Suggeriments, incidències i propostes de millora

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Anualment, i com a sistemàtica de revisió global del sistema de garantia interna de la qualitat, és la propietària del procés qui realitza una revisió dels canals per realitzar les al·legacions, reclamacions i suggeriments. Per fer-ho té en compte la següent informació:

 • Nombre d’incidències registrades.
 • Informació derivada de les reunions de delegats.
 • Informació derivada de les reunions de secretaria.
 • Informació derivada d’anàlisi d’indicadors.

Aquesta informació proposa millores que es presenten a la reunió anual de revisió del sistema realitzada per la Comissió de Qualitat. És la Comissió qui aprova les millores respecte del procés i les comunica a la propietària del mateix que serà l’encarregada de donar-les a conèixer a les parts implicades.

Les auditories internes i els indicadors serviran per verificar el grau d’assoliment i eficàcia de les millores implantades.

La Comissió de Qualitat és la responsable de definir els canals de comunicació de les al·legacions, reclamacions i suggeriments, modificar-los, suprimir-los i/o millorar-los.

El Campus Docent Sant Joan de Déu  té a disposició de tots els grups d’interès uns canals de comunicació d’incidències, reclamacions i suggeriments. Aquests canals són els següents:

 • Full d’incidències i no conformitats a Secretaria.
 • Enllaç de contacte a la web del Centre Docent.
 • Hores de reunions disponibles amb la Cap d’Estudis. 
 • Hores de reunions de tutoria.
 • Claustres.
 • Junta d’Escola.

La comunicació als grups d’interès d’aquests canals es comunica a les sessions informatives en el procés de matriculació, sessions d’acollida a l’inici de curs i en els actes d’elecció de delegats.

És responsabilitat de la Responsable de Qualitat centralitzar la informació derivada de les al·legacions, reclamacions i suggeriments i presentar-les a la Comissió de Qualitat perquè s’analitzin i, juntament amb les parts afectades, aportar les solucions que permetin resoldre les causes del problema detectat. Aquesta anàlisi de les incidències detectades es realitza mensualment en una reunió de Comissió de Qualitat. L’objectiu és valorar la incidència, aportar accions correctives i fer seguiment de les incidències i accions de reunions anteriors.

La Responsable de Qualitat genera un registre de totes les incidències comunicades per tal que la Comissió de Qualitat faci una anàlisi global de tota la informació i pugui detectar problemes comuns o relacionats. L’anàlisi global d’aquesta informació es fa anualment i queda registrada a E.2-O-2 l’acta de revisió del sistema.

Aquesta informació proposa millores que es presenten a la reunió anual de revisió del sistema realitzada per la Comissió de Qualitat. És la Comissió qui aprova les millores respecte el procés i les comunica a la propietària del mateix que serà l’encarregada de donar-les a conèixer a les parts implicades.

Exemples d’incidències que ens podem trobar dins del campus són les següents:

 • Problemes informàtics - audiovisuals.
 • Problema manteniment - infraestructures.
 • Problema organització.
 • Problema de comunicació.
 • Problemes proveïdors – col·laboradors.
 • Problemes relacionats amb protecció de dades: modificacions, accessos, còpies, etc.