Presentació

La recerca és una eina imprescindible en la construcció del coneixement i la innovació, i un pilar fonamental del desenvolupament. La nostra institució aposta per la recerca com essència de la millora del present i del futur, tant en l'àmbit de la salut com social.

Els nostres àmbits de recerca s'orienten vers diferents elements que configuren els aspectes més rellevants de la professió infermera, com són identitat i cures; també vers la innovació docent per millorar la formació dels nostres estudiants; i, finalment, en l'acció social, àmbit imprescindible per donar resposta a les noves necessitats de la societat.

Realitzem recerques pròpies i també col·laborem amb altres institucions amb la seguretat de què compartir experiències i coneixement és la millor garantia d'èxit.