Indicadors de qualitat del Grau en Infermeria

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu presenta els següents indicadors per als estudis de Grau en Infermeria (última actualització: 04 de desembre de 2023)

AdjuntMida
PDF icon ÍNDEX: Indicadors de processos del Grau en Infermeria78.24 KB
PDF icon FI_01- Nombre d'assistents a les activitats de captació59.72 KB
PDF icon FI_02- Percentatge d'assistents a les sessions informatives segons la via de coneixement59.62 KB
PDF icon FI_03- Percentatge de persones que demanen informació segons el canal utilitzat58.02 KB
PDF icon FI_04- Nombre d'estudiants matriculats per intervals de nota d'accés84.18 KB
PDF icon FI_05- Percentatge d'estudiants matriculats per via d'accés78.66 KB
PDF icon FI_06- Nombre de places ofertes de nou d'accés68.43 KB
PDF icon FI_07- Nota de tall de la titulació66.41 KB
PDF icon FI_08- Percentatge d'estudiants que demanen plaça en primera opció63.34 KB
PDF icon FI_09- Nombre d'exestudiants de Cicles Formatius CDSJD que es matriculen a grau68.51 KB
PDF icon FI_10- Nombre de places sol·licitades respecte a les ofertades71.29 KB
PDF icon FI_11- Nombre de trasllats d'expedient acceptats i no acceptats99.17 KB
PDF icon FI_12- Nombre de trasllats d'expedient provinents d'exalumnes de Cicles Formatius CDSJD104.83 KB
PDF icon FI_13- Nombre i percentatge d'hores planificades de dedicació docent per a cada metodologia d'aprenentatge segons l'assignatura130.82 KB
PDF icon FI_14- Nombre i percentatge d'hores planificades de dedicació de l'estudiant per a cada metodologia d'aprenentatge segons l'ass130.71 KB
PDF icon FI_15- Nombre i percentatge d'hores planificades de dedicació de l'estudiant per curs i per a cada metodologia d'aprenentatge153.49 KB
PDF icon FI_16- Nombre i percentatge d'hores de presencialitat planificades a cada assignatura i curs147.05 KB
PDF icon FI_17- Nombre i percentatge d'hores planificades per professors titulars i col·laboradors per a cada assignatura113.44 KB
PDF icon FI_18- Nombre i percentatge d'hores de docència impartida per categoria de professorat64.66 KB
PDF icon FI_19- Percentatge d'hores de docència impartida per doctors64.52 KB
PDF icon FI_20- Nombre de convenis amb centres de pràctiques58.5 KB
PDF icon FI_21- Mitjana de les qualificacions dels estudiants per curs77.22 KB
PDF icon FI_22- Nombre i percentatge de les activitats d'avaluació per curs i assignatura112.79 KB
PDF icon FI_23- Grau de satisfacció dels estudiants amb la docència per curs i global82.2 KB
PDF icon FI_24- Percentatge de resposta en les enquestes de satisfacció de la docència66.46 KB
PDF icon FI_25- Grau de satisfacció dels estudiants amb les pràctiques per curs i global84.77 KB
PDF icon FI_26- Percentatge de resposta en les enquestes de satisfacció amb les pràctiques per curs i global76.1 KB
PDF icon FI_27- Nombre de recerques en procés101.7 KB
PDF icon FI_28- Nombre de publicacions científiques65.76 KB
PDF icon FI_29- Percentatge d'estudiants titulats en relació als matriculats97.14 KB
PDF icon FI_30- Nota mitjana dels estudiants en finalitzar el grau66.91 KB
PDF icon FI_31- Nombre de sol·licituds rebudes per demanar beques93.41 KB
PDF icon FI_32- Nombre de sol·licituds rebudes per demanar beques CDSJD96.89 KB
PDF icon FI_33- Nombre total de beques que es concedeixen110.26 KB
PDF icon FI_34- Nombre de convenis amb universitats per mobilitat67.62 KB
PDF icon FI_35- Grau de satisfacció dels estudiants amb el Pla d'Acollida104.68 KB
PDF icon FI_36- Grau de satisfacció del personal de nou ingrés amb l'acollida 101.62 KB
PDF icon FI_37- Percentatge d'estudiants per curs que abandonen el grau106.86 KB
PDF icon FI_38- Grau de satisfacció global dels treballadors79.09 KB
PDF icon FI_39- Eficàcia del procés de compres27.92 KB
PDF icon FI_40- Avaluació dels proveïdors96.27 KB
PDF icon FI_41- Nombre i percentatge d'incidències recollides per tipologies59.13 KB