Indicadors de qualitat del grau en infermeria

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta els següents indicadors per als estudis de Grau en Infermeria (última actualització 5 de desembre de 2019)

AdjuntMida
PDF icon INDEX: Indicadors de processos del Campus Docent Sant Joan de Déu16.08 KB
PDF icon FI_01: Impacte de les activitats de captació22.75 KB
PDF icon FI_02 Nombre d'estudiants matriculats per intervals de nota d'accés93.42 KB
PDF icon FI_03: Percentatge d'estudiants matriculats per via d'accés32.78 KB
PDF icon FI_04 : Nombre de places ofertes de nou accés Grau en Infermeria20.45 KB
PDF icon FI_05: Percentatge d'estudiants que demanen plaça en primera opció16.84 KB
PDF icon FI_06: Nota de tall de la titulació29.54 KB
PDF icon FI_07: Percentatge estudiants nou ingrés per intervals crédits ordinaris matriculats20.25 KB
PDF icon FI_08: Relació places sol·licitades respecte les ofertades17.84 KB
PDF icon FI_09: Proporció de setmanes lectives disponibles en relació a setmanes efectives17.33 KB
PDF icon FI_10: Percentatge de classes realitzades en relació a les classes programades20.37 KB
PDF icon FI_11: Nombre de tutories realitzades17.8 KB
PDF icon FI_12: Percentatge de docència impartida per professors17.76 KB
PDF icon FI_13: Percentatge d'hores de docència impartida per doctors16.18 KB
PDF icon FI_14: Percentatge d'hores per modalitat docent a cada assignatura16.45 KB
PDF icon FI_15: Número convenis amb centres de pràctiques15.68 KB
PDF icon FI_16: Satisfacció global dels estudiants de grau en finalitzar la carrera18.38 KB
PDF icon FI_17: Taxa de rendiment per assignatura i curs (mitjana)(% de matrícules, notables…)27.8 KB
PDF icon FI_18 : Mètodes d'avaluació emprats (exàmens, treballs, casos..)54.42 KB
PDF icon FI_19: Taxa de rendiment per assignatura i curs (% de matrícules, notables…)61.22 KB
PDF icon FI_20: Taxa de satisfacció mitja amb la docència per curs i global29.3 KB
PDF icon FI_21: Taxa de satisfacció mitja amb la formació pràctica per curs i global25.51 KB
PDF icon FI_22: Valoració mitja de la satisfacció amb les competències adquirides16.92 KB
PDF icon FI_23: Satisfacció global respecte al PAS17.59 KB
PDF icon FI_24: Percentatge resposta de les enquestes15.49 KB
PDF icon FI_25: Percentatge de satisfacció respecte la formació rebuda als exalumnes que han marxat fa 1 any16.6 KB
PDF icon FI_26: Grau de satisfacció dels tutors de PAT14.05 KB
PDF icon FI_27: Qualificació mitja dels titulats15.1 KB
PDF icon FI_28: Durada mitja dels estudis fins la finalització de la carrera14.54 KB
PDF icon FI_29: Percentatge d'estudiants que accedeixen al mercat laboral < 6 mesos14.36 KB
PDF icon FI_30: Percentatge d'estudiants amb contracte a l'any de la titulació14.03 KB
PDF icon FI_31: Número de convenis amb universistats per mobilitat15.97 KB
PDF icon FI_32: Grau de satisfacció dels estudiants en relació al pla d'acollida16.07 KB
PDF icon FI_33: Percentatge estudiants que abandonen16.09 KB
PDF icon FI_34: Grau de satisfacció dels estudiants amb el PAT15.7 KB
PDF icon FI_35: Utilització de l'aulari16.25 KB
PDF icon FI_36: Percetange satisfacció dels usuaris sobre la qualitat de les instal·lacions i equipaments15.98 KB
PDF icon FI_37: Satisfacció del personal de l'escola15.72 KB
PDF icon FI_38: Percentatge doctorants de personal a temps complet18.29 KB
PDF icon FI_39: Percentatge doctors de personal a temps complet58.39 KB
PDF icon FI_40: Producció cientifica. Nºcomunicacions, publicacions i ponències realitzades56.77 KB
PDF icon FI_41: Número recerques en procés55.85 KB