Criteris d’Admissió

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

En el cas de les titulacions de Formació Professional, el Campus Docent Sant Joan de Déu estableix uns criteris d’admissió, atenent a la seva titularitat privada.

El nombre de places que s’oferten per a cada ensenyament son:

*1 plaça de cada ensenyament es reserva per als Programes Socials de Sant Joan de Déu. Si la plaça queda deserta, serà coberta per els estudiants de la llista d'espera, seguint l’ordre de baremació.

L’admissió dels estudiants al Cicle Formatiu serà en estricte ordre de puntuació assignada (sobre 100 punts) seguint els següents criteris:

Criteris bàsics

 • Qualificació mitjana de l’Ensenyament que dona accés al Cicle (ponderada, com a màxim, sobre 30 punts).
 • Ser germà/na, pare/mare o fill/filla d’una persona que hagi cursat estudis o estigui cursant estudis, o siguin treballadors del Campus Docent Sant Joan de Déu (20 punts).
 • Ser treballador, voluntari (acreditant més de 100 hores d´exercici), o familiar de treballador (fins al segona línia de consanguinitat), d´algun centre/institució que pertany a l’Orde de Sant Joan de Déu. Caldrà aportar documentació acreditativa (15 punts).
 • Haver cursat alguna altre titulació homologada al Campus Docent (15 punts).
 • No haver pogut matricular-se al curs anterior per manca de places (10 punts).
 • Assistència a portes obertes (10 punts).

Ordre de criteri en cas d'empat

 • Família Nombrosa o monoparental 
 • Discapacitat germans i/o pares (a partir d’un 33% acreditat)
 • Alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (Decret 150/2017 de l’Atenció Educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu).
 • Qualificació mitjana de l’Ensenyament que dona accés al Cicle Formatiu

Requisits per la matrícula

 • La realització de la matrícula suposa l’acceptació i signatura de la carta de compromís amb l’ideari del centre i l’acceptació de les normes de convivència.
 • Es prioritzaran les persones que realitzen la matrícula complerta del Cicle Formatiu.

Els llistats d’admesos es publicaran a la web de Campus Docent Sant Joan de Déu i seran informats per correu electrònic.

S’obrirà un període d’una setmana per a la realització d’al·legacions.

Durant el període d’admissió i preinscripció es podran sol·licitar entrevistes amb la Cap d’Estudis dels Cicles Formatius. El procés de matrícula es durà a terme fins que totes les places ofertades per aquell curs estiguin cobertes.