Mecanismes de defensa de l’estudiant

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

La Comissió de Qualitat és la responsable de definir els canals de comunicació de les al·legacions, reclamacions i suggeriments, modificar-los, suprimir-los i/o millorar-los.

El Campus Docent Sant Joan de Déu té a disposició de tots els grups d’interès, i concretament dels estudiants, uns canals de comunicació d’incidències, reclamacions i suggeriments.  

Aquests canals són els següents:

  • Full d’incidències i no conformitats a Secretaria.
  • Link de contacte a la web del Campus Docent Sant Joan de Déu.
  • Hores de reunions disponibles amb la Cap d’Estudis i la Secretària Docent.
  • Hores de reunions de tutoria.
  • Claustres.
  • Junta d’Escola.

La comunicació als estudiants es realitza en les sessions informatives en el procés de matriculació, sessions d’acollida al començament de curs i en els actes d’elecció de delegats i Juntes d’escola.

És responsabilitat de la Responsable d'administració i finances i Serveis Generals centralitzar la informació derivada de les al·legacions, reclamacions i suggeriments i presentar-les a la Comissió de Qualitat perquè s’analitzin i, juntament amb les parts afectades, aportar les solucions que permetin resoldre les causes del problema detectat. Aquesta anàlisi de les incidències detectades es realitza mensualment en una reunió de Comissió de Qualitat. L’objectiu és valorar la incidència, aportar accions correctives i fer seguiment de les incidències i accions de reunions anteriors.

La Responsable d'administració i finances i Serveis Generals genera un registre de totes les incidències comunicades per tal que la Comissió de Qualitat faci una anàlisi global de tota la informació i pugui detectar problemes comuns o relacionats. L’anàlisi global d’aquesta informació es fa anualment i queda registrada a E.2-O-2 l’acta de revisió del sistema que realitza la direcció.