HackB

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Què és la HackB?

La HackB és una iniciativa promoguda pel Campus Docent Sant Joan de Déu amb la finalitat de proporcionar als nostres estudiants una experiència multidisciplinari que té com a objectiu aportar solucions creatives concretes, amb un marge de temps limitats a diversos problemes reals dels àmbits de la salut i social, sent aquests una responsabilitat de tots i totes, com a professionals i com a ciutadans/es. A més a més la HackB vol promoure una visió social a estudis que tenen un enfoc generalista i fer que els estudiants puguin valorar l’impacte de les accions que proposen a curt, mig i llarg termini. 

La finalitat és partir d’un problema concret i real i dissenyar, a partir de la co-creació i dels coneixements/experiències d’estudiants de diferents perfils educatius treballant en equip, una solució per un context i per un perfil d’usuari. Es busca oferir noves solucions, i per això cal transformar les idees en propostes innovadores. 

L’activitat principal del projecte és una gran trobada en format Hackathon els dies 29 i 30 de novembre i l’1 de desembre de 2023 al Campus Docent SJD (Sant Boi de Llobregat).

Si entenem Hack com a la cerca creativa de solucions a problemes reals, i li sumem la B de Be, de ser, tenim que la Hackató del Campus Docent Sant Joan de Déu (CDSJD) és la Hack-B,  on busquem l’actitud Hack, Be Hack, una actitud curiosa, crítica i activa a trobar solucions a problemes reals, complexes i que tenen interpretacions, usuaris i impactes que deriven d’una manera o una altra, segons el treball que faci l’equip. 

La Hack-B té com a base: 

 • Partim de problemes reals complexes. 
 • Treballem amb equips multidisciplinars en els que participen els i les estudiants de 4t curs del Grau d’infermeria del CDSJD, amb perfils de com a mínim dos àmbits professionals més.  
 • Tenim un equip de mentors/es que acompanya als equips en la dinàmica de treball per arribar a la millor solució. 
 • Tenim un equip d’experts/es que participen en les sessions de treball, aportant els seu coneixement i experiència o en els problemes amb els que treballen els equips o amb temes que poden aportar-los valor (gamificació, neuroeducació, estratègia empresarial) 
 • Un jurat d’experts que valorarà les solucions de tots els equips que han treballat en un mateix problema i un jurat final, que tindrà la complicada tasca de valorar quins dels finalistes aconsegueix els premis de la HackB. 

Per tant, agafem el concepte, la dinàmica, la manera de fer d’una Hackató i l’enfoquem a resoldre temes socials, educatius i/o de la salut, per trobar les millors solucions. Els equips treballen per aportar solucions que ha de tenir una mirada: 

 • Digital 
 • Hospitalitat (coherència amb la persona, amb la comunitat i amb el planeta) 
 • Inclusió 
 • Perspectiva de gènere 

Cada equip es reparteix el rol digital, d’hospitalitat, d’inclusió i de perspectiva fent-se aixi responsables d’incloure o almenys valorar les oportunitats de cada tema, a la solució que vagin treballant. 

La HackB es treballa potenciant habilitats transversals i útils per a tota mena de situacions vitals i professionals, com la comunicació, la capacitat d’organització i planificació, la presa de decisions, la creativitat, l’aprenentatge, l’adaptació, el lideratge, el treball en equip, la predisposició a l’emprenedoria,, etc. 

Objectius de la HackB.

 1. Treballar en equips que integrin diverses disciplines amb la finalitat de definir solucions a reptes i/o problemes actuals que afecten a diferents esferes de la societat.    
 2. Fomentar que les solucions tinguin en compte la perspectiva de gènere, la inclusió social, l’hospitalitat i la tecnologia.  
 3. Generar sinergies entre futurs professionals de la salut i professionals d’altres disciplines. 
 4. Conscienciar a futurs professionals que no pertanyin a les ciències de la salut sobre el benestar social i sobre la salut de la ciutadania com una responsabilitat de tots i totes. 
 5. Promoure l’ús d’eines i dinàmiques que venen de la innovació social per a propiciar i facilitar els processos de co-creació en diferents àmbits de treball. 
 6. Identificar les oportunitats de treballar amb un ecosistema d’innovació configurat per les comunitats locals i les entitats, l’administració pública, el teixit empresarial i les entitats de transferència de coneixement, per a treballar en la proposta de solucions a problemes complexes. 

Els valors de la HackB.

INNOVACIÓ. Proposarem solucions a problemes complexos des d’un punt de vista disruptiu per arribar a idees originals pensades de forma creativa i fora dels límits convencionals. Utilitzarem els nostres coneixements i habilitats per desenvolupar propostes en forma de serveis, productes, models socials i processos que aportin valor a la societat.  

ÈTICA. Els nostres comportaments, decisions i interaccions amb la societat estan adherides a uns principis i normes morals, com són l’equitat, la justícia, el respecte i l’autonomia. D’aquesta manera, considerem l’impacte a curt, mig i larg termini de les solucions proposades tant en comunitats específiques com en la societat en general, preveient que no hi haurà efectes secundaris no desitjats o perjudicials. 

IMPACTE SOCIAL. Treballarem per l’efecte positiu, mesurable i significatiu que les nostres solucions puguin tenir en comunitats específiques i/o la societat en general. Per assegurar aquest valor tindrem en compte les necessitats, la justícia social, l’equitat i la sostenibilitat; i per garantir l’èxit de les nostres solucions tindrem en compte la col·laboració amb agents rellevants com ara les comunitats locals i les entitats, l’administració pública, el teixit empresarial i les entitats de transferència de coneixement, el que coneixerem com a quàdruple hèlix.  

DIVERSITAT I INCLUSIÓ. Com a equip crearem un entorn segur que promogui i valori la participació i contribució de tots els membres que l’integren, tenint en compte les seves experiències, perspectives, capacitats i coneixements. Per nosaltres són claus el respecte i la tolerància, la sensibilitat cultural, l’aprenentatge entre iguals, l’empoderament de cada membre de l’equip i el lideratge compartit.

COL·LABORACIÓ. La nostra màxima principal és treballar de forma efectiva per assolir un objectiu comú, unint les nostres habilitats, coneixements i perspectives, i formant equips col·laboratius i multidisciplinaris per treballar de manera constructiva compartint responsabilitats i contribuint a les idees aportades per la resta de participants. Estem oberts a diferents enfocaments en la resolució de problemes i/o reptes, adaptant-nos als canvis de les dinàmiques de l’equip durant el procés de co-creació. Reconeixem i celebrem els èxits del conjunt de l’equip subratllant la importància de l’esforç col·laboratiu en la consecució de resultats positius. 

RESPECTE. Considerem que el respecte és fonamental per fomentar un ambient de treball positiu. Practiquem l’escolta activa, demostrant interès en els diferents punts de vista i mostrant empatia en les nostres interaccions. Som tolerants i valorem la diversitat d’idees i opinions. Tractem a tots els participants igual, sense cap tipus de discriminació basada en el gènere, l’ètnia, la religió, l’orientació sexual o qualsevol altra característica personal. 

COMUNICACIÓ. Creiem que una comunicació efectiva és indispensable en la cerca de solucions comunes, i per aquesta raó, transmetem les nostres idees i opinions de manera clara i comprensible, evitant ambigüitats i malentesos. Tractem de rebre i d’oferir un feedback constructiu fent comentaris útils i específics que ajudin a millorar les solucions en desenvolupament. Ens comuniquem de manera oberta i amb honestedat sobre el progrés de les nostres idees i qualsevol canvi en la direcció o estratègia de l’equip. 

________________________________________________________