Indicadors de qualitat dels cicles formatius

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta els següents indicadors de qualitat per als Cicles Formatius (última actualització 1 de desembre de 2020):

AdjuntMida
PDF icon ÍNDEX: Indicadors de processos (del FI_01 al FI_16)225.59 KB
PDF icon FI_01: Impacte de les activitats de portes obertes als Cicles Formatius69.35 KB
PDF icon FI_01(2) : Vies d'informació, com ens han conegut (mail, web, telefon, presencial)46.31 KB
PDF icon FI_02: Percentatge d'alumnes matriculats per via d'informació46.4 KB
PDF icon FI_03 : Percentatge d'alumnes matriculats de CFGM (TCAI) que accedeixen per diferents vies45.93 KB
PDF icon FI_04: Percentatge d'alumnes matriculats de CFGS DAS que accedeixen per diferents vies45.8 KB
PDF icon FI_05: Percentatge de programes de curs publicats a la plataforma Moodle abans de l'inici de curs.45.44 KB
PDF icon FI_06: Proporció del currículum académic executat al final del curs45.53 KB
PDF icon FI_07: Percentatge de documentació de planificació realizada abans de l'inici del curs45.11 KB
PDF icon FI_08: Percentatge d'execució de reunions de l'equip docent46.08 KB
PDF icon FI_09: Percentatge d'alumnes que superen les unitats formatives matriculades46.84 KB
PDF icon FI_10: Percentatge d'alumnes que superen els crèdits del curs47.11 KB
PDF icon FI_11: Grau de satisfacció dels alumnes vers la docència46.15 KB
PDF icon FI_12: Avaluació dels resultat dels alumnes que finalitzen CGFM (Nota mitjana)45.19 KB
PDF icon FI_13: Avaluació dels resultats dels alumnes que finalitzen CFGS (Nota mitjana)44.91 KB
PDF icon FI_14: Proporció dels alumnes titulats en relació als matriculats46.31 KB
PDF icon FI_16: Grau de satisfacció dels alumnes en relació al pla d'acollida45.32 KB
PDF icon ÍNDEX: Indicadors de processos (del FI_17 al FI_33)136.11 KB
PDF icon FI_17: Percentatge de famílies que assisteixen a la jornada d'acollida a l'inici de curs46.73 KB
PDF icon FI_18: Percentatge de famílies que assisteixen a la jornada de cloenda de final de cicle46.39 KB
PDF icon FI_19: Nombre d'activitats del DOP al grup classe47.23 KB
PDF icon FI_20: Percentatge d'alumnes de TCAI que abandonen el cicle formatiu45.82 KB
PDF icon FI_21: Percentatge d'alumnes de DAS que abandona el cicle formatiu45.9 KB
PDF icon FI_22: Percentatge de faltes d'assistència en cicles formatius47.23 KB
PDF icon FI_23: Percentatge de crèdits no avaluats per faltes superiors al 20%47.03 KB
PDF icon FI_24: Nombre de tutories individuals mínimes de seguiment dels alumnes45.65 KB
PDF icon FI_25: Percentatge d'alumnes vinculats al DOP que promocionen o es titulen45.68 KB
PDF icon FI_26: Nombre d'alumnes derivats al DOP per necessitats psicopedagògiques45.79 KB
PDF icon FI_27: Percentatge d'execució d'activitats d'orientació laboral46.07 KB
PDF icon FI_28: Percentatge d'execució d'activitats d'orientació acadèmica als alumnes de cicles47.2 KB
PDF icon FI_29: Percentatge d'inserció laboral dels alumnes de cicles formatius45.4 KB
PDF icon FI_30: Percentatge d'alumnes que promocionen de primer a segon curs44.67 KB
PDF icon FI_31: Percentatge d'alumnes que promocionen de primer a segon curs sense matèries pendents44.93 KB
PDF icon FI_32: Percentatge del Pla d'acció tutorial planificat que s'ha executat46.41 KB
PDF icon FI_33: Percentatge d'alumnes vinculats als programes específics d'acompanyament acadèmic del DOP45.78 KB