Projectes

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.
Adaptació cultural al castellà i estudi de fiabilitat i validesa de l'European Quality Questionnaire (EuroQ2)

Investigador principal: María Francisca Pérez López
Equip d'investigadors: Montserrat Santé Roig i Juan Francisco Roldán Merino
Entitat organitzadora: Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)
Entitat Finançadora: Fundació Parc Taulí Núm. d'expedient: CIR2015/015
Finançament: 2.000€
Data d/inici i acabament: 2016 - 2018

Tesi Doctoral:
La satisfacción de la familia con la calidad de la asistencia en la UCI: adaptación al castellano y estudio de fiabilidad y validez del european questionnaire (EUROQ2)
Pérez López, Mª Francisca
Director/a: Jiménez Herrera, Maria Francisca; Roldán Merino, Juan
Departament/Institut: Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Infermeria
Data de defensa: 25-09-2017
Àrea de coneixement: Infermeria
Disponible: Tesi

 

Adaptació i validació del "Child and Adolescent Self-Care Performance Questionnaire" per avaluar les pràctiques d'autocura de la població infantil sana de 8 a 12 anys residents a España

Investigador principal: Ana Maria Urpi Fernández
Equip d'investigadors: Edurne Zabaleta del Olmo, Joaquin Tomás Sábado, M. Teresa Lluch Canut, Juan Francisco Roldán Merino, Francisco Javier Montes Hidalgo, Lina Jórdan Fernández i Iris Lumillo Gutiérrez
Entitat organitzadora: Fundació Infermeria i Societat
Entitat Finançadora: Fundació Infermeria i Societat - Ajudes a projectes de Recerca Infermera. Núm. d'expedient: PR-040-16
Finançament:  2310€
Data d´inici i acabament: 2017-2020

Tesis doctoral:
Adaptación y validación del cuestionario “Child and Adolescent Self-Care Performance Questionnaire” para evaluar las prácticas de autocuidado de la población infantil sana de 8 a 12 años residente en España 
Urpí Fernández, Ana María
Director/a: Tomás Sábado, Joaquín; Roldán Merino, Juan Francisco
Tutor/a: Lluch Canut, Ma. Teresa
Departament/Institut: Escola Universitària d'Infermeria (Barcelona, Catalunya)
Data de defensa: 13-07-2017
Àrea de coneixement: Ciències de la Salut
Disponible: Tesi

Articles:
Roldan-Merino, J., lluch-Canut, MT., Urpí-Fernández, A., Zabaleta del Olmo, E, Vigo-Oller, O., & Tomás-Sábado, J. (2017). Calidad de vida relacionada con la salud en escolares de Educación Primaria: Estudio transversal. Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria: RIdEC, 10(1), 23-30.

Urpí‐Fernández, A. M., Zabaleta‐Del‐Olmo, E., Montes‐Hidalgo, J., Tomás‐Sábado, J., Roldán‐Merino, J. F., & Lluch‐Canut, M. T. (2017). Instruments to assess self‐care among healthy children: A systematic review of measurement properties. Journal of advanced nursing, 73(12), 2832-2844. 

Urpí-Fernández, A. M., Zabaleta-del-Olmo, E., Tomás-Sábado, J., Tambo-Lizalde, E., & Roldán-Merino, J. F. (2019). Adapting and validating a questionnaire to measure the self-care practices in healthy child population residing in Spain. Atención Primaria.

 

Adaptación al castellano y estudio de fiabilidad y validez de la Escala de Valoración de Competencias Enfemeras en Simulación de Crighton (C-SEI)

Investigador principal: Mariona Farrés
Equip d´investigadors: Esther Insa, Juan Roldán, Bárbara Hurtado, Carles Nebot i M. Dolors Miguel
Entitat organitzadora: COIB
Entitat Finançadora: COIBNúm. d'expedient: PR-1923-14
Finançament: 3.300 €
Data d´inici i acabament: setembre 2014 - desembre 2017.

Farrés Tarafa, M., Miguel Ruiz, D., Almazor, A., Insa, E., Hurtado, B., Nebot, C., ... & Roldán Merino, J. (2015). Simulación clínica en enfermería comunitaria. FEM: Revista de la Fundación Educación Médica, 18, s62-s66

Roldán-Merino, J., Farrés-Tarafa, M., Estrada-Masllorens, J. M., Hurtado-Pardos, B., Miguel-Ruiz, D., Nebot-Bergua, C., ... & Lluch-Canut, M. T. (2019). Reliability and validity study of the Spanish adaptation of the “Creighton Simulation Evaluation Instrument (C-SEI)". Nurse education in practice, 35, 14-20.    

Adaptación transcultural del Cuestionario de Conflictividad Ética-Versión UCIs, al portugués. Nivel de exposición del conflicto ético en profesionales de las UCIs de Portugal

Investigador principal: Anna Falco
Equip investigador: Juan Roldán Merino
Entitat organitzadora: Universitat de Barcelona
Entitat de finançament: Universitat de Barcelona - Convocatòria de Ajudes a la Recerca
Finançament: 2.000€
Data d'inici i fi: 2015 - 2016

Lluch-Canut, T., Sequeira, C., Falcó-Pegueroles, A., Pinho, J. A., Rodrigues-Ferreira, A., Olmos, J. G., & Roldan-Merino, J. (2019). Ethical conflicts and their characteristics among critical care nurses. Nursing ethics, 0969733019857785.

 

Adaptación transcultural y validación del cuestionario W-DEQ al castellano.

Investigador principal: Cecilia Ortega Cejas
Equip d'investigadors: Juan Roldán Merino i Sandra Cabrera
Entitat organitzadora: Hospital Germans Trias i Pujol
Entitat Finançadora: Hospital Germans Trias i Pujol
Finançament: 5.000€
Data d´inici i acabament: 2015 - 2020

Ortega-Cejas, C. M., Roldán-Merino, J., Biurrun-Garrido, A., Castrillo-Pérez, M. I., Vicente-Hernández, M. M., Lluch-Canut, T., & Cabrera-Jaime, S. (2019). Miedo al parto: revisión bibliográfica de los instrumentos de medida. Matronas profesión 2019; 20(2): e36-e42.

Adaptación y validación del cuestionario de requisitos de autocuidado según la Teoría de Enfermería de Dorothea Orem en población hospitalizada diagnosticada de Transtorno Mental Severo-Esquizofrenia.

Investigador principal: Sra M. Teresa Lluch
Equip investigador: Roldán J.; Puig M.; Royo D.; Quílez J.; Pino J. del.; Feria I.;  Foix A.; Selva Fco J.; Moreno A.; Beltrán J.J.M; Herreo M. P.; Argemí M.
Entitat finançadora: Universitat de Barcelona. EU Infermeria.Exp:PREUI09/01
Data d'inici i acabament: 1 de gener 2010 - 31 de desembre 2010 
Financiació: 3.000€

Aplicació d'un nou sistema d'informació sobre serveis de salut mental. Descripció estandaritzada de la provisió i utilització de serveis psiquiàtrics a Espanya.

Investigador principal: Haro J.M.
Equipo investigador:Rodríguez M.J.; Cervilla J.; Roldan Merino J.F.; Serrano A.; Autonell J.; Usall J.; Ochoa S.; Vicens E.; Foix A.
Entitat financiadora: Instituto de Salud Carlos III. Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación. Ministerio de Sanidad y Consumo. Expedient:FIS 97/1298
Data d´inici i finalització: 1 de gener de 2003 - 30 de desembre 2005
Financiació: 35.432,32 euros.

Aplicación del Modelo de Atención centrado en el paciente y la familia en niños ingresados con diagnóstico broncoespasmo agudo Una apuesta por la eficiencia hospitalaria.

Investigador principal: Marta Fernández
Equip d´investigadors: Núria Roca, Rosario Cintora, Gloria Pardina, Mercedes Molina, Inma Palomino, Silvia Rodríguez, Silvia del Valle, Núria Serrallonga, Mariona Fernández de Sevilla i Vanesa Fernández
Entitat organitzadora: Hospital Sant Joan de Déu.
Entitat Finançadora: COIB Núm. d´expedient: PR-2715-12
Finançament: 2.640 €
Data d´inici i acabament: setembre 2011-desembre 2014

Aplicación Proyecto de Investigación-Acción-Participativa. Formación del colectivo de mujeres de origen magrebí en Sant Vicenç dels Horts

Investigadora principal: Laura Martínez Rodríguez
Equip investigació: Rosa Bada Jaime (dir. Fundación Bayt-al-Thaqafa), Amélia Guilera Roche, Ana Pérez Carmona, Judit Boluña, Montse Díaz, Mar Godall, Pilar Guardia, Raúl Mena, Anna Ramio, Conchi Revuelta i Eduardo Ribes. Equip de suport tècnic: Jesús Zamarra.
Entitat finançadora: Campus Docent Sant Joan de Déu
Entitat organitzadora Byat al-Taqhafa/ Campus Docent SJD.
Data inici i finalització: curs setembre 2013- juny 2017
Finançament: 60.000€

Aportacions de les infermeres catalanes a la integració de la infermeria a la universitat.

Investigadores principals: Anna Ramió
Equip investigador: Amèlia Guilera, Roser Valls, Lidia Fernandez i Paola Galvany
Entitat organitzadora: COIB
Entitat finançadora: COIB Exp: 5169/09
Data inici i final: 2009-2012
Pressupost: 4.760 €

Llibre

Anna Ramió, Carme Torres, Amèlia Guilera (Coord). Infermeres pioneres a Catalunya. Del franquisme a la democràcia. Ediciones San Juan de Dios. 

Avaluació d'un programa dissenyat per a l'Atenció Domiciliària d'Infermeria.

Investigador principal: Vicens E.
Equip Investigador: Roldan Merino J.F.; Vazquerizo A.; Foix A.; Farreras P.; Montserrat i Martínez M.
Entitat finançadora: Fundació La Marató TV-3 Expedient: 013210
Data d´inici i acabament: 1 de gener de 2001 30 de desembre de 2004 
Financiació: 23.932,20 euros.

Avaluació de la salut mental positiva de persones amb problemes crònics de la salut atesos en una consulta d'infermeria d'atenció primària.

Investigador principal: Sra M. Teresa Lluch
Equip invetigador: Miguel D.; Puig M.; Sánchez M.A.; Albacar N.; Mantas S.; Roldan J.; Ferré C.; Broncano M.; Gelabert S.; Lleixà MM.; Pulpón A. i Solà M. 
Entitat finançadora: Universitat de Barcelona. Campus de Bellvitge.
Financiació: 1.000€

Data d´inici i acabament: 2012

Lluch-Canut, T., Puig-Llobet, M., Sánchez-Ortega, A., Roldán-Merino, J., Ferré-Grau, C., & Positive Mental Health Research Group. (2013). Assessing positive mental health in people with chronic physical health problems: correlations with socio-demographic variables and physical health status. BMC Public Health, 13(1), 928.

 

Creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques dinamitzadores d'investigació i desenvolupament de transferència de tecnologia per a l'any 2004 (XT).

Investigador principal: Lluch Canut T.
Equip investigador: Roldan Merino J.F.; Foix A.; Sabadell M.; Bertran J.J.; [et al.]
Entitat finançadora: Xarxes temàtiques. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunuya) DURSI. Expedient: 2004XT 00006
Data d´inici i finalització: 1 de gener 2004 al 1 de desembre de 2004 
Financiació: 5.400,00 euros.

Cuidadoras 2.0: efectividad de un programa de apoyo para cuidadoras no profesionales de pacientes crónicos

Investigador principal: Mar Lleixà
Equip d´investigadors: Carme Ferré, Montse Garcia, Teresa Salvado, Cinta Espuny, Virtudes Rodero, Carmen Vives, Juan Roldán, Núria Albacar, Montse Boqué, Montse Martí, Teresa Lluch, Dolors Saavedra i J. Ramon Martínez.
Entitat organitzadora: Universitat Rovira i Virgili
Entitat que finança: FIS Instituto Carlos III. Núm d´expedient: PI12/01224
Data d´inici i data final: gener 2013 - desembre 2015
Finançament: 21.719,50€  

Lleixà Fortuño, M. D. M., García Martínez, M., Lluch Canut, M. T., Roldán Merino, J., Espuny Vidal, C., Ferré Grau, C., & Albacar Riobóo, N. (2015). Diseño de una web 2.0 para cuidadoras de personas con problemas crónicos de salud. Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 47, 149-161

 

Diseño y análisis métrico de una escala para valorar la alimentación oral de los recién nacidos prematuros alimentados por sonda nasográstrica

Investigador principal: Sergio Alonso Fernández
Equip d'investigadors: Juan Francisco Roldán Merino, Sandra Cabrera Jaime, Teresa Lluch Canut i Maria Carmen Ezpeleta Valls. 
Entitat organitzadora: Fundació Infermeria i Societat
Entitat Finançadora: Fundació Infermeria i Societat - Ajudes a projectes de Recerca Infermera. Núm. d'expedient: PR-038-16
Finançament:  3850€
Data d'inici i acabament: 2017 - 2020

Tesis doctoral:
Diseño y análisis métrico de una escala para valorar la alimentación oral de los recién nacidos prematuros alimentados por sonda nasogástrica
Alonso Fernández, Sergio
Director/a: Rodrigo Gonzalo de Liria, Carlos; Roldán Merino, Juan Francisco.
Departament/Institut: Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Infermeria
Data de defensa: 18-09-2017
Àrea de coneixement: Ciéncias de la salud
Disponible: Tesi

Articles:
En curs.
 

 

Disfuncions entre els àmbits de salut i social. Afectació a les xarxes d'atenció a les persones sense llar, a la salut mental i a la drogodependència.

Investigadora principal: Dra. Núria Roca i Caparà
Equip d’investigadors: Dr. Joan Uribe, Carme Vega, Anna Pérez
Entitat finançadora: Departament de salut. Generalitat de Catalunya
Entitat organitzadora: Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Inici: setembre 2010. Final: febrer 2011
Finançament: 18.000 euros

Efectividad de un programa de intervención psicosocial enfermera para potenciar la agencia de autocuidado y la salud mental positiva en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión

Investigador principal: Montserrat Puig Llobet
Equip d'investigadors: Mónica Tania Anguita Amador, Miguel Angel Hidalgo Blanco, Maria Teresa Lluch Canut, Maria Dolores Llobera Serentil, M. Carmen Martín Cervilla, M. Dolores Miguel Ruiz, M. Carmen Moreno Arroyo, Victoria Morin Fraile, M. Carmen Pallares Ajarque, Cristina Rodrigo Duran, Núria Rodriguez Avila, Juan Roldán Merino i M. Aurelia Sánchez Ortega.
Entitat organitzadora: Fundació Infermeria i Societat
Entitat Finançadora: Fundació Infermeria i Societat - Ajudes a projectes de Recerca Infermera. Núm. d´expedient: PR-029-16
Data d'inici i acabament: 2017-2020

Efectivitat d'un programa per a fomentar la Salut Mental Possitiva mitjançant la Web i APP "Cuidadoras Crónicos". Assaig Clínic

Investigador principal: Carme Ferre
Equip investigador: Juan Roldán, Dolors Miguel, Jose Ramon Martínez, Maria Teresa Lluch, Maria Aurelia Sánchez, Maria Amalia Morro, Montserrat Bloque, Maria del Mar Lleixa, Albacar Rioboo, Montserrat Puig, Anna Marta Falco, Gerard Mora, Maria Ferre, Jael Lorca, Belen Vargas, Monica Mulet.
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad - Instituto de Salud Carlos III
Dates d'inici i fi: 2017 - 2020

Ferré-Grau, C., Raigal-Aran, L., Lorca-Cabrera, J., Ferré-Bergadá, M., Lleixà-Fortuño, M., Lluch-Canut, M. T., ... & Albacar-Riobóo, N. (2019). A multi-centre, randomized, 3-month study to evaluate the efficacy of a smartphone app to increase caregiver’s positive mental health. BMC public health, 19(1), 888.

 

Efectivitat d'una intervenció integral estructurada per afavorir l'autocora i millorar la qualitat de vida en persones amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) - Assaig Clínic Aleatori

Investigador principal: Maite López Luque
Equip d'investigadors: Dolors Miguel Ruiz i Adrià Almazor Sirvent
Entitat Finançadora: COIB - Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona
Finançament: 3.410€
Data d/inici i acabament: 2017 - 2020

El diari reflexiu com a mètode docent per a l'adquisició de les competències professionals en infermeria

Investigadora principal: Núria Roca
Equip investigador: Carme Vega, Marina Heredia, Bárbara Hurtado, Esther Insa, M. José Morera, Àngels Pedrola i Júlia Roura.
Entitat organitzadora: Campus Docent Sant Joan de Déu. Fundació Sant Joan de Déu
Data d´inici i acabament: 2008-2011.

El Pla d'acció tutorial als estudis de Grau en Infermeria.

Investigador principal: Dra. Núria Roca
Equip investigador: Dr Juan Roldán, Sra Dolores Miguel i Sra Olga Rodrigo. Grup de Recerca en Infermeria, Educació i Societat (GIIES)
Entitat organitzadora: Campus Docent Sant Joan de Déu, Fundació privada.
Entitat finançadora: Fundació per a la recerca Sant Joan de Déu
Data d´inici i finalització: Febrer 2013 - Desembre 2015
Finançament: 6000€

Caparà, N. R., Pomarede, M. J. M., Merino, J. R., & Jofre, A. R. (2016). Trabajo Final de Grado y Plan de Acción Tutorial en el curriculum del Grado en Enfermería. Diseño, desarrollo y evaluación. Enfermería Global, 15(2), 143-156.

Roldán-Merino, J., Roca-Capara, N., Miguel-Ruiz, D., & Rodrigo-Pedrosa, O. (2019). Development and psychometric properties of the assessment questionnaire for the process of the tutorial action plan. Nurse education today, 76, 109-117.

Roldán-Merino, J., Miguel-Ruiz, D., Roca-Capara, N., & Rodrigo-Pedrosa, O. (2019). Personal tutoring in nursing studies: A supportive relationship experience aimed at integrating, curricular theory and professional practice. Nurse education in practice, 37, 81-87.

 

Enfermedad mental y estigma social en Santo Domingo Piura. Una visión antropológica.

Investigador principal: Dra. Núria Roca.
Equip d'investigadors: Carme Vega, Tomàs Alacid.
Entitat de finançament: Campus Docent Sant Joan de Déu y Fundació Sant Joan de Déu.
Inici investigació: juny 2015. Final investigació: desembre 2017

Estudi multicèntric de l'ús i l'utilitat de les Taxonomies Infermeres en Unitats d'Hospitalització Psiquiàtrica

Investigador principal: Sra. Mercedes Ugalde Apalategui
Equip investigador:Lluch Canut T.; González Gutierrez R.M.; Murua Navarro F.; Cadena Caballero R.; Martínez Masegosa E.; Atienza Rodríguez E.; Alonso Durana I.; Balaguer Sancho J.; Bourza Pita R.; Cabellos García M.I.; García Carrascosa R.; Honrubia Pérez M.; Márquez Romero M.I.; Rigol Cuadra A.; Roldán Merino J.F.; Sabater Mateu P.; Sanchez Linares A.; Sierra García M.; Vilchez Esteve M.C.
Entitat finançadora: Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS). Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud (Plan Nacional de I+D+I 2004-2007). Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo.Expedient: PI05/90132
Data inici i acabament: 1 de gener 2006 - 30 de desembre de 2006
Financiació: 20.500,00 euros (24.395,00 euros amb marge).

Estudio de fiabilidad y validez de la escala ERA en pacientes hospitalizados diagnosticados de esquizofrenia

Investigador principal: Dr. Juan Fco Roldán Merino
Equip investigador: Quilez J.; Pino J. del ; Feria I.; Lluch T.; Puig M.; Royo D.; Herrero MP.;  Argemí M.; Selva Fco J.;  Moreno A.: Beltran J.J.
Entitat finançadora: COIB. Exp:PR-5170/09
Data inici i finalització: 1 de gener de 2010 - 31 de desembre 2012
Financiació total del projecte: 4.400€

Tesi doctoral: Dolors Miguel

Roldán‐Merino, J., Miguel‐Ruiz, D., Lluch‐Canut, M. T., Puig‐Llobet, M., Feria‐Raposo, I., QuestERA Working Group, ... & Bogas, J. L. (2017). Psychometric Properties of S elf‐C are R equisites S cale (SCRS‐h) in Hospitalized Patients Diagnosed With Schizophrenia. Perspectives in psychiatric care, 53(1), 16-28.
 

Estudio de la salud mental desde una perspectiva positiva

Investigador principal: Montserrat Puig Llobet 
Equip d'investigadors: M. Teresa Lluch, Susana Mantas, Dolors Juvinya, Juan Roldán, Anna Falco, Irma Casas, Dolors Miguel i Nuria Albacar
Entitat organitzadora: EU Infermeria UB
Entitat Finançadora: Núm. d´expedient: PREU14/05
Finançament:2.000 €
Data d´inici i acabament: 2015- 2016

Estudio sobre las actitudes y comportamientos adheridos a los valores institucionales de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, provincia de Aragón-San Rafael.

Investigadora principal: Anna Ramió, Amèlia Guilera i Laura Martínez
Equip investigador: Olga Balcells, Anna Pérez, Marta Callarisa, Rosa M. Gaya, Laura Serradesanferm, Anna Cano, Dolores Royo, Luis Marzo, Mercé Puig-Pey i Silvia Escorihuel
Entitat organitzadora: Campus Docent Sant Joan de Déu.
Entitat finançadora: Fundació Sant Joan de Déu. Exp: OLP00035
Data d'inici i final: 2012-2017
Finançament: 24.360€

Evaluació de la eficàcia d'un programa dissenyat per a l'Atenció Domiciliària d'Infermeria.

Investigador principal: Dr.Juan Fco. Roldán Merino
Equip investigador: Quilez J.; Foix A.; Farreras P.; Zamora M.; Vaquerizo A.; Montserrat M.; Santos A.; Ochoa S.
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III. Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación. Ministerio de Sanidad y Consumo.Expedient: PI021551
Data d´inici i finalització: 30 de desembre de 2002 - 30 de desembre de 2006
Financiació: 36.570,00 euros.

Evaluación del pensamiento crítico en profesionales enfermeros de hospitalización, según el modelo circular de Alfaro-Lefevre

Investigador principal: Esperanza Zurigel
Equip d´investigadors: M. Teresa Lluch, Anna Falcó, Sandra Agustino, M. Carmen Gomez i Juan Roldán
Entitat organitzadora: COIB
Entitat Finançadora: COIBNúm. d´expedient: PR-1820-14
Finançament: 7.260 €
Data d´inici i acabament: setembre 2014-desembre 2016.
 

Zuriguel Perez, E., Lluch Canut, M. T., Falco Pegueroles, A., Puig Llobet, M., Moreno Arroyo, C., & Roldan Merino, J. (2015). Critical thinking in nursing: Scoping review of the literature. International journal of nursing practice, 21(6), 820-830.

Zuriguel‐Pérez, E., Falcó‐Pegueroles, A., Roldán‐Merino, J., Agustino‐Rodriguez, S., Gómez‐Martín, M. D. C., & Lluch‐Canut, M. T. (2017). Development and psychometric properties of the nursing critical thinking in clinical practice questionnaire. Worldviews on Evidence‐Based Nursing, 14(4), 257-264.

Zuriguel-Pérez, E., Falcó-Pegueroles, A., Agustino-Rodríguez, S., del Carmen Gómez-Martín, M., Roldán-Merino, J., & Lluch-Canut, M. T. (2019). Clinical nurses's critical thinking level according to sociodemographic and professional variables (Phase II): A correlational study. Nurse education in practice, 102649.

Zuriguel‐Pérez, E., Lluch‐Canut, M. T., Agustino‐Rodríguez, S., Gómez‐Martín, M. D. C., Roldán‐Merino, J., & Falcó‐Pegueroles, A. (2018). Critical thinking: A comparative analysis between nurse managers and registered nurses. Journal of nursing management, 26(8), 1083-1090.


 

Fills i filles de famílies immigrants a Catalunya: gestió de la interculturalitat per a la cohesió social.

Investigadora principal: Dra. Carlota Solé Puig
Equip d’investigadors: Dra. Núria Roca, Dra Sònia Parella, Dr. Jordi Pàmies, Dra. Marta Bertrán, Dra Beatriz Ballestín, Dra. Maribel Ponferrada, Sra. Carme Vega i membres del CER Migracions UAB.
Entitat d'adscripció: CER-M, Universitat Autònoma de Barcelona
Entitat finançadora: Ajuts a la Recerca RecerCaixa 2011 E
Data d´ inici i final: 17 novembre 2011 - 31 desembre 2013
Finançament: 71.481,18€

Fills i filles immigrades als països rics: informe 2010 sobre el cas de Catalunya al context de la Unió Europea.

Investigadora principal: Dra. Silvia Carrasco i Pons.
Equip investigador: Dra Beatriz Ballestín, Dr Abel Beremenyi, Dra Elisenda Casañas, Dra Núria Roca, Sra Cristina Molins. Doctorants col·laboradors: Sra Laia Narciso i Sr Àlex Paniagua.
Projecte ARAFI 2010. Expedient 00032. AGAUR.
Inici: 2010. Final 2012.
Finançament: 20.000 euros

Immaduresa fisiològica del nadó: Estudi multi-fase amb mètode mixt.

Investigador principal: M. Eulalia Juve
Equip d´investigadors: Bárbara Hurtado, Núria Fábrega, Pilar Delgado, Miguel Bàrberà, Rosa Garcia, Trinidad Castro i Montse Martínez.
Entitat organitzadora: COIB
Entitat Finançadora: COIB Núm. d´expedient: PR-1806-13
Finançament: 2.662 €
Data d´inici i acabament: gener 2014-desembre 2016. 

 

Juvé-Udina, M. E., Fabrellas-Padrés, N., Delgado-Hito, P., Hurtado-Pardos, B., Martí-Cavallé, M., Gironès-Nogué, M., ... & Alonso-Fernandez, S. (2015). Newborn physiological immaturity: a concept analysis. Advances in neonatal care, 15(2), 86.

Martínez-Alarcón, L., Ríos, A., Santainés-Borredá, E., Agras-Suarez, M. C., Cañadas-De la Fuente, G. A., Hurtado-Pardos, B., ... & Soto-Ruíz, M. N. (2019, November). Nursing Students’ Knowledge About Organ Donation and Transplantation: A Spanish Multicenter Study. In Transplantation Proceedings (Vol. 51, No. 9, pp. 3008-3011).

Martínez‐Alarcón, L., Ríos, A., Santainés‐Borredá, E., Agras‐Suarez, M. C., Cañadas‐De la Fuente, G. A., Hurtado‐Pardos, B., ... & Redin‐Areta, M. D. (2019). Student nurses at Spanish universities and their attitude toward xenotransplantation. Xenotransplantation, e12507.

 

Impact of programme of Web 2.0-based helping relationship for promoting mental health and wellbeing in your people

Investigador principal: Maria Pilar Montesó

Equip investigador: Juan Roldán
Entitat organitzadora: Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
Entitat Finançadora: Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) - Grants for the preparation of international projects at URV. Núm. d'expedient: 2016EXIT-01
Finançament: 4972.77€
Data d'inici i acabament: gener 2016 - desembre 2017

Infermeres catalanes a la Guerra Civil espanyola

Investigadora principal: Roser Valls
Equip investigador: Anna Ramió, Carme Torres, Aurora Roldán, Virtudes Rodero, Carmen Vives, Almerinda Domingo i Carmen Dominguez-Alcón.
Entitat organitzadora: Grup FEBE
Entitat finançadora: AGAUR:AREM 2005
Dates d´inici i finalització: 2005-2008

Va donar lloc a la publicació: Valls R., Ramió A. i Dominguez-Alcón C. Infermeres catalanes a la Guerra Civil espanyola. Barcelona : Publicacions de la Universitat de Barcelona; 2008. ISBN

Influència de les intervencions infermeres en l'adherència al tractament amb fàrmacs antituberculosos en la població pediàtrica.

Investigador principal: Eva M. Guix
Equip d'investigadors: Bárbara Hurtado, Librada Rozas, Isaac Moll, Xavier Bernández, Juan M. Estrada, Enriqueta Force i Antoni Noguera
Entitat organitzadora: COIB
Entitat Finançadora: COIB. Núm. d´expedient: PR-1819-13
Finançament: 2.662€
Data d´inici i acabament: gener 2014-desembre 2016.

International Researchers Group of Mental Health Nursing Care

Investigador principal: Juan Francisco Merino-Roldan
Equip d'investigadors: Dr. Carlos Sequeira i Dr. Jose Carlos Carvalho (Universidad de Porto), Dr. Luis Sa (Universidade Catolica Portugues do Porto), Dra. Elauine Antunes i Dra. Geilsa Soraia Cavalcanti (Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Rio de Janeiro), Dra. M. Teresa Lluch, Dra. Montserrat Puig i Dra. Anna Falcó (Universitat de Barcelona) i Dra Carme Ferre, M. del Mar Lleixà i Pilar Montesó (Univesitat Rovira i Virgili de Tarragona). Dolores Miguel (CDSJD), Barbara Hurtado Pardos (CDSJD).
Entitat organitzadora: Universitat de Barcelona, Univesitat Rovira i Virgili de Tarragona, Universidade de Porto i Universidade Católica Portuguesa do Porto.
Entitat Finançadora: Campus Docent-Fundació Privada Núm. d'expedient: PCP 00132
Finançament: 3.900 € Pressupost total 3.900 €
Data d'inici i acabament: 2013 - 2020

Sequeira, C., Carvalho, J. C., Sampaio, F., Sá, L., Lluch-Canut, T., & Roldán-Merino, J. (2014). Avaliação das propriedades psicométricas do Questionário de Saúde Mental Positiva em estudantes portugueses do ensino superior. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, (11), 45-53.

Roldán‐Merino, J., Lluch‐Canut, M. T., Casas, I., Sanromà‐Ortíz, M., Ferré‐Grau, C., Sequeira, C., ... & Puig‐Llobet, M. (2017). Reliability and validity of the positive mental health questionnaire in a sample of Spanish university students. Journal of psychiatric and mental health nursing, 24(2-3), 123-133.

Pardos, B. H., Canut, M. T. L., Casas, I., Sequeira, C., Llobet, M. P., & Merino, J. R. (2018). Evaluación de la fiabilidad y validez del cuestionario de salud mental positiva en profesores universitarios de enfermería en Cataluña. Revista de enfermería y salud mental, (9), 5-17.

Sequeira, C., Carvalho, J. C., Sampaio, F., Sá, L., Lluch-Canut, T., & Roldán-Merino, J. (2014). Evaluation of the psychometric properties of the positive mental health questionnaire in Portuguese higher education students. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, 11, 45-53.

Mantas Jiménez, S., Juvinyà i Canal, D., Bertran i Noguer, C., Roldán-Merino, J., Sequeira, C., & Lluch Canut, M. T. (2015). Avaliação da saúde mental positiva e sentido de coerência em profissionais de saúde mental. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, (13), 34-42.

Albacar-Ribóo, N., Lleixá-Fortuño, M., Lluch Canut, M. T., Sequeira, C., Carvalho, J. C., & Roldan- Merino, J., (2015). Propriedades psicométricas da versão de auto preenchimento" Self-Care Requisites Scale" em cuidadores de doentes mentais. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, (13), 53-60.

Hurtado-Pardos, B., Moreno-Arroyo, C., Casas, I., Lluch-Canut, T., Lleixà-Fortuño, M., Farrés-Tarafa, M., & Roldán-Merino, J. (2017). Positive Mental Health and Prevalence of Psychological Ill-Being in University Nursing Professors in Catalonia, Spain. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 55(7), 38-48.

Sequeira, C., Carvalho, J. C., Gonçalves, A., Nogueira, M. J., Lluch-Canut, T., & Roldán-Merino, J. (2019). Levels of Positive Mental Health in Portuguese and Spanish Nursing Students. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 1078390319851569.

Mantas Jiménez, S., Juvinyā Canal, D., Bertran i Noguer, C., Roldán Merino, J. F., Sequeira, C., & Lluch Canut, M. (2015). Evaluation of positive mental health and sense of coherence in mental health professionals. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, 2015, num. 13, p. 34-42.

Puig Llobet, M., Rodríguez Ávila, N., Lluch Canut, M., Arroyo, M., Carmen, M., Roldán-Merino, J., ... & Montesó Curto, P. (2015). Quality of life and care burden among informal caregivers of elderly dependents in Catalonia. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, 2015, vol. 2015, num. 14, p. 9-14.

Puig Llobet, M., Ferré Grau, C., Rodríguez Ávila, N., Lluch Canut, M., Arroyo, M., Carmen, M., ... & Roldán-Merino J. (2017). La calidad de vida según la vivencia de los mayores dependientes y sus cuidadores. Revista Española de Enfermería de Salud Mental, 2017, num. 2, p. 4-10.
 

Intervención enfermera círculos de diálogo para la disminución de la sobrecarga de cuidadores de pacientes crónicos complejos y enfermedad crónica avanzada

Investigador principal: Jose Tinoco
Equip d'investigadors: Teresa Lluch, Montserrat Puig, Juan Roldán, Miguel Angel Hidalgo, Carmen Moreno 
Entitat organitzadora: COIB
Entitat Finançadora: Infermeria i Societat
Finançament: 
Data d´inici i acabament: gener 2020-desembre 2022.
 

Investigació en Serveis Sanitaris per a la presa de decisions en el Sistema Nacional d'aplicació pràctica a les llistes d'espera.

Investigador principal: Haro J.M.
Equip investigador: Foix A.; Cervilla J.; Serrano A.; Usall J.; Ochoa S.; Roldan Merino J.F.;  Autonell J.; Rodríguez M.J.; Dolz M.; Martinez F.
Entitat finançadora: Red IRYSS Núm. expedient:Go3/202
Data d´inici i finalització: 1 de gener de 2003 - 30 de desembre 2005
Financiació: 24.831,89 euros.

L'exercici lliure de la professió infermera a Catalunya.

Investigadores principals: Anna Ramió i Carmen Dominguez
Equip investigador: Miriam Montaner
Entitat organitzadora: COIB
Entitat finançadora: COIB
Data inici i final: 2008-2010
Va donar lloc a la publicació: Domínguez-Alcón C. i Ramió A. L'exercici lliure de la professió infermera a Catalunya. Barcelona : Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona; 2010 ISBN 84-934258-3-4

L'hospitalitat com a valor. Significats i construcció en els alumnes del Campus Docent Sant Joan de Déu.

Investigadores principals: Amèlia Guilera i Laura Martínez.
Equip investigador: Mar Godall, M.José Morera, Ana Merino, Ana Ramió, Júlia Roura i Judit Boluña.
Entitat organizadora: Campus Docent Sant Joan de Déu.
Entitat finançadora: Campus Docent Sant Joan de Déu. Exp: PCP00099
Data d'inici i final: setembre 2012 - setembre 2017
Financiació: 8.600€

La calidad de los cuidados en salut mental: adaptación transcultural de la batería de escalars "Quality of Pyschiatric Care" y validación de las escalas en castellano"

Investigador principal: Sara Sánchez Balcells
Equip d´investigadors: Marta Callarisa Roca, Nathalia Rodríguez Zunino, Montserrat Puig Llobet, M. Teresa Lluch Canut, Juan Francisco Roldán Merino i Alexandrina Foix Sanjuan
Entitat organitzadora: Fundació Infermeria i Societat
Entitat Finançadora: Fundació Infermeria i Societat - Ajudes a projectes de Recerca Infermera Núm. d'expedient: PR-011-16
Finançament: 2585€
Data d´inici i acabament: 2017 - 2020

Sanchez‐Balcells, S., Callarisa Roca, M., Rodriguez‐Zunino, N., Puig‐Llobet, M., Lluch‐Canut, M. T., & Roldan‐Merino, J. F. (2018). Psychometric properties of instruments measuring quality and satisfaction in mental health: A systematic review. Journal of advanced nursing, 74(11), 2497-2510.

 

 

La implantación de la enfermera primaria o referente en una entidad de oncología-hematología pediátrica a través de un proceso de investigación acción participativa.

Investigador principal: Núria Roca Caparà
Equip investigador: Emma Gómez Fernández i Laura Lahuerta Valls.
Entitat organizadora: Fundació Infermeria i Socitat
Entitat de finançament: Fundació Infermeria i Societat - Ajudes a projectes d'Investigació Infermera.
Núm. d'expedient: PR-008-16
Finaçament: 3080€
Data d'inici i fi: 2017- desembre

La infermeria als hospitals barcelonins durant la Segona República i la Guerra Civil Espanyola (1932-1938)

Investigador principal: Carmen Torres
Equip investigador: Anna Ramió i Glòria Gallego.
Finançament: sense
Data d'inici i finalització: 2018-2020

La influencia del pensamiento de E. Lévinas en las teorías del cuidado de Watson y Colliere

Investigador principal: Antonio Vázquez Sellán, Prof. Adjunt Centre Universitari San Rafael-Nebrija
Equip investigador: David Lorenzo Izquierdo i altres.
Entitat organitzadora: Grup d'Investigació RICERCARE (Fundación San Juan de Dios, Madrid
Entidad Finançadora: Fundación San Juan de Dios, Madrid.
Convocatòria: Grups i porjectes d'investigació reconeguts per la Fundación San Juan de Dios (Madrid) 2016
Financiación: sense
Data d'inici: juny 2016

La movilidad del alumnado y su impacto en la escolarización en la región metropolitana de Barcelona: tipos, procesos y tendencias.

Investigadora principal: Sílvia Carrasco i Pons
Equip d’investigadors: Dr. Jordi Pàmies, Dr. Abel Bereményi, Dra. Marta Bertrán, Dra Beatriz Ballestín, Dra. Maribel Ponferrada, Dra. Núria Roca, Sra. Cris Molins, Sra. Rita Villà (Grup de recerca EMIGRA). Departament d’Antropologia social i cultural. Universitat Autònoma de Barcelona
Entitat finançament: Ministerio de Economía y competitividad.
Referència: CSO2012-34285. Classificació A. Resolució setembre 2012 I+D
Inici i final de la recerca: gener 2013 - desembre 2017
Finançament 60.000 euros

La vida medicada. Políticas sanitarias, consumo de antidepresivos y mundos vitales de los jóvenes catalanes

Investigador principal: Dr. Ángel Martínez Hernáez; Universitat Rovira i Virgili.
Equip d’investigadors Angel Martinez Hernaez, Martin Correa-Urquiza Vidal; Maria Antonia Martorell Poveda; Sandra Noemi Cucurullo de Caponi; Eva Marxen; Mª del Carmen Vega Monteagudo; Susan M. di Giacomo; Ricardo Burg Ceccim; Natalia Lledo Carceller Maicas, Leticia Medeiros Ferreira; Arturo Alvarez Roldan; Susana Ramirez Hita; Joan Muela Ribera; Jorge Marfa Vallverdu, Francisco Javier Ortega Guerrero, Walter Ferreira de Oliveira, Kenneth Rochel de Camargo; Martha Romero Mendoza
Entitat que finança: Ministerio de Economia y Competitividad. Núm. d’expedient: CS02012-33841
Data d’inici:2013 
Data d’acabament: 2014
Finançament: 17.500 €

Ley natural y deberes éticos hacia la persona en estado vegetativo

Investigador principal: David Lorenzo Izquierdo
Entitat organitzadora: Institut Borja de Bioètica
Entitat finançadora: Institut Borja de Bioètica
Convocatòria: Beques d'investigació del Institut Borja de Bioètica 2015
Finançament: 3000€
Data d'inici i d'acabament: juny 2015 - desembre 2017

L’acció social des de les entitats d’Església. El seu paper en la cohesió social a Catalunya.

Investigadors principals: Rosa Coscolla i Marina Aguilar
Equip investigadors: Àngel Belzunegui, Enric Benavent, Laura Martínez, Dra. Núria Roca
Entitat finançament: Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Govern i Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya.
Entitat organitzadora: Fundació Pere Tarrés. Col·laboració Campus Docent Sant Joan de Déu
Financiació: 30.534,5 €
Data inici i finalització: juny 2012-2015

Mejorando la relación terapéutica en los cuidados enfermeors a través de la evidencia una investigación-acción participativa en unidades de agudos de psiquiatría

Investigador principal: Antonio Rafael Moreno
Equip d´investigadors: M. Pilar Montesó, Pilar Delgado, Rosa Aceña, Regina Carreras, J. Manel Leyva, M. Teresa Lluch, Raquel Suarez i Juan Roldán
Entitat organitzadora: COIB
Entitat Finançadora: COIB Núm. d´expedient: PR-1915-14    
Finançament:  5.489€
Data d'inici i acabament: desembre 2014- 2017 

Moreno-Poyato, A. R., Montesó-Curto, P., Delgado-Hito, P., Suárez-Pérez, R., Aceña-Domínguez, R., Carreras-Salvador, R., ... & Roldán-Merino, J. F. (2016). The therapeutic relationship in inpatient psychiatric care: A narrative review of the perspective of nurses and patients. Archives of Psychiatric Nursing, 30(6), 782-787.

Moreno-Poyato, A. R., Delgado-Hito, P., Suárez-Pérez, R., Leyva-Moral, J. M., Aceña-Domínguez, R., Carreras-Salvador, Roldan-Merino, J., Lluch-Canut, M. & Montesó-Curto, P. (2017). Implementation of evidence on the nurse-patient relationship in psychiatric wards through a mixed method design: study protocol. BMC nursing, 16(1), 1.

Moreno-Poyato, A. R., Delgado-Hito, P., Suárez-Pérez, R., Lluch Canut, M., Roldan-Merino.J., & Montesó Curto, P. (2018). Improving the therapeutic relationship in inpatient psychiatric care: assessment of the therapeutic alliance and empathy after implementing evidence-based practices resulting from participatory action research. Perspectives in Psychiatric Care, 2018, vol. 54, num. 2, p. 300-308.

Roviralta‐Vilella, M., Moreno‐Poyato, A. R., Rodríguez‐Nogueira, Ó., Duran‐Jordà, X., & Roldán‐Merino, J. F. (2019). Relationship between the nursing practice environment and the therapeutic relationship in acute mental health units: A cross‐sectional study. International journal of mental health nursing.

 

Necesidades espirituales de las personas enfermas en la última etapa de sus vidas

Investigadora principal: Anna Ramió
Entitat organitzadora: Campus Docent Sant Joan de Déu
Entitat finançadora: Fundació Sant Joan de Déu
Finançament: 2.000 €
Data inici i final: 2005-2008

Va donar lloc a la publicació: Ramió A. [coord.] Necesidades espirituales de las personas enfermas en la última etapa de sus vidas. Madrid : PPC; 2009 ISBN 84-288-2151-3

Percepción de los estudiantes de Grado de Enfermería del proceso de aprendizaje en las prácticas clínicas en Atención Primaria

Investigador principal: Adrià Almazor
Equip d'investigadors: Dolors Miguel Ruiz, Juan Roldán Merino, Bárbara Hurtado Pardos, Anna Huguet Miguel, Mª Carmen Moreno Arroyo, Anna Maria Escofet Roig
Entitat organitzadora: Fundació Infermeria i Societat
Entitat Finançadora: Fundació Infermeria i Societat - Ajudes a projectes de Recerca Infermera COIB Núm. d'expedient: PR-305/18
Finançament: 2.300€
Data d'inici i acabament: octubre 2018 -  desembre 2021

Propostes d’actuació per a una millor coordinació entre els àmbits d’acció social i salut amb persones en situació de sense llar, persones amb problemes de drogodependències i persones amb problemes de salut mental.

Investigadora principal: Dra. Núria Roca i Caparà
Equip d’investigadors: Dr. Joan Uribe, Carme Vega, Anna Pérez
Entitat finançadora: Departament de salut. Generalitat de Catalunya
Entitat organitzadora: Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Any realització: 2012
Finançament: 7500 euros

The emotional distress of adolescents: lyfestyles, mental health, and lay strategies used in managing adversity

Investigador principal: Dr. Ángel Martínez Hernáez; Universitat Rovira i Virgili.
Equip d’investigadors: Á. Martínez Hernáez; Susan M. di Giacomo; M. Antonia Martorell; Carmen Vega Monteagudo; José Moya Ollé; Marcio Mariath Belloc, Martin Correa-Urquiza Vidal; Arturo Márquez Jr.; Eva Marxen i Karol Veiga.
Entitat finançadora: Fundació Marató TV3.
Data d’inici i data d’acabament: 2009-2013

Validació d'un qüestionari de requisits d'autocura per a pacients amb trastorns mentals severs segons el model d'infermeria de Dorothea Orem

Investigador principal: Dr.Juan Fco. Roldán Merino
Equip investigador: Issufo Jetha C.; Lluch Canut T.; Menarguez Alcaina M.; Ramió Jofrè A.; Sabadell Gimeno M.; Foix Sanjuan A.; Royo Arán M.D.
Entitat finançadora:Instituto de Salud Carlos III. Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación. Ministerio de Sanidad y Consumo. Expedient PI05187
Data d´inici i finalització: 1 de gener 2006 - 30 de juny 2009
Financiació: 96.390,00 euros.

Roldán‐Merino, J., Lluch‐Canut, T., Menarguez‐Alcaina, M., Foix‐Sanjuan, A., Haro Abad, J. M., & QuestERA Working Group. (2014). Psychometric Evaluation of a New Instrument in S panish to Measure Self‐Care Requisites in Patients With Schizophrenia. Perspectives in psychiatric care, 50(2), 93-101.

 

Validación al castellano del cuestionario de Sensibilidad Moral de Lützen et al. (Moral Sensitivity Questionnaire) en estudiantes de Grado y estudiantes de Postgrado de Enfermería

Investigador principal: Maria Jimenez
Equip d'investigadors: Isabel Font Jiménez, Leticia Bazo Hernández, Bárbara Hurtado Pardos, Ainoa Biurrun Garrido, Juan Roldán Merino.
Entitat organitzadora: Fundació Grifolls
Entitat Finançadora: Fundació Grifolls
Finançament: 5000 €
Data d´inici i acabament: gener 2019-desembre 2021.

Validación al español del cuestionario de vivencia de parto: “Questionnaire d’Evaluation du Vécu de l’Accouchement, par voie-basse ou par césarienne (QEVA)

Investigador principal: Ainoa Biurrun
Equip d'investigadors: Barbara Hurtado, Carmen Jerez, M. Morera, Carlos Nebot, Juan Roldán
Entitat organitzadora: FUNDACIÓN MUSTELA
Entitat Finançadora: PREMIOS FUNDACIÓN MUSTELA 2019
Finançament: 6000€
Data d´inici i acabament: gener 2019-desembre 2021.

Validación del cuestionario de Evaluación del Pensamiento Crítico en la Práctica Enfermera “Nursing Critical Thinking in Clinical Practice Questionnaire” (N-CT-4 Students) en estudiantes de Grado de enfermería: estudio multicéntrico

Investigador principal: Esperanza Zuriguel
Equip d'investigadors: Teresa Lluch, Montserrat Puig, Olga Mestres, Mariela Patricia, Adria Almazor, Ainoa Biurrun, Juan Roldán, Luis Basco 
Entitat organitzadora: COIB
Entitat Finançadora: Infermeria i Societat
Finançament: 3685 €
Data d´inici i acabament: gener 2020 - desembre 2022.