El Campus Docent Sant Joan de Déu ha obtingut la ERASMUS Charter for Higher Education (Carta ECHE) 2014-2020.

El Campus Docent Sant Joan de Déu ha obtingut la ERASMUS Charter for Higher Education (Carta ECHE) 2014-2020.

La Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) estableix el marc general de qualitat per les activitats de col·laboració europea i internacional que poden realitzar les institucions d’educació superior dins del marc del Programa Erasmus+.

La Carta ECHE permetrà al Campus Docent poder sol·licitar i participar en les activitats d’estudiants i staff vinculades a l’aprenentatge i/o col·laboració en matèria d’innovació i bones pràctiques dins el Programa Erasmus+. D’altra banda la carta permetrà sol·licitar Projectes Erasmus+ i coordinar i/o participar en programes Erasmus Mundus Joint Master Degrees.

A través de la Carta ECHE el Campus Docent garanteix que la participació en els Programes Erasmus+ conduirà a resultats sostenibles i equilibrats per tots els socis, proporcionar l’ajut necessari al personal i estudiants que participin en aquestes activitats i aprofitar els resultats dels projectes per a estimular l’aprenentatge dins de la seva comunitat acadèmica.

No hi ha vots encara