Política de qualitat i medi ambient

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent Sant Joan de Déu és un centre que forma part de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Està adscrit a la Universitat de Barcelona, amb una trajectòria exemplar i de referència dins de la seva comunitat educativa. El Campus Docent Sant Joan de Déu està reconegut pel Departament d’Educació per impartir cicles formatius de grau mitjà i superior.

La nostra Política de Qualitat i Medi Ambient ha estat i estarà sempre, d’acord amb donar resposta a les expectatives i necessitats educatives dels nostres estudiants/alumnes, en funció de les necessitats sanitàries i socials, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei i la prevenció de la contaminació.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat i medi ambient garanteix el compliment d’aquest objectiu, el qual contempla com a referents:

  • Els principis i valors de l’Orde de Sant Joan de Déu que constitueixen el marc referencial on es desenvolupa la nostra funció educativa.
  • La dimensió personal de l’estudiant/alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives i l’adquisició de valors que facilitin el seu creixement com a persona.
  • La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb el professorat, personal d’administració i serveis, empreses, universitats i institucions.
  • La dimensió social, que reclama professionals amb coneixements, habilitats i actituds capaços de millorar la convivència i contribuir al desenvolupament de la societat.
  • L’acompliment i actualització dels objectius de qualitat i bones pràctiques ambientals i els requisits establerts per l’administració Educativa.
  • Compliment dels requisits legals i altres requisits aplicables i la millora de la gestió ambiental.

La direcció del centre es compromet a:

  • Establir la política i els objectius de qualitat i bones pràctiques Ambientals.
  • Comunicar la Política de Qualitat i Medi Ambient a tot el personal del Centre i als receptors del nostre servei. 
  • Administrar els recursos del centre per tal de proporcionar la infraestructura necessària per assolir els objectius de qualitat i bones pràctiques ambientals.
  • Revisar la Política de Qualitat i Medi Ambient del centre per tal d’adaptar-la als canvis que es produeixen en el nostre entorn educatiu, sanitari i social.

Tota l’organització del Centre en general i la direcció en particular, assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la política de qualitat i medi ambient del centre, assumint-la com un factor de valor per al Campus i facilitadora del compliment de la missió que tenim encomanada.

 

Direcció
Barcelona, 23 d'octubre de 2020