Tècnic/a superior en Documentació i Administració Sanitàries

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació i Administració Sanitàries és una titulació oficial homologada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que capacita per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com la intervenció en els processos d'atenció i gestió de pacients i gestió administrativa en centres sanitaris.

Té una durada de 2.000 hores (1.551 lectives al centre educatiu i 449 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. S'imparteix en horari de tardes de 15h a 20h, de dilluns a divendres.

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

  • Tècnic/a superior en documentació sanitària
  • Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària
  • Responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques
  • Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari
  • Responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària
  • Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària
  • Responsable tècnic de gestió de processos administratius-clínics
  • Responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris
  • Assistent o assistenta d'equips de recerca biomèdica
  • Secretari/ària de serveis sanitaris

Com a centre, oferim tots els recursos tecnològics necessaris per a l'assoliment de les competències pròpies de la titulació, un equip docent amb àmplia experiència professional en la seva àrea de coneixement i un ampli ventall d'empreses per a dur a terme les pràctiques específiques de la titulació.

La superació d'aquest cicle de grau superior permet accedir a qualsevol estudi universitari de grau.