Avis legal

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada posa a disposició dels usuaris el present Avís legal per informar-los sobre les condicions d'ús de la Web i per a complir els requisits que preveu la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

La informació detallada en el present text legal és aplicable a la Web i als subdominis responsabilitat de Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada i, en concret, a: www.santjoandedeu.edu.es , http://ediciones.santjoandedeu.edu.es/ i http://blogsolidaritat.santjoandedeu.edu.es/

Totes les condicions d'ús aquí estipulades regularan les relacions existents entre l'usuari i Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada.

La navegació i l’ús de la Web per part de l'usuari implica l'acceptació d'aquestes clàusules i també les de la POLÍTICA DE PRIVACITAT, la POLÍTICA DE COOKIES i, en cas d'efectuar una compra d'un llibre o una descàrrega de documents, també del text legal TERMES I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ - "BOTIGA VIRTUAL" EDICIONS SANT JOAN DE DÉU - CAMPUS DOCENT SANT JOAN DE DÉU FUNDACIÓ PRIVADA.

DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada.
Domicili social

C/Miret i Sans, 10-16

 

08034 Barcelona

 

E-mail

eui@santjoandedeu.edu.es

Telèfon 932 800 949
Fax 936 006 111
CIF G62743083
Inscripció al Registre Mercantil Nº 1639

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada no tractarà dades de menors de 14 anys. Les dades dels usuaris majors de 14 anys i menors de 18 anys seran tractades únicament amb el seu consentiment exprés, sempre garantint que el llenguatge utilitzat sigui de fàcil comprensió d'acord amb l'edat del menor (*):

(*) Si ets menor de 18 anys, però major de 14 anys i ens facilites dades personals teves (nom, cognom, adreça, telèfon...), ens dones el teu consentiment exprès (permís) a tractar-les (utilitzar-les) per a allò que ens has demanat. No obstant això, si vols comprar un llibre o un producte de la Botiga Virtual que reuqereixi un pagament en diners, caldrà que facis la teva comanda mitjançant els teus pares, tutors o representants legals. No et podem vendre cap producte directament.

Si el que vols és descarregar un document gratuit, sí pots fer-ho tu personalment.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i els seus continguts de conformitat amb la Llei, el present Avís legal i els altres textos legals del Web, i els bons costums i l’ordre públic.

En concret, l’usuari s’obliga a:

1. Facilitar informació veraç sobre les dades  personals sol·licitades, i a mantenir-les actualitzades.

2. Custodiar diligentment el seu “nom d’usuari” i la “contrasenya” d’accés al Web, s’ s’ha enregistrat a la Botiga Virtual, per exemple, assumint les conseqüències que se’n derivin per un ús indegut.

3. No accedir i/o utilitzar el lloc Web ni els seus continguts amb fins il·lícits o contraris al present Avís legal i als altres textos legals.

4. No realitzar cap acció que pugui alterar, danyar o inutilitzar l’activitat normal del lloc Web.

5. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi la Llei, la bona fe i l’ordre públic, el present Avís legal i els altres textos del Web, o que resulti perjudicial per a tercers.

Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada no es fa responsable del mal ús que un usuari pugui fer de la Web o dels continguts de tercers. Aquesta responsabilitat recau exclusivament en l'usuari, especialment si provoca danys a tercers.

Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada es reserva el dret a limitar, en qualsevol moment i sense previ avís, l'accés i utilització del lloc Web i dels seus continguts a qualsevol usuari que incompleixi el present Avís legal, els altres textos legals de la Web o qualsevol norma legal d'aplicació.

MODIFICACIÓ DELS TEXTOS LEGALS

Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada es reserva el dret a introduir modificacions en qualsevol dels textos legals de la seva Web sense necessitat d'avisar prèviament als usuaris. Per això és recomanable que l'usuari els revisi periòdicament.

En cas de modificació de les condicions incloses en els textos legals, es presumeix que l'usuari accepta les noves clàusules si accedeix a la Web, a partir de la data en què es van produir les esmentades modificacions..

ENLLAÇOS A TERCERS

El present Avís legal i els altres textos legals de la Web s'apliquen únicament a la Web i als continguts titularitat de Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada i no es refereixen a les pàgines de tercers que siguin accessibles des de la Web.

Les Webs a les que redirigeixen els enllaços publicats són externes a Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada, per la qual cosa Campus Docent no es fa responsable dels continguts de les Webs enllaçades. Aquests enllaços es faciliten únicament per informar als usuaris de l'existència d'altres fonts d'informació i en cap cas impliquen l'aprovació o recomanació de Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts publicats en les Webs de Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada (a títol enunciatiu, no limitatiu: disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, imatges, vídeos, etc.) són propietat de Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada o es compta amb l'autorització dels seus autors.

Els continguts de tercers reproduïts en la Web són propietat dels seus titulars.

Els lectors del portal web Campus Docent Sant Joan de Déu poden consultar diferents tipus d'informació (com per exemple, notícies, videos, infografies) releventes per al professional de la salut i especialment per al professional infermer.

S'agraeixen les opinions, suggeriments i comentaris dels usuaris que ens permetin millorar aquest servei enviant les consultes, suggeriments i peticions a través dels diferents formularis de contacte.

Els criteris de publicació dels continguts del portal són els següents:

  • Informació corporativa del Campus Docent Sant Joan de Déu (informació sobre l'oferta acadèmica, característiques del centre, localització, borsa d'ocupació, investigació...).
  • Articles, informes, projectes, documents emesos per organismes públics, institucions nacionals i internacionals, associacions professionals de prestigi i organismes multilaterals, centrats en la Unió Europea i en altres països de l'entorn occidental.
  • Anàlisi contínua de necessitats dels usuaris, ofertes, interessos, extrets de l'anàlisi de transaccions (Google Analytics) per determinar la renovació i actualitzación periòdica dels recursos que formen part del portal: notícies, enllaços, articles...

La informació proporcionada en Campus Docent Sant Joan de Déu compta amb el segell de Web Mèdica Acreditada. Els continguts publicats compta amb l'aval del professional de la salut David Vinyes Casajoana amb nombre de col·legiat: 29037

Els continguts de tercers reproduïts a la Web són propietat dels seus titulars.

Tota reproducció, distribució o transformació total o parcial del seu contingut mitjançant qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecta a l'autorització prèvia i expressa de Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada o del titular dels drets, si escau.

MISCEL·LÀNIA

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís legal fos declarada totalment o parcialment nul•la o ineficaç, subsisteix íntegrament tota la resta. Totes les clàusules han de ser interpretades de forma independent i autònoma, no veient-se afectades la resta d'estipulacions en cas que una d'elles fos declarada nul•la per sentència judicial o resolució arbitral ferma; en aquest cas s’haurà de substituir per una que preservi els efectes perseguits per l’Avís legal.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació de l'Avís legal.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

El present Avís legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.

La resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions es sotmetrà als tribunals i jutjats d'Esplugues de Llobregat o als corresponents al domicili de l'usuari si aquest és un particular.

Aquesta és la traducció al català del text original en castellà. La versió castellana és l’única valida amb efectes legals.

22 d'octubre de 2018