Accés i admissió

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Perfil d'ingrés

El màster té una doble finalitat. D'una banda, professionalitzadora amb l'objectiu de formar professionals amb amplis coneixements sobre l'exclusió social, i per l'altra, investigadora, dotant els estudiants dels instruments necessaris per dur a terme projectes de recerca en aquest àmbit.

El màster està orientat a titulats amb una formació universitària superior en l'àmbit social (treball social, psicologia social, sociologia, antropologia) i en l'àmbit educatiu (educació social, pedagogia, psicopedagogia) i en l'àmbit de la salut (infermeria), així com altres titulats que acreditin una trajectòria professional centrada en l'àmbit social, educatiu i sanitari.

Titulacions oficials d'accés:

 • Graduat / a o Diplomat / a en Treball Social.

 • Graduat / a o Diplomat / a en Educació Social.

 • Graduat / a o Diplomat / a en Magisteri.

 • Graduat o Diplomat en Infermeria.

 • Graduat / a Llicenciat / ada en pedagogia.

 • Graduat / a Llicenciat / da en Psicologia.

 • Graduat / a Llicenciat / a en Sociologia.

 • Graduat / a Llicenciat / a en Psicopedagogia.

 • Graduat / a Llicenciat / a en Antropologia Social i Cultural.

 • Graduat / a Llicenciat / a en Direcció i administració d'empreses.

 • Graduat / a Llicenciat / da en Econòmiques.

 • Graduat / a Llicenciat / da en Ciències Polítiques.

 • Graduat / a Llicenciat / a en Dret.

La Comissió acadèmica del Màster també podrà considerar (en funció de la disponibilitat de places) l'acceptació de sol·licituds provinents de candidats amb estudis de Graduat / a Llicenciat / a en Altres Graus i Llicenciatures, que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en l'àmbit social, educatiu i sanitari.

Pel que fa a les competències lingüístiques l'estudiant haurà de dominar el castellà i / o català.

Perfil de sortida

 • Coordinació equips de treball en acció social.

 • Comandaments intermitjos.

 • Responsables de serveis de treball social / intervenció social, tant a l’àmbit de salut/sanitari com al social.

 • Recerca dins l'àmbit de les ciències socials en matèria d'exclusió social.

 • Docència universitària (grau, postgrau i doctorat).

 • Consultors per entitats socials sobre politiques socials, enfocament estratègic.

 • Assessors per a la funció  publica en matèria d'exclusió social i politiques socials.

 • Tècnics en les administracions locals, autonòmiques, estatals.

Nombre de places ofertes

S'oferten 40 places.

Criteris de Selecció

 • 40% Trajectòria formativa. Es prioritzen les titulacions d'accés definides i es tindrà en compte altres formacions (màster, postgraus ...) relacionades amb la naturalesa del màster).

 • 40% Trajectòria professional en el camp de l'exclusió social. En aquest cas es valoraran tres elements diferenciats per ordre de rellevància:

  • Nombre d'anys en sectors professionals relacionats amb la inclusió / exclusió social.
  • Importància dels càrrecs exercits en institucions i / o programes relacionats amb la inclusió / exclusió social.
  • Rellevància de les funcions professionals exercides en aquestes institucions i programes.
 • 10% Expedient acadèmic. Es tindrà en compte la puntuación mitjana obtinguda en el Grau o l´equivalent.

 • 10% Motivacions. Es valorarà els elements que justifiquen l´elecció del màster.