Tècnic superior en documentació i administració sanitàries

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu, des del curs 2015-2016 imparteix el  Cicle Formatiu de Grau Superior LOE de Documentació i Administració Sanitària. Aquest està dirigit, tant a persones que volen incorporar-se com administratius al sistema sanitari amb un alt grau d’especialització, com a aquelles persones que escullen els cicles formatius com a alternativa al batxillerat per accedir directament a qualsevol grau universitari.

En quant al contingut curricular aquest acredita professionalment per a dur a terme tasques administratives a àmbits tant diversos com són el propi de l’atenció primària de salut (CAP, CSMA, CSMJ, etc.), l’atenció especialitzada (hospitals de primer, segon i tercer nivell),  la industria biomèdica i parafarmacèutica, etc.

Les àrees bàsiques d’intervenció d’aquest tipus de professional són:

  • Gestió de pacients: serveis d’atenció a l’usuari en general.
  • Arxiu i disseny de documentació clínica: arxiu de la documentació clínica, digitalització i informatització de la història clínica, disseny de documentació sanitària, disseny de la història clínica informatitzada, etc.
  • Codificació de dades. CIE-10-MC, SNOMED, etc.
  • Suport a la investigació: suport tècnic a l’elaboració de projectes d’investigació.
  • Qualitat: suport tècnic als centres sanitaris i dedicats a la biomedicina que tenen la seva activitat articulada mitjançant uns sistemes de qualitat (ISO, FQM)
  • Gestió d’equips: com a manegament intermedi dins de l’àmbit de l’administració i documentació sanitària.

El Cicle Formatiu té una càrrega lectiva de 2.000 hores i, tal i com s’estableix a la Normativa Legal que el regula (BOE del 4 d’octubre del 2014) s’estructura en dos cursos acadèmics: un primer curs amb continguts més teòrics i un segon curs amb continguts més aplicats.
Com a centre oferim tots els recursos tecnològics necessaris per l’assoliment de les competències pròpies de la titulació, un equip docent amb àmplia experiència professional en la seva àrea de coneixement i un ampli ventall d’empreses per a dur a terme les pràctiques específiques de la titulació.

Per a més informació consultar l’apartat Pla d’Estudis.