Indicadors de qualitat dels cicles formatius

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta els següents indicadors de qualitat per als Cicles Formatius (última actualització 7 de desembre de 2021):

AdjuntMida
PDF icon ÍNDEX: Indicadors de processos29.54 KB
PDF icon FI_01: Impacte de les activitats de portes obertes als Cicles Formatius128.21 KB
PDF icon FI_01(2) : Vies d'informació, com ens han conegut (mail, web, telefon, presencial)75.69 KB
PDF icon FI_02: Percentatge d'alumnes matriculats per via d'informació84.49 KB
PDF icon FI_03 : Percentatge d'alumnes matriculats de CFGM (TCAI) que accedeixen per diferents vies74.81 KB
PDF icon FI_04: Percentatge d'alumnes matriculats de CFGS DAS que accedeixen per diferents vies72.78 KB
PDF icon FI_05: Percentatge de programes de curs publicats a la plataforma Moodle abans de l'inici de curs94.1 KB
PDF icon FI_06: Proporció del currículum académic executat al final del curs69.78 KB
PDF icon FI_07: Percentatge de documentació de planificació realizada abans de l'inici del curs70.88 KB
PDF icon FI_08: Percentatge d'execució de reunions de l'equip docent69.16 KB
PDF icon FI_09: Percentatge d'alumnes que superen les unitats formatives matriculades33.45 KB
PDF icon FI_10: Percentatge d'alumnes que superen els crèdits del curs75.57 KB
PDF icon FI_11: Grau de satisfacció dels alumnes vers la docència69.21 KB
PDF icon FI_12: Avaluació dels resultat dels alumnes que finalitzen CGFM (Nota mitjana)66.53 KB
PDF icon FI_13: Avaluació dels resultats dels alumnes que finalitzen CFGS (Nota mitjana)68.76 KB
PDF icon FI_14: Proporció dels alumnes titulats en relació als matriculats66.89 KB
PDF icon FI_16: Grau de satisfacció dels alumnes en relació al pla d'acollida65.71 KB
PDF icon FI_17: Percentatge de famílies que assisteixen a la jornada d'acollida a l'inici de curs82.64 KB
PDF icon FI_18: Percentatge de famílies que assisteixen a la jornada de cloenda de final de cicle46.39 KB
PDF icon FI_19: Nombre d'activitats del DOP al grup classe71.15 KB
PDF icon FI_20: Percentatge d'alumnes de TCAI que abandonen el cicle formatiu65.71 KB
PDF icon FI_21: Percentatge d'alumnes de DAS que abandona el cicle formatiu66.79 KB
PDF icon FI_22: Percentatge de faltes d'assistència en cicles formatius26.72 KB
PDF icon FI_23: Percentatge de crèdits no avaluats per faltes superiors al 20%69.88 KB
PDF icon FI_24: Nombre de tutories individuals mínimes de seguiment dels alumnes23.81 KB
PDF icon FI_25: Percentatge d'alumnes vinculats al DOP que promocionen o es titulen69 KB
PDF icon FI_26: Nombre d'alumnes derivats al DOP per necessitats psicopedagògiques63.48 KB
PDF icon FI_27: Percentatge d'execució d'activitats d'orientació laboral46.07 KB
PDF icon FI_28: Percentatge d'execució d'activitats d'orientació acadèmica als alumnes de cicles72.48 KB
PDF icon FI_29: Percentatge d'inserció laboral dels alumnes de cicles formatius66.57 KB
PDF icon FI_30: Percentatge d'alumnes que promocionen de primer a segon curs88.72 KB
PDF icon FI_31: Percentatge d'alumnes que promocionen de primer a segon curs sense matèries pendents65.5 KB
PDF icon FI_32: Percentatge del Pla d'acció tutorial planificat que s'ha executat72.13 KB
PDF icon FI_33: Percentatge d'alumnes vinculats als programes específics d'acompanyament acadèmic del DOP71.85 KB