IX Cafè d’Innovació. Sessió 6 de 6: innovacions al Campus Docent SJD

  • Publicado el 08 de juliol de 2019

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Durant una sessió organitzada per la Comissió d’Innovació i Docència, 6 professors del Campus van presentar les seves innovacions a l’aula, el passat 28 de juny.

En aquesta ocasió, els ponents van ser els professors Maria Montes, Marta Callarissa, Maria Figueras, Marta Gil, Pablo Abram i Claudia Molina que, fent ús del format pechakucha, van exposar les seves innovacions, aturant-se en els diferents objectius que cercaven, les diverses metodologies implementades i l’agradable acollida per part dels estudiants.

La professora Maria Montes va parlar sobre el projecte final de DAS on, amb l’objectiu de motivar els alumnes, ajudar-los a sintetitzar el que han après, desenvolupar la responsabilitat, conscienciar del propi coneixement i apoderar-los, se’ls va demanar que fessin un trivial de documentació sanitària. Aquest projecte tenia tres parts. Per començar, l’alumne reflexionava de manera individual sobre les aportacions del joc i la idea d’aprendre jugant. Després, els alumnes treballaven en grups petits per escriure cent preguntes. Una vegada fet això, les preguntes, validades pel professor, es dividien entre els diferents grups, en els qui requeia la responsabilitat d’elaborar les respostes. En l’última part d’aquest projecte, hi treballava tot el grup plegat, buscant informació que acredités la relació entre el joc i l’aprenentatge i creant el trivial de zero. El resultat ha estat molt positiu i interessant.

La Marta Callarissa va fer la seva exposició sobre el crèdit de síntesi de TCAI, l’objectiu del qual era completar la formació en àmbits que el temari no toca, com teràpies energètiques, tallers de bioètica i formació en TCAI penitenciari. A més, seguint aquell precepte que diu: «si vols aprendre, has d’ensenyar», realitzen una activitat on els alumnes de 2n agafen el rol de professor per donar a conèixer als alumnes de 1r els centres on han estat, les seves experiències durant les pràctiques i mostrar-los alguna tècnica o material que no es vegi al Campus. Aquesta és una activitat que precisa que tots els alumnes s’organitzin. Se’ls porta al Centre de Simulació Sant Agustí, se’ls presenten les aules i se’ls deixa fer. D’aquesta manera desenvolupen la responsabilitat, la iniciativa i el treball en equip. És una activitat que els emociona molt, perquè és molt creativa i estimulant.

La professora Maria Figueras va presentar la seva prova pilot basada en l’aprenentatge per projectes que havia dissenyat pel crèdit de síntesi de TCAE-V. Encara que el crèdit de síntesi anterior funcionava, els docents van considerar que es necessitava una metodologia més activa que permetés als alumnes reflexionar i treballar sobre aquells temes que realment els interessaven. Així, van organitzar el projecte de manera que l’alumne fos el protagonista i el professor només tingués un rol de guia i facilitador. Alguns dels objectius eren globalitzar, interrelacionar i completar els continguts apresos al llarg del curs i utilitzar de manera adequada les capacitats clau. Tant els docents com els alumnes han quedat molt satisfets amb l’experiment i esperem poder repetir-lo l’any pròxim.

La sessió de la Marta Gil va tractar sobre les teòrico-pràctiques i la simulació de DAS. Es va portar un grup de setze alumnes al Centre de Simulació Sant Agustí i se’ls va dividir en dos subgrups de vuit. Un d’aquests grups va anar a fer simulació, mentre la resta es va tornar a dividir-se en grups de quatre per fer activitats en parelles. Hi havia quatre àmbits a tocar (àrea d’admissió de pacients, àrea de codificació, àrea d’atenció a l’usuari i àrea d’arxiu) i dintre de cada àmbit es duien a terme dues activitats amb una durada de deu minuts cadascuna. Mentrestant, el grup que estava fent simulació, s’enfrontaven a tres casos basats en situacions reals per tal d’aprendre a resoldre problemes de la manera més ràpida i assertiva possible.

El professor Pablo Abram va fer la seva presentació sobre Empresa i iniciativa emprenedora, que consistia a crear una idea de negoci. Els objectius eren entendre què era una iniciativa emprenedora, comprendre l’empresa i el seu entorn, crear i posar en marxa una empresa i aprendre a gestionar-la. El primer que havien de fer els alumnes era trobar un problema que volguessin solucionar. Després havien de comprovar si agradava o no, fer proves, extreure resultats i validar hipòtesis. En últim lloc, havien d’idear una estratègia perquè l’empresa pogués sobreviure. D’aquesta assignatura van sortir idees molt interessants.

Per últim, la professora Claudia Molina va presentar el projecte MENTOR, un projecte internacional que busca fomentar la inclusió i l’ocupabilitat dels alumnes (adults) en situació de vulnerabilitat mitjançant el suport d’educadors d’adults i una metodologia innovadora de mentoria centrada en la carrera. Per començar hi ha un programa d’entrenament pels mentors, que després seleccionaran els seus alumnes i els entrenaran. Per ajudar-se utilitzaran una eina diagnostica nomenada Self Awareness Tool, que presenta quatre perfils de comportament (Driver, Calculator, Influencer i Steadier) per tal d’entendre millor els punts forts i els febles dels alumnes i així poder oferir-los un entrenament més proper i adient segons les necessitats de cada individu.

Innovació