Suport a l'estudiant

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Beques i ajuts

Convé consultar les beques i els ajuts per a estudiants de màster universitari per informar-se sobre els requisits, tràmits i terminis per sol·licitar una beca o un ajut.

Hi ha beques i ajuts en qualsevol etapa universitària i de tota mena: per fer recerca, per participar en programes d’intercanvi, per accedir a cursos d’estiu, per ampliar estudis o investigar a l’estranger, per treballar de lector, per fer pràctiques laborals en altres països, etc.

Tota aquesta informació és accessible des del portal de beques de Món UB.

Accions de suport i orientació

 • Informacions i accions prèvies a la matrícula
 • Activitats de presentació del màster realitzades en el marc de les Jornades de Portes Obertes, celebrades aquest any, en format virtual, durant la primera quinzena de juny, concretament el 4 de juny de 2020.
 • Reunió informativa de caràcter individual realitzada per la coordinadora del Màster amb tots els estudiants preinscrits al curs.
 • Accions d’orientació i acollida específiques de la titulació per als estudiants de nou ingrés
 • Tutoria d'Acollida: reunió informativa grupal, realitzada per la comissió de coordinació del Màster el primer dia de curs, on s'informa sobre la institució, els objectius del màster, el pla docent i les metodologies formatives, així com l'avaluació de l'estudiant al llarg dels estudis.
 • Informació sobre el Pla d'Acció Tutorial, assignació de tutor/a i cronograma del PAT.
 • Està previst realitzar tutories de recepció i acollida d'estudiants estrangers.
 • Accions d’orientació i de suport per als estudiants de la titulació

El Campus Docent Sant Joan de Déu té dissenyat el Pla d’Acció Tutorial per als estudis de Màster i Postgrau

El Pla d’Acció Tutorial és el marc que regula l’organització de la tutorització dels estudiants. La finalitat més important és afavorir la integració i participació dels estudiants en la institució educativa, realitzant un seguiment personalitzat del seu procés d’aprenentatge i orientant-lo vers el seu futur professional.

Objectius del Pla d’Acció Tutorial

 • Acollir, informar i acompanyar a l’estudiant en començar els estudis.
 • Establir una comunicació amb l’estudiant continuada i personalitzada.
 • Ajudar i donar suport a l’estudiant per reflexionar sobre el seu aprenentatge
 • Tutelar la consecució progressiva de les competències i resultats d’aprenentatge.
 • Fomentar l’ús de fonts d’informació validades i adequades al seu interès i objectius d’aprenentatge.
 • Assessorar i avaluar la realització del Treball Fi de Màster.
 • Orientar sobre la inserció en el món laboral, al finalitzar els estudis.
 • Reforçar la formació humana i integral de l’estudiant.

Funcions del tutor

 • Orientar l'estudiant durant tot el procés d'aprenentatge.
 • Responsabilitzar l'estudiant en la realització de projectes d'investigació d'interès comú i que siguin rellevants per a la titulació.
 • Orientar, tutelar i avaluar el Treball Final de Màster.
 • Donar suport en aquells aspectes que l'estudiant requereixi.
 • Assegurar l'adquisició de les competències i resultats d'aprenentatge proposats.
 • Potenciar l'autoavaluació i reflexió de l'estudiant.
 • Realitzar orientació professional, si escau.

Organització de les tutories

 • Cada estudiant té assignat un tutor/a des del començament de curs. L'assignació de tutor/a es fa en relació al perfil de l'estudiant i segons els seus interessos de recerca i orientació professional.
 • Durant el curs acadèmic es realitzen les tutories virtuals o presencials que tutor/a i estudiant considerin oportunes.
 • La tutoria és una responsabilitat compartida entre tutor/a i estudiant.