Tècnic en Gestió de la Qualitat i Seguretat del Pacient

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Funcions i responsabilitats específiques

 • Implementació, seguiment i revisió del sistema de gestió de la qualitat.
 • Implementació, seguiment i revisió del Pla i la Política de Qualitat de la Institució.
 • Elaboració i revisió del mapa de processos i procediments.
 • Recollida, introducció, anàlisi, estandardització i seguiment de dades i indicadors d’activitat.
 • Gestió i seguiment de bases de dades i recursos institucionals.
 • Gestió i seguiment de les certificacions de qualitat i segells d’excel·lència de la Institució.
 • Realització d’avaluacions periòdiques, auditories internes i proposta de plans de millora.
 • Col·laborar amb els diferents Stakeholders implicats en els diferents processos.
 • Assistir a les reunions de coordinació transversal amb els diferents actors implicats.
 • Reportar l’activitat del seu àmbit d’actuació, garantint l’alineació dels indicadors de resultats amb els objectius tant assistencials com estratègics de l’àrea de processos.
 • Elaboració de la memòria de qualitat anual.
 • Seguiment de les enquestes de satisfacció, bústia de queixes, incidències i suggeriments.
 • Realitzar la planificació i seguiment d’accions correctives i no-conformitats.
 • Altres funcions assignades per la Direcció i la Direcció General vinculades a l’àmbit d’actuació. Requisits Formació:
 • Diplomatura universitària, grau o equivalent en ciències de la salut.
 • Postgrau/Màster en Gestió de la Qualitat / Seguretat del pacient.

Experiència:

 • Experiència professional acreditada, de 2 anys, en funcions assistencials de l’àmbit de la salut o el social.
 • Experiència professional acreditada mínima de 2 anys en qualitat i seguretat del pacient en entitats del sector.

Altres requisits:

No tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin per a l’exercici.

Valorem:

 • Formació complementària.
 • Formació continuada en qualitat.
 • Formació en seguretat del pacient.
 • Formació específica i experiència en implantació del Model EFQM
 • Formació en ISO 9000.
 • Coneixements d'eines de Business Intelligence, i particularment PowerBI.
 • Tècniques de comunicació i docència.
 • Nivell alt (nadiu o acreditat) d’expressió oral i escrita en català i castellà.
 • Nivell mitjà d’expressió oral i escrita d’anglès (mínim nivell B1 o similar acreditable)
 • Coneixements d’ofimàtica (Microsoft Office) especialment Excel i PowerPoint, nivell avançat.

Procés de selecció i com sol·licitar a la plaça:

Els/les candidat/es interessats/des, envieu si us plau carta de motivació dirigida al director de la Fundació, currículum vitae actualitzat a eperez@aspace.cat indicant a l’assumpte “TÈCNIC QUALITAT”. Adreça: Edifici CIM ASPACE, Carrer Tres Pins 29, CP 08038 Barcelona (Parc de Montjuïc).

Web de la Fundació Aspace Catalunya: www.aspace.cat