Manual de qualitat i medi ambient

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

En el Manual de Qualitat i Medi Ambient del Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada es descriu el sistema de qualitat i medi ambient implantat a l’organització i té com a objectiu orientar cap a la satisfacció del destinatari del nostre servei, la prevenció de la contaminació i garantir els requisits que li siguin aplicables. Així mateix, s’orienta cap a la millora continuada de l’organització, la millora del comportament ambiental i la prevenció de les no-conformitats. També dóna resposta als requeriments de l’AUDIT i del Departament d’Educació.

El nostre sistema de qualitat i medi ambient segueix els models descrits per la norma ISO 9001/2015:

  • La definició dels objectius i la política de qualitat de l’organització.
  • La descripció i la interrelació dels processos més importants.
  • L’estructura organitzativa.
  • El sistema documental: del Manual de Qualitat i Medi Ambient, processos, procediments, instruccions de treball, etc. del mateix sistema de qualitat i medi ambient els processos que integren l’activitat pròpia del Campus Docent Sant Joan de Déu Fundació Privada.

Amb la finalitat d’assegurar que els continguts d’aquest manual són entesos, aplicats i actualitzats per a tots els nivells de l’organització, es posa a disposició del personal.

Aquest manual és de caràcter públic.