Indicadors de qualitat dels cicles formatius

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta els següents indicadors de qualitat per als Cicles Formatius (última actualització 16 de gener de 2019):

AdjuntMida
PDF icon INDEX: Indicadors de Processos18.13 KB
PDF icon FI_01: Impacte de les activitats de portes obertes als Cicles Formatius28.48 KB
PDF icon FI_01(2) : Vies d'informació, com ens han conegut (mail, web, telefon, presencial)14.12 KB
PDF icon FI_02: Percentatge d'alumnes matriculats per via d'informació17.08 KB
PDF icon FI_03 : Percentatge d'alumnes matriculats de CFGM (TCAI) que accedeixen per diferents vies15.62 KB
PDF icon FI_04: Percentatge d'alumnes matriculats de CFGS DAS que accedeixen per diferents vies14.9 KB
PDF icon FI_05: Percentatge d'alumnes que tenen tota la documentació de matrícula complimentada13.96 KB
PDF icon FI_07: Percentatge de documentació de planificació realizada abans de l'inici del cur16.73 KB
PDF icon FI_08: Percentatge de programes de curs publicats a la plataforma Moodle abans de l'inici de curs14.14 KB
PDF icon FI_09: Percentatge de planificació del Pla d'acció tutorial (Educació en Valors i dessenvolupament personal), executades16.31 KB
PDF icon FI_10: Proporció del currículum académic executat al final del curs16.41 KB
PDF icon FI_11: Percentatge del curriculum executat en llengua anglesa13.51 KB
PDF icon FI_12:Nombre d'activitats anuals executades del Pla Transversal de valors en els Cicles Formatius15.21 KB
PDF icon FI_13: Percentatge d'execució de les activitats d'avaluació inicial14.83 KB
PDF icon FI_14: Percentatge execució de reunions de l'Atenció de la Diversitat13.57 KB
PDF icon FI_15: Percentatge execució de reunions equip docent15.74 KB
PDF icon FI_16: Percentatge execució d'hores del programa Pas a Pas13.44 KB
PDF icon FI_17: Percentatge d'alumnes que superen les unitats formatives matriculades14.99 KB
PDF icon FI_18: Percentatge d'alumnes que superen els crèdits del curs17.59 KB
PDF icon FI_19: Grau de satisfacció dels alumnes en vers la docència15.02 KB
PDF icon FI_20: Proporció d'alumnes titulats en relació als matriculats16.28 KB
PDF icon FI_21: Grau de satisfacció dels alumnes en relació al pla d'acollida15.83 KB
PDF icon FI_22: Nombre d'activitats d'integració família-escola executades12.63 KB
PDF icon FI_23: Percentatge de famílies que assisteixen a la jornada d'acollida a l'inici de curs15 KB
PDF icon FI_24: Percentatge de famílies que assisteixen a la jornada de cloenda de final de cicle14.84 KB
PDF icon FI_25: Percentatge d'assistència dels alumnes matriculats en el Pla d'acollida15.85 KB
PDF icon FI_26: Percentatge participació alumnes en la selecció dels delegats13.55 KB
PDF icon FI_27: Percentatge d'alumnes de TCAI que abandonen el cicle13.85 KB
PDF icon FI_28: Percentatge d'alumnes de DAS que abandona el cicle formatiu14.18 KB
PDF icon FI_29: Percentatge de faltes d'assistència en els Cicles20 KB
PDF icon FI_30: Percentatge de crèdits no avaluats en els Cicles per absències superiors al 20%19.43 KB
PDF icon FI_31: Percentatge d'alumnes que han finalitzat el Cicle Formatiu i continuen estudis al curs següent.15.3 KB
PDF icon FI_32: Percentatge d'alumnes de Cicles amb tutorització individual18.37 KB
PDF icon FI_33: Percentatge d'alumnes que han superat les proves específiques d'accès a la Universitat15.82 KB
PDF icon FI_34: Percentatge d'execucions de Juntes d'Escola 13.32 KB
PDF icon FI_35: Percentatge alumnes Pas a Pas de 1er de TCAI que promocionen de curs13.5 KB
PDF icon FI_36: Percentatge d'alumnes de Pas a Pas de 2on de TCAI que es titulen13.54 KB
PDF icon FI_37: Nombre de derivacions de l'equip d'atenció psicopedagógica14.02 KB
PDF icon FI_38: Percentatge execució activitats d'orientació laboral14.72 KB
PDF icon FI_39: Percentatge execució activitats d'orientació academica als alumnes de Cicles15.87 KB
PDF icon FI_40: Percentatge d'inserció laboral dels alumnes de Cicles Formatius12.87 KB
PDF icon FI_41: Nombre d'intervencions en el grup classe de l'equip d'atenció Psicopedagogica16.44 KB
PDF icon FI_42: Percentatge d'alumnes que han finalitzat el Cicle de Grau Superior i continuen al curs següent els estudis universitàris 13.88 KB
PDF icon FI_43: Nombre d'activitats formatives cursades a institucions del centre13.43 KB
PDF icon FI_44: Nombre d'activitats formatives impartides al centre13.44 KB