Projectes

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.
Adaptació i validació del "Child and Adolescent Self-Care Performance Questionnaire" per avaluar les pràctiques d'autocura de la població infantil sana de 8 a 12 anys residents a España

Investigador principal: Ana Maria Urpi Fernández
Equip d'investigadors: Edurne Zabaleta del Olmo, Joaquin Tomás Sábado, M. Teresa Lluch Canut, Juan Francisco Roldán Merino, Francisco Javier Montes Hidalgo, Lina Jórdan Fernández i Iris Lumillo Gutiérrez
Entitat organitzadora: Fundació Infermeria i Societat
Entitat Finançadora: Fundació Infermeria i Societat - Ajudes a projectes de Recerca Infermera. Núm. d'expedient: PR-040-16
Finançament:  2310€
Data d´inici i acabament: 2017-2020

Tesis doctoral:
Adaptación y validación del cuestionario “Child and Adolescent Self-Care Performance Questionnaire” para evaluar las prácticas de autocuidado de la población infantil sana de 8 a 12 años residente en España 
Urpí Fernández, Ana María
Director/a: Tomás Sábado, Joaquín; Roldán Merino, Juan Francisco
Tutor/a: Lluch Canut, Ma. Teresa
Departament/Institut: Escola Universitària d'Infermeria (Barcelona, Catalunya)
Data de defensa: 13-07-2017
Àrea de coneixement: Ciències de la Salut
Disponible: Tesi

Articles:
Roldan-Merino, J., lluch-Canut, MT., Urpí-Fernández, A., Zabaleta del Olmo, E, Vigo-Oller, O., & Tomás-Sábado, J. (2017). Calidad de vida relacionada con la salud en escolares de Educación Primaria: Estudio transversal. Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria: RIdEC, 10(1), 23-30.

Urpí‐Fernández, A. M., Zabaleta‐Del‐Olmo, E., Montes‐Hidalgo, J., Tomás‐Sábado, J., Roldán‐Merino, J. F., & Lluch‐Canut, M. T. (2017). Instruments to assess self‐care among healthy children: A systematic review of measurement properties. Journal of advanced nursing, 73(12), 2832-2844. 

Urpí-Fernández, A. M., Zabaleta-del-Olmo, E., Tomás-Sábado, J., Tambo-Lizalde, E., & Roldán-Merino, J. F. (2019). Adapting and validating a questionnaire to measure the self-care practices in healthy child population residing in Spain. Atención Primaria.

 

Efectividad de un programa de intervención psicosocial enfermera para potenciar la agencia de autocuidado y la salud mental positiva en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión

Investigador principal: Montserrat Puig Llobet
Equip d'investigadors: Mónica Tania Anguita Amador, Miguel Angel Hidalgo Blanco, Maria Teresa Lluch Canut, Maria Dolores Llobera Serentil, M. Carmen Martín Cervilla, M. Dolores Miguel Ruiz, M. Carmen Moreno Arroyo, Victoria Morin Fraile, M. Carmen Pallares Ajarque, Cristina Rodrigo Duran, Núria Rodriguez Avila, Juan Roldán Merino i M. Aurelia Sánchez Ortega.
Entitat organitzadora: Fundació Infermeria i Societat
Entitat Finançadora: Fundació Infermeria i Societat - Ajudes a projectes de Recerca Infermera. Núm. d´expedient: PR-029-16
Data d'inici i acabament: 2017-2020

Efectivitat d'un programa per a fomentar la Salut Mental Possitiva mitjançant la Web i APP "Cuidadoras Crónicos". Assaig Clínic

Investigador principal: Carme Ferre
Equip investigador: Juan Roldán, Dolors Miguel, Jose Ramon Martínez, Maria Teresa Lluch, Maria Aurelia Sánchez, Maria Amalia Morro, Montserrat Bloque, Maria del Mar Lleixa, Albacar Rioboo, Montserrat Puig, Anna Marta Falco, Gerard Mora, Maria Ferre, Jael Lorca, Belen Vargas, Monica Mulet.
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad - Instituto de Salud Carlos III
Dates d'inici i fi: 2017 - 2020

Ferré-Grau, C., Raigal-Aran, L., Lorca-Cabrera, J., Ferré-Bergadá, M., Lleixà-Fortuño, M., Lluch-Canut, M. T., ... & Albacar-Riobóo, N. (2019). A multi-centre, randomized, 3-month study to evaluate the efficacy of a smartphone app to increase caregiver’s positive mental health. BMC public health, 19(1), 888.

 

Efectivitat d'una intervenció integral estructurada per afavorir l'autocora i millorar la qualitat de vida en persones amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) - Assaig Clínic Aleatori

Investigador principal: Maite López Luque
Equip d'investigadors: Dolors Miguel Ruiz i Adrià Almazor Sirvent
Entitat Finançadora: COIB - Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona
Finançament: 3.410€
Data d/inici i acabament: 2017 - 2020

International Researchers Group of Mental Health Nursing Care

Investigador principal: Juan Francisco Merino-Roldan
Equip d'investigadors: Dr. Carlos Sequeira i Dr. Jose Carlos Carvalho (Universidad de Porto), Dr. Luis Sa (Universidade Catolica Portugues do Porto), Dra. Elauine Antunes i Dra. Geilsa Soraia Cavalcanti (Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Rio de Janeiro), Dra. M. Teresa Lluch, Dra. Montserrat Puig i Dra. Anna Falcó (Universitat de Barcelona) i Dra Carme Ferre, M. del Mar Lleixà i Pilar Montesó (Univesitat Rovira i Virgili de Tarragona). Dolores Miguel (CDSJD), Barbara Hurtado Pardos (CDSJD).
Entitat organitzadora: Universitat de Barcelona, Univesitat Rovira i Virgili de Tarragona, Universidade de Porto i Universidade Católica Portuguesa do Porto.
Entitat Finançadora: Campus Docent-Fundació Privada Núm. d'expedient: PCP 00132
Finançament: 3.900 € Pressupost total 3.900 €
Data d'inici i acabament: 2013 - 2020

Sequeira, C., Carvalho, J. C., Sampaio, F., Sá, L., Lluch-Canut, T., & Roldán-Merino, J. (2014). Avaliação das propriedades psicométricas do Questionário de Saúde Mental Positiva em estudantes portugueses do ensino superior. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, (11), 45-53.

Roldán‐Merino, J., Lluch‐Canut, M. T., Casas, I., Sanromà‐Ortíz, M., Ferré‐Grau, C., Sequeira, C., ... & Puig‐Llobet, M. (2017). Reliability and validity of the positive mental health questionnaire in a sample of Spanish university students. Journal of psychiatric and mental health nursing, 24(2-3), 123-133.

Pardos, B. H., Canut, M. T. L., Casas, I., Sequeira, C., Llobet, M. P., & Merino, J. R. (2018). Evaluación de la fiabilidad y validez del cuestionario de salud mental positiva en profesores universitarios de enfermería en Cataluña. Revista de enfermería y salud mental, (9), 5-17.

Sequeira, C., Carvalho, J. C., Sampaio, F., Sá, L., Lluch-Canut, T., & Roldán-Merino, J. (2014). Evaluation of the psychometric properties of the positive mental health questionnaire in Portuguese higher education students. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, 11, 45-53.

Mantas Jiménez, S., Juvinyà i Canal, D., Bertran i Noguer, C., Roldán-Merino, J., Sequeira, C., & Lluch Canut, M. T. (2015). Avaliação da saúde mental positiva e sentido de coerência em profissionais de saúde mental. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, (13), 34-42.

Albacar-Ribóo, N., Lleixá-Fortuño, M., Lluch Canut, M. T., Sequeira, C., Carvalho, J. C., & Roldan- Merino, J., (2015). Propriedades psicométricas da versão de auto preenchimento" Self-Care Requisites Scale" em cuidadores de doentes mentais. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, (13), 53-60.

Hurtado-Pardos, B., Moreno-Arroyo, C., Casas, I., Lluch-Canut, T., Lleixà-Fortuño, M., Farrés-Tarafa, M., & Roldán-Merino, J. (2017). Positive Mental Health and Prevalence of Psychological Ill-Being in University Nursing Professors in Catalonia, Spain. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 55(7), 38-48.

Sequeira, C., Carvalho, J. C., Gonçalves, A., Nogueira, M. J., Lluch-Canut, T., & Roldán-Merino, J. (2019). Levels of Positive Mental Health in Portuguese and Spanish Nursing Students. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 1078390319851569.

Mantas Jiménez, S., Juvinyā Canal, D., Bertran i Noguer, C., Roldán Merino, J. F., Sequeira, C., & Lluch Canut, M. (2015). Evaluation of positive mental health and sense of coherence in mental health professionals. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, 2015, num. 13, p. 34-42.

Puig Llobet, M., Rodríguez Ávila, N., Lluch Canut, M., Arroyo, M., Carmen, M., Roldán-Merino, J., ... & Montesó Curto, P. (2015). Quality of life and care burden among informal caregivers of elderly dependents in Catalonia. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, 2015, vol. 2015, num. 14, p. 9-14.

Puig Llobet, M., Ferré Grau, C., Rodríguez Ávila, N., Lluch Canut, M., Arroyo, M., Carmen, M., ... & Roldán-Merino J. (2017). La calidad de vida según la vivencia de los mayores dependientes y sus cuidadores. Revista Española de Enfermería de Salud Mental, 2017, num. 2, p. 4-10.
 

Intervención enfermera círculos de diálogo para la disminución de la sobrecarga de cuidadores de pacientes crónicos complejos y enfermedad crónica avanzada

Investigador principal: Jose Tinoco
Equip d'investigadors: Teresa Lluch, Montserrat Puig, Juan Roldán, Miguel Angel Hidalgo, Carmen Moreno 
Entitat organitzadora: COIB
Entitat Finançadora: Infermeria i Societat
Finançament: 
Data d´inici i acabament: gener 2020-desembre 2022.
 

La calidad de los cuidados en salut mental: adaptación transcultural de la batería de escalars "Quality of Pyschiatric Care" y validación de las escalas en castellano"

Investigador principal: Sara Sánchez Balcells
Equip d´investigadors: Marta Callarisa Roca, Nathalia Rodríguez Zunino, Montserrat Puig Llobet, M. Teresa Lluch Canut, Juan Francisco Roldán Merino i Alexandrina Foix Sanjuan
Entitat organitzadora: Fundació Infermeria i Societat
Entitat Finançadora: Fundació Infermeria i Societat - Ajudes a projectes de Recerca Infermera Núm. d'expedient: PR-011-16
Finançament: 2585€
Data d´inici i acabament: 2017 - 2020

Sanchez‐Balcells, S., Callarisa Roca, M., Rodriguez‐Zunino, N., Puig‐Llobet, M., Lluch‐Canut, M. T., & Roldan‐Merino, J. F. (2018). Psychometric properties of instruments measuring quality and satisfaction in mental health: A systematic review. Journal of advanced nursing, 74(11), 2497-2510.

 

 

La infermeria als hospitals barcelonins durant la Segona República i la Guerra Civil Espanyola (1932-1938)

Investigador principal: Carmen Torres
Equip investigador: Anna Ramió i Glòria Gallego.
Finançament: sense
Data d'inici i finalització: 2018-2020

La influencia del pensamiento de E. Lévinas en las teorías del cuidado de Watson y Colliere

Investigador principal: Antonio Vázquez Sellán, Prof. Adjunt Centre Universitari San Rafael-Nebrija
Equip investigador: David Lorenzo Izquierdo i altres.
Entitat organitzadora: Grup d'Investigació RICERCARE (Fundación San Juan de Dios, Madrid
Entidad Finançadora: Fundación San Juan de Dios, Madrid.
Convocatòria: Grups i porjectes d'investigació reconeguts per la Fundación San Juan de Dios (Madrid) 2016
Financiación: sense
Data d'inici: juny 2016

Percepción de los estudiantes de Grado de Enfermería del proceso de aprendizaje en las prácticas clínicas en Atención Primaria

Investigador principal: Adrià Almazor
Equip d'investigadors: Dolors Miguel Ruiz, Juan Roldán Merino, Bárbara Hurtado Pardos, Anna Huguet Miguel, Mª Carmen Moreno Arroyo, Anna Maria Escofet Roig
Entitat organitzadora: Fundació Infermeria i Societat
Entitat Finançadora: Fundació Infermeria i Societat - Ajudes a projectes de Recerca Infermera COIB Núm. d'expedient: PR-305/18
Finançament: 2.300€
Data d'inici i acabament: octubre 2018 -  desembre 2021

Validación al castellano del cuestionario de Sensibilidad Moral de Lützen et al. (Moral Sensitivity Questionnaire) en estudiantes de Grado y estudiantes de Postgrado de Enfermería

Investigador principal: Maria Jimenez
Equip d'investigadors: Isabel Font Jiménez, Leticia Bazo Hernández, Bárbara Hurtado Pardos, Ainoa Biurrun Garrido, Juan Roldán Merino.
Entitat organitzadora: Fundació Grifolls
Entitat Finançadora: Fundació Grifolls
Finançament: 5000 €
Data d´inici i acabament: gener 2019-desembre 2021.

Validación al español del cuestionario de vivencia de parto: “Questionnaire d’Evaluation du Vécu de l’Accouchement, par voie-basse ou par césarienne (QEVA)

Investigador principal: Ainoa Biurrun
Equip d'investigadors: Barbara Hurtado, Carmen Jerez, M. Morera, Carlos Nebot, Juan Roldán
Entitat organitzadora: FUNDACIÓN MUSTELA
Entitat Finançadora: PREMIOS FUNDACIÓN MUSTELA 2019
Finançament: 6000€
Data d´inici i acabament: gener 2019-desembre 2021.

Validación del cuestionario de Evaluación del Pensamiento Crítico en la Práctica Enfermera “Nursing Critical Thinking in Clinical Practice Questionnaire” (N-CT-4 Students) en estudiantes de Grado de enfermería: estudio multicéntrico

Investigador principal: Esperanza Zuriguel
Equip d'investigadors: Teresa Lluch, Montserrat Puig, Olga Mestres, Mariela Patricia, Adria Almazor, Ainoa Biurrun, Juan Roldán, Luis Basco 
Entitat organitzadora: COIB
Entitat Finançadora: Infermeria i Societat
Finançament: 3685 €
Data d´inici i acabament: gener 2020 - desembre 2022.