Cicles formatius

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Dins de la societat actual, la nova Formació Professional constitueix un camí ràpid i efectiu d’entrada al món laboral. Aixó és especialment evident en el cas d’aquelles professions més relacionades amb l’àmbit de la salut i/o el social on, ara per ara, hi ha una forta demanda de tot tipus de professionals qualificats.

El Campus Docent Sant Joan de Déu ofereix:

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria des del curs 2007-08.

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria - Virtual (Docència en castellà) des del curs 2015-16.

El Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Documentació i Administracions Sanitàries des del curs 2010-11.

El Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Integració Social des del curs 2020-21.

Aquests dos últims permeten l’accés a la Universitat.

 

PLA D'OBERTURA DEL CENTRE

Recull les diverses mesures que el CDSJD ha previst dur a terme segons el pla de desconfinament progressiu, arrel de la crisi produïda per la Covid-19 i dins del “Plan para la transición hacia una nueva normalidad” publicat pel Consejo de Ministros i en el qual podem veure a l’annex II (Apartado Ciencia e Innovación) que es preveu que les instal·lacions acadèmiques puguin començar a tornar de forma progressiva a la “nova normalitat” a partir de la fase I. Anticipem aquest document per aquells professionals que estiguin anant a cobrir serveis essencials.

L’adopció i aplicació de les mesures es farà conforme al principi de proporcionalitat i de màxim respecte a les persones, i fent prevaldre les indicacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

El Pla d’Obertura del Campus Docent en Fase 2 de desescalada, que es la primera que permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. Aquesta directriu entra en vigència el dilluns 15 de juny i s’estendrà fins el dia 19 de juny.

1. Pla d’obertura de centre (ensenyaments de Cicles Formatius)
2. Annex 1: declaració responsable menors d'edat
3. Annex 2: declaració responsable majors d'edat