Complements formatius

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Donada la varietat de titulacions d'accés i de procedències dels estudiants, i amb la finalitat d'assegurar el nivell adequat de coneixements bàsics de l'àmbit sanitari, s'hauran de superar complements formatius per accedir als estudis de màster.

Els complements formatius hauran de ser cursats pels següents titulats:

 • Diplomats i Graduats en Educació Infantil i primària.
 • Llicenciats i Graduats en Pedagogia.
 • Diplomats i Graduats en Logopèdia.
 • Diplomats i Graduats en Treball social.
 • Diplomats i Graduats en Educació social.
 • Diplomats i graduats en altres disciplines amb formació postgraduada en musicoteràpia, art-teràpia, teràpia assistida amb animals i humor-teràpia (tècnics del clown a l’àmbit hospitalari).

En el cas que aquestes acreditacions es presentin, la Comissió de coordinació al màster estudiarà, de manera individualitzada, els casos que puguin quedar exempts de cursar el citat complement formatiu.

Matrícula Complements formatius

Procés de matrícula i sol·licitud d'exempció:

La Comissió de coordinació del màster estudiarà de manera individualitzada, prèvia sol·licitud, els casos que poden quedar exempts de realitzar aquests complements formatius.

En la presa de decisió es tindrà especialment en compte els alumnes que presentin:

 • L'acreditació de formació en estudis universitaris en l'àmbit de les ciències de la salut (mínim de 12 crèdits ECTS) que tinguin un programa de contingut igual o similar al dels complements formatius.
 • L'acreditació d'experiència professional de més de dos anys en equips de Recerca o equips professionals d'intervenció que treballin en situacions directes o indirectes amb infància, així com un informe de les competències desenvolupades en el lloc de treball, i que es corresponguin amb les competències generals de Màster.

La matrícula dels complements formatius es realitzarà en el mes de juliol, un cop la comissió de coordinació de la titulació hagi revisat els expedients acadèmics dels estudiants matriculats al màster. En aquest mateix període, els estudiants podran sol·licitar l'exempció dels mateixos.

Complements formatius

Atès que els estudiants del màster accedeixen al mateix des de titulacions oficials diverses, i havent revisat els diferents plans d'estudi, constatem que algunes de les titulacions no tenen formació específica en aspectes fonamentals de l'àmbit clínic-assistencial que garantirien l'anivellament en continguts comuns necessaris per un desenvolupament òptim dels estudis.

Per tal d'homogeneïtzar els aprenentatges bàsics que necessitarien els estudiants per iniciar el màster amb la major igualtat de condicions possible, s'oferirà com Complement Formatiu una assignatura de 6 crèdits. Aquesta assignatura es cursarà de manera intensiva, i abans del començament del màster, durant el mes de setembre. Està dissenyada exclusivament per als estudiants del Màster.


Assignatura: Infància i patologies

Crèdits: 6

Resultats d'aprenentatge:

 • Identificar les diferents tipologies de malalts pediàtrics
 • Analitzar les necessitats específiques que presenten la diversitat de malalts pediàtrics
 • Conèixer la terminologia mèdica i assistencial bàsica

Continguts:

 • Tipologies de malalts pediàtrics
  • El malalt pediàtric quirúrgic. Procés d’hospitalització
  • El malalt pediàtric crònic
  • El malalt pediàtric agut crític
  • El malalt pediàtric general: tècniques i procediments més habituals durant
  • l'hospitalització
  • Terminologia mèdica i assistencial

Els complements formatius hauran de ser cursats pels següents titulats:

 • Diplomats i Graduats en Educació Infantil i primària
 • Llicenciats i Graduats en Pedagogia
 • Diplomats i Graduats en Logopèdia
 • Diplomats i Graduats en Treball social
 • Diplomats i Graduats en Educació social
 • Diplomats i graduats en altres disciplines amb formació postgraduada en musicoteràpia, art-teràpia, teràpia assistida amb animals i humor-teràpia (tècnics del clow en el medi hospitalari).

En el cas que aquestes acreditacions es presentin, la Comissió de coordinació al màster estudiarà, de manera individualitzada, els casos que puguin quedar exempts de cursar el citat complement formatiu.

Aquesta assignatura es cursarà del 20/09/2021 fins al 27/09/2021.