Reconeixement de crèdits

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional.

Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB.

Formació objecte de reconeixement

 1. Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de Barcelona o bé a qualsevol altra universitat, computen en els nous ensenyaments oficials, a l'efecte d'obtenir un títol oficial.

 2. Els crèdits cursats en ensenyaments superiors conduents a altres títols emparats per l'article 34.1 de la Llei 6/2001 de Universitats.

 3. L'experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l'estudiant.

El límit de crèdits que es podran reconèixer, basant-se en altres títols i en l'experiència professional, no podrà ser superior, en conjunt, al 15% dels crèdits del pla d'estudis que l'estudiant està cursant.

Únicament es podrà reconèixer un percentatge superior al 15%, fins a la totalitat de crèdits del pla d'estudis, quan el títol propi hagi estat extingit i substituït pel títol oficial, i així consti en la memòria del títol oficial verificada en les condicions que estableixen els articles 6.4 i 6.5 del reial Decret 861/2010.

Criteris per al reconeixement de Crèdits

 1. En relació als criteris que s’aplicaran al reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments superiors conduents a altres titulacions:
  1. Els estudiants que provinguin de màsters i postgraus en Ciències de l’Educació poden sol·licitar el reconeixement d’una o de les dues assignatures de la matèria 9.
 2. En relació als criteris que s’aplicaran al reconeixement de l’experiència laboral o professional:
  1. Aquells estudiants que acreditin una experiència laboral de dos anys o més en sectors professionals relacionats amb la inclusió/exclusió social poden sol·licitar el reconeixement de la matèria 12 Pràctiques professionalitzadores (6 crèdits)
  2. Aquells estudiants que hagin exercit funcions de gestió d’institucions i/o direcció d’equips multiprofessionals durant, almenys un any podran sol·licitar el reconeixement de l’assignatura Direcció i gestió d’institucions i equips en el camp social pertanyent a la matèria Les professions socials (3 crèdits).
  3. Aquells estudiants que compleixin ambdós requisits podran sol·licitar el reconeixement de les matèries i assignatures citades (9 crédits)

Documentació a entregar

 • Document de Sol·licitut de Reconeixement de crèdits (demanar a secretaria).
 • Document legal (original i còpia) que acrediti l'experiència professional.