Acreditació de llengua estrangera als estudis de grau

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Els estudiants que iniciïn per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana, el curs 2018-2019, i que provinguin dels estudis de batxillerat i les proves d’accés a la universitat (PAU), o de cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU han d'acreditar el nivell B2 en una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià) en finalitzar els estudis.

El Consell Interuniversitari de Catalunya considera que cal atorgar un reconeixement als alumnes que s'han esforçat a acreditar, amb la presentació del certificat que justifica l'assoliment del nivell B2 d'una tercera llengua estrangera, aquest coneixement lingüístic abans del curs 2018-2019 mitjançant la incorporació en el Suplement europeu al títol (SET) dels crèdits cursats i d'altres mesures que es considerin oportunes.

Per més informació podeu consultar la Llei 1/2018, de 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014 (moratòria B2).

Informació d'interès: