Filosofia institucional

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Campus Docent SJD pertany a la Província Sant Joan de Déu d’Espanya de l’Orde Hospitalari, una institució sense afany de lucre que pertany a l’església catòlica i es dedica a l’atenció sanitària, sociosanitària, social, docent i de recerca a través de diversos dispositius, entre els que s’inclouen hospitals, centres de salut mental, centres per a persones amb discapacitat, per a persones grans i per a persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.   

L’Orde Hospitalari sosté un model d’atenció integral centrat en la persona assistida i en el seu entorn social i familiar, adaptat als reptes de la societat actual, amb els objectius de promocionar i millorar la salut de les persones i la seva qualitat de vida sense distinció per qüestió de gènere, creences o origen, i per a crear una societat més justa i solidària. 

A Espanya, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu compta amb una xarxa de 80 centres sanitaris, socials, sociosanitaris, docents i de recerca que atenen a quasi un milió de persones a l’any. Està integrada per 180 Germans, 15.000 professionals, quasi 3.500 voluntaris i nombrosos donant i benefactors. 

Al món, l’Orde Hospitalari està present en 52 països amb 405 centres y fundacions socials, sanitaris, docents i de recerca al món, realitzant més de 35.000.000 d’atencions a l’any. Aquesta tasca és possible gràcies a la implicació de 1.012 Germans, 65.000 professionals i 23.500 voluntaris/es.  
 

Valors Institucionals de Sant Joan de Déu

La filosofia del Campus Docent Sant Joan de Déu s’emmarca en la filosofia de l’Orde Hospitalari. El valor central de l'Orde Hospitalari és l'HOSPITALITAT. És des de l'opció per aquest valor i el seu desenvolupament que, els que formem part de la Família Hospitalària, volem contribuir al desenvolupament i benestar de la nostra societat.

Hospitalitat

L’Hospitalitat és el nostre valor central, en ella trobem l’essència del nostre carisma i ens porta a viure sempre amb una actitud d’obertura cap als altres. És acollir a l’altre tal qual és, sempre des del cor.

Qualitat

La Qualitat és la base essencial del nostre servei i de la nostra gestió: hem d’implicar-nos, col·laboradors i Germans, en la millora contínua de l’atenció que es dispensa en els nostres centres. Intentem buscar nous tractaments que ajudin a millorar la qualitat dels nostres usuaris. La nostra raó de ser està en la cerca del millor per la persona assistida.

Respecte

El Respecte és condició indispensable per poder actuar de manera hospitalària amb tot el que té a veure amb l’acollida i l’acompanyament. Requereix desenvolupar la capacitat d’escolta i la paciència. Molts cops una presència silenciosa pot expressar més que qualsevol paraula.

Responsabilitat

La Responsabilitat representa un criteri fonamental pel nostre servei i la nostra gestió que es tradueix en fidelitat als ideals de Sant Joan de Déu i de l’Orde en la promoció de l’ètica, en la protecció del medi ambient, de la responsabilitat social, de la sostenibilitat, de la justícia i de la justa distribució dels recursos.

Espiritualitat

El valor de l’Espiritualitat serveix per guiar a cada persona en la seva cerca de significat, de religió i del transcendental. Treballem en pastoral de la salut i oferim atenció espiritual en els nostres centres a altres religions. Col·laborem amb les diferents diòcesis i parròquies i amb altres confessions religioses.


Principis institucionals

Entenem l'acte de cuidar com un valor en si mateix. Cuidar té valor perquè és l'essència en què es fonamenta l'hospitalitat. Significa acollida, tracte respectuós, atenció personalitzada i sensibilitat davant el patiment.

Cuidar a l'altre i a un mateix és l'acte humanitari total si ho fem bé i som conscients dels nostres actes. Cuidar l'altre està en el centre de l'hospitalitat i la humanització. Humanitzar el cuidar significa centrar la nostra atenció en les relacions humanes des de l'empatia i la capacitat de sentir amb l'altre. És fonamental la relació que establim amb la persona subjecte de les nostres cures. Aquesta relació ha d'assegurar una atenció integral i holística perquè cada persona rebi allò que necessita. Per cuidar i acompanyar és necessari conèixer la persona i el seu context. Cuidar té valor perquè situem a la persona en el centre de la nostra praxi professional.

Basant-nos en els valor de l'Orde i en la nostra missió i visió, els principis que regeixen la nostra activitat educativa són els següents:

  • L’estudiant és el centre de tota l’activitat educativa.
  • El model educatiu es basa en una educació integral i personalitzada que compagina els avenços tecnològics i el progrés humà.
  • El respecte per la dignitat humana constitueix el fonament de totes les intervencions educatives.
  • Es defensen i es promouen unes exigències mútues de drets i deures de la persona com a garantia del desenvolupament personal i professional de l’alumnat.
  • Es respecta la diversitat de creences i altres plantejaments existencials, com a expressió de pluralisme i tolerància democràtica.
  • La dimensió ètica adquireix un relleu especial en l’educació de l’alumnat i està basada en els principis i valors que deriven de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i del Codi deontològic professional.
  • El Campus està obert a la col·laboració amb altres institucions i organitzacions per al desenvolupament de les seves funcions socials i professionals.
  • El Campus fomenta, molt especialment, la interrelació dels seus membres mitjançant la participació i integració en l’exercici d’activitats i possibilita, de manera voluntària, la creació de vincles d’identitat amb la institució.
  • El Campus tendeix a crear un estil educatiu propi que reflecteixi l’esperit sociocultural que l’Orde ha elaborat i expressat al llarg de la seva història, en el seu afany de respondre a les necessitats de les persones i de la societat.
  • S’adopta el català com a llengua pròpia amb la voluntat d’integrar-se a la societat a qui es serveix i de contribuir a la normalització del seu ús, i com a tipus d’enriquiment lingüístic, es respecta així mateix l’ús del castellà.