Bones pràctiques ambientals

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu té els següents principis ambientals:

 • Prevenció de la contaminació
 • Millora del comportament ambiental de forma continuada
 • Compliment dels requisits legals en matèria ambiental
 • Implantació de bones pràctiques ambientals per disminuir l'impacte ambiental de l'activitat.

Un dels aspectes fonamentals és la comunicació i sensibilització no només al professorat i personal del Campus, sinó també dels estudiants, com a part involucrada en la implantació del sistema. Per això, s'han definit bones pràctiques ambientals centrades en els aspectes ambientals més significatius:

Gestió de residus

Les aules disposen de 3 papereres per a la gestió de residus:

 • Paper
 • Plàstic i alumini
 • Rebuig.

A les classes d'Habilitats Clíniques també se simularà la recollida de residus sanitaris, tal com està definit a la llei i com ho trobareu als hospitals.

Reducció de consums de paper

 • Sempre que sigui possible, imprimir o fotocopiar a doble cara
 • Per a comunicacions internes utilitzar el sistema de correu electrònic
 • Abans d'imprimir utilitzar la vista prèvia per a assegurar-se que el document és correcte
 • Aprofitar el paper imprès a una cara que no es faci servir per esborranys, notes i altres usos.

Reducció del consum d'electricitat

 • En cas que sigui possible, aprofitar al màxim la llum natural
 • Apagar els llums, projectors i equips quan una sala o aula quedi buida
 • Apagar els ordinadors, impressores i equips quan no estiguin en ús durant llargs períodes
 • Fotocopiadores en mode stand by quan no estiguin en ús durant llargs períodes.

El medi ambient és cosa de tots, ajudeu-nos a mantenir el nostre compromís i millorar el comportament ambiental del Campus amb la implantació d'aquestes bones pràctiques i els vostres suggeriments per a millorar.