mòduls 1, 2 i 3 inclouran Simulació Clínica.

2. Títol Diploma d’Expert/a en Pràctica Avançada en Infermeria del Dolor, Pràctica Avançada en Infermeria d’ Anestèsia o Pràctica Avançada en Infermeria de Quiròfan

El curs d’Expert, amb un total de 15 ECTS, s’obté amb la realització dels mòduls corresponents a la titulació a obtenir, tal i com es pot veure al document.

Metodologia docent

Es combinaran classes teòriques, resolució de casos, pràctiques de problemes , seminaris, tallers i simulació d’alta fidelitat.

Acreditació

La Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu expediran:

1) Títol de Màster de Formació Permanent en Pràctica Avançada en Infermeria del Dolor, Anestèsia i Quiròfan als estudiants que superin els requisits següents:

  • Assistència mínima al 80% de les sessions dels 5 mòduls.
  • Entrega i superació de les activitats proposades en avaluació continuada.
  • Presentació i superació del Treball Final de Máster.

2) Títol de Diploma d’Expert/a en Infermeria del Dolor, Títol de Diploma d’Expert/a en Pràctica Avançada en Infermeria d’Anestèsia, Títol de Diploma d’Expert/a en Pràctica Avançada en Infermeria de Quiròfan als estudiants que superin els requisits següents:

  • Assistència mínima al 80% de les sessions del mòdul corresponent.
  • Entrega i superació de les activitats proposades en avaluació continuada del mòdul corresponent.

Duració i horari del curs

El Màster s’iniciarà el 14/10/2025 i finalitzarà el 20/12/2025.

Les dates concretes d’inici dels Cursos d’Expert estarà dins les dates del Màster.

Les classes lectives presencials es duran a terme els dimecres de 09:00 hores a 18:00 hores. Excepcionalment es poden realitzar classes fora de l’horari general. Aquestes classes estaran programades en el cronograma a l’inici del curs.

Les pràctiques es duran a terme durant el període lectiu del Màster.

Preu

  • El preu establert per a la titulació de Màster és de 5100€ (més taxes)
  • El preu establert per a la titulació d’Expert Universitari és de 1750€ (més taxes)

Descomptes:


 

Contacte

campus.masterpost@sjd.edu.es

 

AdjuntoTamaño
Icono PDF Impreso de Preinscripción119.19 KB