Indicadors de qualitat dels cicles formatius

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta els següents indicadors de qualitat per als Cicles Formatius (última actualització 04 de desembre de 2023):

AdjuntMida
PDF icon ÍNDEX: Indicadors de processos de Cicles Formatius72.95 KB
PDF icon FI_01 - Nombre d'assistents a les activitats de captació52.93 KB
PDF icon FI_02 - Percentatge d'assistents a les sessions informatives segons la via de coneixement76.6 KB
PDF icon FI_03 - Percentatge de persones que demanen informació segons el canal utilitzat81.42 KB
PDF icon FI_04 - Percentatge de matriculats del CFGM TCAI per via d'accés93.08 KB
PDF icon FI_05 - Percentatge de matriculats del CFGM TCAE virtual per via d'accés67.79 KB
PDF icon FI_06 - Percentatge de matriculats del CFGS DAS per via d'accés67.61 KB
PDF icon FI_07 - Percentatge de matriculats del CFGS I. Social per via d'accés61.43 KB
PDF icon FI_08 - Percentatge d'alumnes matriculats a CFGS amb un CFGM SJD92.61 KB
PDF icon FI_09 Nombre de prematrícules per ensenyament97.92 KB
PDF icon FI_10 - Nombre d'hores setmanals de docència de professorat titular i col·laborador98.39 KB
PDF icon FI_11 - Nombre d'hores de simulacions del CFGM TCAE virtual per crèdit96.46 KB
PDF icon FI_12 - Nombre total de convenis amb centres de pràctiques per ensenyament55.57 KB
PDF icon FI_13 - Percentatge d'alumnes que superen tots els crèdits matriculats100.32 KB
PDF icon FI_14 - Percentatge d'alumnes que superen les unitats formatives matriculades101.93 KB
PDF icon FI_15 - Grau de satisfacció de l'alumnat amb la docència rebuda68.67 KB
PDF icon FI_16 - Nota mitjana de l'alumnat que finalitza els estudis de grau mitjà62.36 KB
PDF icon FI_17 - Nota mitjana de l'alumnat que finalitza els estudis de grau superior55.44 KB
PDF icon FI_18 - Percentatge d'alumnes titulats en relació als matriculats per ensenyament107.92 KB
PDF icon FI_19 - Grau de satisfacció de l'alumnat amb el Pla d'Acollida95.2 KB
PDF icon FI_20 - Percentatge de famílies que assisteixen a les jornades d'acollida105.43 KB
PDF icon FI_21 - Percentatge d'alumnes del CFGM TCAI que abandona el cicle100.74 KB
PDF icon FI_22 - Percentatge d'alumnes del CFGM TCAE virtual que abandona el cicle95.03 KB
PDF icon FI_23 - Percentatge d'alumnes del CFGS DAS que abandona el cicle102.42 KB
PDF icon FI_24 - Percentatge d'alumnes del CFGS I. Social que abandona el cicle101.06 KB
PDF icon FI_25 - Percentatge d'alumnes amb matèries no avaluades per absències superiors al 20%95.37 KB
PDF icon FI_26 - Percentatge d'alumnes vinculats al DOP que es titulen97.28 KB
PDF icon FI_27 - Nombre d'alumnes amb NESE per curs i ensenyament102.9 KB
PDF icon FI_28 - Nombre d'activitats del DOP per curs i ensenyament100 KB
PDF icon FI_29 - Nombre d'alumnes de cada curs derivats al DOP per necessitats psicopedagògiques104.63 KB
PDF icon FI_30 - Percentatge d'execució d'activitats d'orientació laboral97.07 KB
PDF icon FI_31 - Percentatge d'execució d'activitats d'orientació acadèmica99.15 KB
PDF icon FI_32 - Percentatge d'inserció laboral dels titulats107.64 KB
PDF icon FI_33 - Percentatge d'alumnes de cada ensenyament que promocionen de 1r a 2n curs99.69 KB
PDF icon FI_34 - Percentatge d'alumnes de cada ensenyament que promocionen de 1r a 2n curs sense matèries pendents98.7 KB
PDF icon FI_35 - Percentatge del PAT planificat per ensenyament que s'ha executat101.44 KB
PDF icon FI_36 - Percentatge d'alumnes vinculats als programes d'acompanyament acadèmic del DOP97.88 KB