Espai Europeu

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

L’Espai Europeu d'Educació Superior, més conegut com el procés de Bolonya (1999), ha potenciat el canvi en les Universitats Europees, després d’un llarg procés de reflexió.

Els objectius fonamentals de la Declaració de Bolonya son:

  • Adoptar un Sistema de Titulacions comprensible i comparable (homologables i homologades) per promoure les oportunitats de treball i la competitivitat dels sistemes educatius superiors europeus. Com a suplement al títol / document que s'adjunta a l'expedient acadèmic bàsic, i pretén recollir les competències reals de l'estudiant; reflectir l’aprenentatge al llarg de la vida, acreditant els coneixements adquirits en diferents Institucions europees d’educació superior.
  • Fomentar la mobilitat i cooperació entre les universitats europees, d’estudiants i professors/es, proporcionant la investigació i la millora de la qualitat educativa.
  • Establir un sistema de titulacions basat principalment en tres cicles: Grau (titulació de primer cicle, adequada per al mercat de treball europeu); màster (titulació de segon cicle); doctorat (titulació de tercer cicle).
  • Establir un sistema comú de crèdits (ECTS) per fomentar la comparació dels estudis i afavorir la lliure circulació d’estudiants i titulats/des.

El crèdit europeu ECTS (European Credits Transfer System), engloba tot l’ensenyament teòric i pràctic, així com el treball que l’estudiant dedica per assolir els objectius educatius.

Aquest sistema estableix en 60 crèdits el volum de treball total d’un/a estudiant a temps complet durant un curs acadèmic. (En un semestre 30 ECTS).

         1 ECTS: 25h treball alumne.

El Ministeri d'Educació i Formació Professional planteja l'organització dels ensenyaments universitaris a Espanya, organitzats en tres cicles, tal i com estableixen els acords derivats de la construcció del (EEES).

El GRAU EN INFERMERIA és de 240 crèdits.