Estudis Avançats en Exclusió Social

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

 

Presentació

Aquest Màster és una proposta per formar professionals i investigadors que puguin estudiar els discursos sobre la inclusió/exclusió social i les tensions, dilemes i innovacions de la intervenció social.

Analitza la incidència que tenen les polítiques públiques i els marcs institucionals en la pràctica professional, aportant una visió globalitzadora i preventiva de les situacions d’exclusió. Respon a la necessitat de reflexionar sobre les pràctiques professionals i les noves formes d’intervenció d’acord amb la complexitat de situacions d’alguns grups de població (persones en situació de sense llar, joves migrants, infància i adolescència, salut mental, joves, etc.).

D’acord amb aquests objectius es promouen investigacions i pràctiques socials especialitzades que puguin donar resposta a les necessitats i drets bàsics de les persones en situació d’exclusió social en el context actual.

Objectius generals

 • Conèixer les polítiques públiques i els marcs institucionals en la pràctica professional de la intervenció social, aportant una visió globalitzadora i preventiva de les situacions d’exclusió i que contempli els seus efectes en els subjectes.
 • Donar eines teòriques i pràctiques per a l’abordatge de l’exclusió social.
 • Dissenyar programes i estratègies d’intervenció social.

Metodologia docent

Es combinaran classes plenàries amb classes de seminari.

Idioma d'impartició

Castellà / Català

Perfil d'admissió

 • Àmbit social: Graduat/da o Diplomat/da en Treball Social, en Educació Social, en Antropologia Social i Cultural, en Direcció i Administració d’Empreses, en Econòmiques, en Ciències Polítiques , en Dret i/o en Sociologia.
 • Àmbit de la salut: Graduat/da o Diplomat/da en Infermeria i/o Graduat/da o Llicenciat/da en Psicologia.
 • Àmbit educatiu: Graduat/da o Diplomat/da en Magisteri i/o Graduat/da o Llicenciat/da en Pedagogia i/o en Psicopedagogia.

La comissió acadèmica del Màster també podrà considerar (en funció de la disponibilitat de places) l’acceptació de sol·licituds provinents de candidats amb estudis de Graduat/da o Llicenciat/da en altres Graus i Llicenciatures, que acreditin més de dos anys de trajectòria professional en l’àmbit social, educatiu i sanitari.

 

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels següents títols:

 

A.- Títol universitari oficial espanyol.

 

B.- Títol expedit per una institució d’educació superior dels Estats integrats a l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 

C.- Títols estrangers sense necessitat d’homologació, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquestes titulacions acrediten el nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l’Estat espanyol.

 

Pla docent

El curs, amb un total de 60 ECTS, s’estructura en un curs acadèmic en format de mòduls (obligatoris i optatius:

Mòduls obligatoris:

 • Mòdul I : Bases teòriques de l’Exclusió social (8 ECTS).
 • Mòdul II: Polítiques per a la inclusió social (8 ECTS).
 • Mòdul III: Mètodes de recerca de l’Exclusió Social (8 ECTS).
 • Mòdul IV: Treball fi de Màster (12 ECTS).

Mòduls optatius:

 • Mòdul V: Cultura, art i societat inclusiva (8 ECTS).
 • Mòdul VI: Educació i drets socials (8 ECTS).
 • Mòdul VII: Salut i Exclusió Social (8 ECTS).
 • Mòdul VIII: Pràctiques Externes (8 ECTS).

Els mòduls V a VIII són mòduls optatius. L'estudiant haurà de matricular dos mòduls optatius al fer la inscripció.

La formació inclou estades de pràctiques en diferents institucions amb conveni. Es faran un total de 150 hores distribuïdes en 6 setmanes.

Les persones que provinguin de les titulacions de Magisteri, Infermeria, Direcció i Administració d’Empreses, Econòmiques, Ciències polítiques, Dret i altres Graus admesos per tenir experiència en l’àmbit social, educatiu i sanitari hauran de fer els mòduls complementaris formatius:

 • Introducció a la qüestió social (3 ECTS)
 • Introducció a la metodologia en investigació social (3 ECTS).

Acreditació

La Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu expediran:

1) Títol de Màster Universitari en Estudis Avançats en Exclusió Social als estudiants que superin els requisits següents:

 • Assistència mínima al 80% de les sessions.
 • Entrega i superació de les activitats proposades en avaluació continuada.
 • Presentació i defensa del Treball Final de Máster.

Duració i horari del curs

El curs s’iniciarà el 02/10/2023 i finalitzarà el 24/06/2024

Les classes lectives presencials es duran a dimecres, dijous i divendres de 15’30h a 20’30 hores. Excepcionalment es poden realitzar classes fora de l’horari general. Aquestes classes estaran programades en el cronograma a l’inici del curs.

Les pràctiques es duran a terme a centres de Sant Joan de Déu i altres institucions amb conveni.

Preu

El preu establert és de 4.300€ (més taxes).

Descomptes:

 • Descompte per pagament de matrícula anticipada: Es farà un descompte del 10% sobre el preu del crèdit per matriculació si es formalitza i es fa el pagament de la matrícula abans del 30 de juny. Acumulable solament a descompte per ex-estudiants.
 • Descompte per ex-estudiants de Cicles Formatius, Estudis de Grau i formació de Màsters i Postgraus del Campus Docent Sant Joan de Déu: tindran un descompte del 5% sobre el preu del crèdit. Acumulable solament a pagament de matrícula anticipada.
 • Descompte per els treballadors dels centres de l’Orde de Sant Joan de Déu: es farà un descompte del 15% sobre el preu del crèdit. No acumulable a altres descomptes.

Altres descomptes segons Decret 300/2021 de 29 de juny disponible a: Portal UB


 

Contacte

Direcció

Dr. David Lorenzo Izquierdo, PhD

Professor titular Campus Docent Sant Joan de Déu.

Correu electrònic: david.lorenzo@sjd.edu.es

Coordinació

Dra. Marta Venceslao Pueyo, PhD

Professora de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.

Correu electrònic: mvenceslao@ub.edu

campus.masterpost@sjd.edu.es

 

AdjuntMida
PDF icon Imprès de preinscripció119.19 KB