Treball final de màster

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El TFM consistirà en un treball autònom i individual, orientat a l'articulació integrada dels continguts teòrics, les habilitats i les competències adquirides al llarg del màster, a través d'una proposta d'investigació, estudi o innovació i millora institucional socioeducativa, a partir de les temàtiques abordades al llarg del màster.

El TFM es desenvoluparà a partir de la següent planificació:

  1. Realització de dues sessions informatives i d'orientació sobre el TFM (a la primera sessió es facilitarà tota la informació necessària (normativa, planificació, calendari i avaluació) per al desenvolupament del TFM. A la segona s'assignarà a cada estudiant un professor- tutor.

  2. Realització i seguiment del TFM (assignat el tutor, l'estudiant lliurarà, en el termini de 15 dies, una proposta de TFM i la planificació (cronograma) prevista del treball).

  3. Presentació del TFM (a partir del calendari establert, l'estudiant presentarà el TFM finalitzat amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data de defensa establerta per la Comissió de Treball de Fi de Màster).

Avaluació del TFM

Línies d'investigació i TFM

El màster se centra en tres eixos de recerca en els que s'integren els Treballs de Final de Màster, i en tres àrees d'especialització.

Aquests són:

  1. Anàlisi de la pràctica: tensions, dilemes i innovació.
  2. Polítiques i marcs organitzacionals: serveis socials, educatius i de la salut.
  3. Discursos i pràctiques en exclusió social.

Les àrees són:

  1. Salut.
  2. Infància i joventut.
  3. Art i transformació social.