Criteris d’Admissió

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

En el cas de les titulacions de Formació Professional, el Campus Docent Sant Joan de Déu estableix uns criteris d’admissió, atenent a la seva titularitat privada i seguint les recomanacions del Departament d'Educació.

El nombre de places que s’ofereixen per a cada ensenyament són:

L'admissió dels estudiants al Cicle Formatiu serà en estricte ordre de puntuació assignada (sobre 100 punts) seguint els següents criteris:

 

CRITERIS BÀSICS

 • Formalització de la prematricula mitjançant el full administratiu i el pagament bancari (40 punts).
 • Assistència a la jornada de portes obertes o entrevista individual amb el Cap d'Estudis (20 punts).
 • Ser germà/na, pare/mare o fill/filla d'una persona que hagi cursat estudis o estigui cursant estudis amb nosaltres, o siguin treballadors del Campus Docent Sant Joan de Déu (10 punts).
 • Ser treballador, voluntari (acreditant més de 100 hores d'exercici), o familiar de treballador, fins la segona línia de consanguinitat, d'algun centre/institució que pertany a l'Orde de Sant Joan de Déu. Caldrà aportar documentació acreditativa (10 punts).
 • Haver cursat alguna altra titulació homologada al Campus Docent (10 punts).
 • No haver pogut matricular-se al curs anterior per manca de places i, en el cas d'accés al CFGM, que la via principal d'accés sigui l'ESO i no haver realitzat un altre cicle formatiu (10 punts).

 

ORDRE DE CRITERI EN CAS D'EMPAT

 • Família nombrosa o monoparental. 
 • Discapacitat de germans i/o pares (a partir d'un 33% acreditat).
 • Alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (Decret 150/2017 de l'Atenció Educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu).
 • Data de formalització del full de preinscripció amb interès en fer prematrícula.
 • Qualificació mitjana de l'Ensenyament que dona accés al Cicle Formatiu (si es té).

 

REQUISITS PER REALITZAR LA MATRÍCULA

 • La realització de la matrícula suposa l’acceptació i signatura de la carta de compromís amb l'ideari del centre i l'acceptació de les normes de convivència.
 • Es prioritzaran les persones que realitzen la matrícula completa del Cicle Formatiu.

Els llistats d'admesos es publicaran a la web del Campus Docent Sant Joan de Déu i seran informats per correu electrònic.

Durant el període d’admissió i preinscripció es podran sol·licitar entrevistes amb el Cap d'Estudis de Cicles Formatius o coordinadors del corresponent ensenyament. El procés de prematrícula es durà a terme fins que totes les places per aquell curs estiguin cobertes.